article

Database: mkt
Schema: article

Tables

Table Owner Comment
document syi A cikk mint dokumentum alapadatait leíró tábla.
document_about_article syi A cikkben milyen - más - cikkekről van szó.
document_about_book syi A cikkben milyen könyvekről van szó.
document_about_corporate syi A cikkben milyen testületekről van szó.
document_about_event syi A cikkben milyen eseményekről van szó.
document_about_film syi A cikkben milyen filmekről van szó.
document_about_image syi A cikkben milyen képekről van szó.
document_about_location syi A cikkben milyen helyszínekről van szó.
document_about_periodics syi A cikkben milyen periodikákról van szó.
document_about_person syi A cikkben milyen személyekről van szó.
document_about_sound syi A cikkben milyen hanganyagokról van szó.
document_about_subject syi A cikkben milyen témákról, kulcsszavakról van szó.
document_by_corporate_role syi A cikk előállításban, publikálásában, terjesztésében milyen testületek vettek részt.
document_by_person_role syi A cikk előállításban, publikálásában, terjesztésében milyen személyek vettek részt.
document_genre syi A cikk műfaja.
document_haspart_image syi A cikken belül milyen képek vannak.
document_in_book syi A cikk milyen könyv részlete.
document_in_cdrom syi A cikk milyen CD-ROM-on szerepel.
document_in_periodics syi A cikk milyen periodikában szerepel.
document_in_person_role syi A cikkben milyen személyekről, milyen szerep/tevékenység miatt van szó.
document_in_web syi A cikk milyen weboldalon szerepel.
document_maintopic syi Ez a tábla az összes dokumentumtípusra szinte üres. Ellenőrzés után törölni lehet.
document_right_corporate syi A cikkekkel kapcsolatos, testületek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, teljesen üres.
document_right_person syi A cikkekkel kapcsolatos, személyek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, teljesen üres.
document_style syi A cikkek stílusbesorolása.
documentusageincontext syi A cikk melyik filmtörténeti korszakhoz, kontextushoz kapcsolódik.

document

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('article.document_id_seq'::regclass) A dokumentum azonosítója.
listonly boolean No No false A cikk egyszerű bibliográfiai tétel, amit csak listázni kell, vagy az elemzésbe bevont egység.
title_hun character varying(250) No No A cikk címe magyarul.
title_eng character varying(250) No No A cikk címe angolul.
description_hun text No No A cikk tartalmának rövid leírása magyarul.
description_eng text No No A cikk rövid leírása angolul.
textintypeid_redund integer No No Redundáns mező, ellenőrzés után törölni lehet.
textinid_redund integer No No Redundáns mező, ellenőrzés után törölni lehet.
formatextentpagenumberfrom_redund integer No No Redundáns mező, ellenőrzés után törölni lehet.
formatextentpagenumberto_redund integer No No Redundáns mező, ellenőrzés után törölni lehet.
közlés_helye_redund character varying(100) No No Redundáns mező, ellenőrzés után törölni lehet.
issueid_redund integer No No Redundáns mező, ellenőrzés után törölni lehet.
dateissued_redund timestamp without time zone No No Redundáns mező, ellenőrzés után törölni lehet.
dateissuedtimeprecisionid_redund integer No No Redundáns mező, ellenőrzés után törölni lehet.
issuevolumenumber_redund character varying(15) No No Redundáns mező, ellenőrzés után törölni lehet.
completeornot_hun boolean No No false A cikk tartalma magyarul megvan-e teljes terjedelmében vagy sem.
completeornot_eng boolean No No false A cikk tartalma angolul megvan-e teljes terjedelmében vagy sem.
filename_hun character varying(15) No No A cikk magyar szövegét tartalmazó állomány neve.
filename_eng character varying(15) No No A cikk angol szövegét tartalmazó állomány neve.
aboutconcretefilmornot boolean No No false Konkrét film(ek)ről van-e szó a cikkben vagy sem.
aboutconcretepersonornot boolean No No false Konrét személy(ek)ről van-e a szó a cikkben vagy sem.
aboutconcretecorporateornot boolean No No false Konkrét testületről van-e szó a cikkben vagy sem.
interviewornot boolean No No false Interjú-e a cikk vagy sem.
filmhistoricalornot boolean No No false Filmtörténeti témáról van-e szó a cikkben vagy sem.
filmtechnicalornot boolean No No false Filmtechnikai témáról van-e szó a cikkben vagy sem.
shorttext_hun text No No A cikk absztraktja magyarul.
shorttext_eng text No No A cikk absztraktja angolul.
corporatehistoricalornot boolean No No false Testülettörténeti témáról van-e szó a cikkben vagy sem.
memoirornot boolean No No false Memoár-e vagy sem.
technicshistoricalornot boolean No No false Technikatörténeti témáról van-e szó a cikkben vagy sem.
presshistoricalornot boolean No No false Sajtótörténeti témáról van-e szó a cikkben vagy sem.
newsornot boolean No No false Hír-e vagy sem.
adsornot boolean No No false Reklám-e vagy sem.
contr integer No No Adminisztratív mező a konzisztenciavizsgálat számára szükség jelzőadatok tárolására.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_pkey Primary key (id)
document_issue_fkey Foreign key (issueid_redund) REFERENCES periodics.issue (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_textintype_fkey Foreign key (textintypeid_redund) REFERENCES concept.textintype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_timeprec_fkey Foreign key (dateissuedtimeprecisionid_redund) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_article

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
articleid integer No No A cikkben említett - másik - cikk azonosítója.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.

Constraints

Name Type Definition Comment
article_about_article_left_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
article_about_article_right_fkey Foreign key (articleid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_article_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_book

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
bookid integer No No A könyv azonosítója.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.

Constraints

Name Type Definition Comment
article_about_bokk_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
article_about_book_book_fkey Foreign key (bookid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_book_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_corporate

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
corporatenameid integer No No A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.

Constraints

Name Type Definition Comment
article_about_corporate_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
article_about_corporate_corp_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_corporate_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_event

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
eventid integer No No Az esemény azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
articles_about_events_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
articles_about_events_event_fkey Foreign key (eventid) REFERENCES event.event (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_film

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
filmid integer No No A film azonosítója.
rank integer No No A cikkben említett filmek sorrendje (jelentőség, hangsúly szerint).
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.

Constraints

Name Type Definition Comment
articles_about_films_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
articles_about_films_film_fkey Foreign key (filmid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_film_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_image

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
imageid integer No No A kép azonosítója.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.

Constraints

Name Type Definition Comment
articles_about_images_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_image_img_fkey Foreign key (imageid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_image_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_location

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
locationnameid integer No No A helyszín azonosítója.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.

Constraints

Name Type Definition Comment
articles_about_locations_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
articles_about_locations_loc_fkey Foreign key (locationnameid) REFERENCES location.location_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_location_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_periodics

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
periodicsid integer No No A periodika azonosítója.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.

Constraints

Name Type Definition Comment
articles_about_periodics_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
articles_about_periodics_per_fkey Foreign key (periodicsid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_periodics_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_person

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
personnameid integer No No A személynév (és nem a személy) azonosítója.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.

Constraints

Name Type Definition Comment
articles_about_persons_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
articles_about_persons_per_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_person_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_sound

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
soundid integer No No A hanganyag azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
articles_about_sounds_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
articles_about_sounds_sound_fkey Foreign key (soundid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_subject

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
subjectid integer No No A téma, kulcsszó azonosítója.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.

Constraints

Name Type Definition Comment
articles_about_subjects_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
articles_about_subjects_sub_fkey Foreign key (subjectid) REFERENCES concept.subject (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_subject_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_by_corporate_role

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
corporatenameid integer No No A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
roleid integer No No A tevékenység (szerep) típusa.

Constraints

Name Type Definition Comment
articles_by_corporates_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
articles_by_corporates_corp_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
articles_by_corporates_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_by_person_role

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
personnameid integer No No A személynév (és nem a személy) azonosítója.
roleid integer No No A tevékenység (szerep) típusa.
rank integer No No A személy sorrendje a többi személyhez képest a tevékenysége alapján.

Constraints

Name Type Definition Comment
articles_by_persons_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
articles_by_persons_pers_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
articles_by_persons_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_genre

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
genreid integer No No A műfaj azonosítója.
segmentisok boolean No No false Ha a cikknek csak egy részlete van meg, akkor a részlet jellemző-e cikk műfajára.

Constraints

Name Type Definition Comment
articles_genres_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
articles_genres_genre_fkey Foreign key (genreid) REFERENCES concept.genrearticle (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_haspart_image

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
imageid integer No No A kép azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
articles_haspart_images_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_haspart_image_img_fkey Foreign key (imageid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_in_book

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
bookid integer No No A könyv azonosítója.
pagefrom integer No No A cikk kezdő oldalszáma a könyvben.
pageto integer No No A cikk záró oldalszáma a könyvben.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_in_book_book_fkey Foreign key (bookid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_in_book_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_in_cdrom

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
cdromid integer No No A CD-ROM azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_in_cdrom_cdrom_fkey Foreign key (cdromid) REFERENCES periodics.cdrom (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_in_cdrom_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_in_periodics

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
periodicsid integer No No A periodika azonosítója.
issueid integer No No A periodika konkrét számának azonosítója.
pageto integer No No A cikk záró oldalszáma a periodikában.
volumenumber character varying No No A periodika konkrét számának kötetjelzése.
pagefrom integer No No A cikk kezdő oldalszáma a periodikában.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_in_periodics_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_in_periodics_peri_fkey Foreign key (periodicsid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_in_person_role

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
personnameid integer No No A személynév (és nem a személy) azonosítója.
roleid integer No No A cikkbeli tevékenység, szerep azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
articles_in_persons_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
articles_in_persons_pname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
articles_in_persons_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_in_web

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
webid integer No No A weboldal azonosítója.
dateissued date No No A megjelenés dátuma.
dateissuedtimeprecisionid integer No No A megjelenés dátumának időpontossága.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_in_web_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_in_web_web_fkey Foreign key (webid) REFERENCES periodics.web (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_maintopic

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No
maintopicid integer No No
segmentisok boolean No No false

Constraints

Name Type Definition Comment
articles_maintopics_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
articles_maintopics_mtop_fkey Foreign key (maintopicid) REFERENCES concept.maintopicarticle (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_right_corporate

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No
corporatenameid integer No No
rightid integer No No
rightdatefrom timestamp without time zone No No
rightdatefromtimeprecisionid integer No No
rightdateto timestamp without time zone No No
rightdatetotimeprecisionid integer No No
note_hun character varying(50) No No
note_eng character varying(50) No No

Constraints

Name Type Definition Comment
articles_rights_corporates_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
articles_rights_corporates_cname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_right_corporate_fromprec_fkey Foreign key (rightdatefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_right_corporate_right_fkey Foreign key (rightid) REFERENCES concept.righttype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_right_corporate_toprec_fkey Foreign key (rightdatetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_right_person

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No
personnameid integer No No
rightid integer No No
rightdatefrom timestamp without time zone No No
rightdatefromtimeprecisionid integer No No
rightdateto timestamp without time zone No No
rightdatetotimeprecisionid integer No No
note_hun character varying(50) No No
note_eng character varying(50) No No

Constraints

Name Type Definition Comment
articles_rights_persons_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
articles_rights_persons_pname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_right_person_fromprec_fkey Foreign key (rightdatefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_right_person_right_fkey Foreign key (rightid) REFERENCES concept.righttype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_right_person_toprec_fkey Foreign key (rightdatetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_style

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
styleid integer No No A stílusérték azonosítója.
segmentisok boolean No No false A cikkrészlet releváns-e vagy sem a stílusbesorolás szempontjából.

Constraints

Name Type Definition Comment
articles_styles_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
articles_styles_sty_fkey Foreign key (styleid) REFERENCES concept.stylearticle (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

documentusageincontext

Database: mkt
Schema: article

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A cikk azonosítója.
contextid integer No No A korszak, a kontextus azonosítója.
ispartofcd boolean No No false A cikk szerepel-e a korszak cd-jén vagy sem.

Constraints

Name Type Definition Comment
artice_context_con_fkey Foreign key (contextid) REFERENCES concept.context (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
article_context_art_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION