book

Database: mkt
Schema: book

Tables

Table Owner Comment
document syi A könyv alapadatai.
document_about_article syi A könyvben milyen cikkekről van szó.
document_about_book syi A könyvben milyen könyvekről van szó.
document_about_corporate syi A könyvben milyen testületekről van szó.
document_about_event syi A könyvben milyen eseményekről van szó.
document_about_film syi A könyvben milyen filmekről van szó.
document_about_image syi A könyvben milyen képekről van szó.
document_about_location syi A könyvben milyen heyszínekről van szó.
document_about_periodics syi A könyvben milyen periodikákról van szó.
document_about_person syi A könyvben milyen személyekről van szó.
document_about_sound syi A könyvben milyen hanganyagokról van szó.
document_about_subject syi A könyvben milyen témákról, kulcsszavakról van szó.
document_by_corporate_role syi A könyv létrehozásában, publikálásaban, terjesztésében szerepet vállaló testületek.
document_by_person_role syi A könyv létrehozásában, publikálásában, terjesztésében szerepet vállaló személyek.
document_genre syi A könyv műfaja.
document_haspart_image syi A könyvben szereplő képek.
document_language syi A könyv nyelve(i).
document_locationissued syi A könyv kiadásának helye(i).
document_maintopic syi Ez a tábla az összes dokumentumtípusra szinte üres. Ellenőrzés után törölni lehet.
document_right_corporate syi A könyvekkel kapcsolatos, testületek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, most teljesen üres.
document_right_person syi A könyvekkel kapcsolatos, személyek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, most teljesen üres.
document_series syi A könyvek és könysorozatok közti kapcsolat adatai.
document_style syi A könyv stílusbesorolása.
document_title syi A könyv címe(i).
languageusageincontext syi Milyen nyelvek szerepelnek a könyves kontextusban (ez egy filter a köynves kontextusban használatos nyelvekre való szűkítés érdekében).
locationnameusageincontextfilm syi Milyen helyszínnevek vannak a könyves kontextusban (ez egy filter a helyszínnevekre a könyves kontextusban).
series syi A könyvsorozatok alapadatai.

document

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('book.document_id_seq'::regclass) A könyv azonosítója.
publishingnumber integer No No A könyv kiadásának száma.
publishingtypeid integer No No A könyv kiadásának típusa.
title_redund character varying(255) No No A könyv redundáns címe, ami a rekordok (könyvek) gyors emberi azonosítását szolgálja.
subtitle_redund character varying(255) No No A könyv redundáns alcíme, ami a rekordok (könyvek) gyors emberi beazonosítását szolgálja.
dateissuedfrom date No No A könyv kiadásának kezdő ideje (dátuma).
dateissuedfromtimeprecisionid integer No No A könyv kiadása kezdődátumának időpontossága.
dateissuedto date No No A könyv kiadásának végdátuma.
dateissuedtotimeprecisionid integer No No A könyv kiadása végdátumának időpontossága.
formatextentpagenumber character varying(50) No No A könyv oldalszáma.
formatextentpagenumbermeasureunitid integer No No A könyv oldalméretének mértékegysége.
formatextentsize integer No No A könyv mérete.
formatextentsizemeasureunitid integer No No A könyv méretének mértékegysége.
formatpageorientationid integer No No A könyv formátuma, alakzata (álló vagy fekvő).
haspart_hun character varying(50) No No A könyv mellékletének adatai magyarul.
haspart_eng character varying(50) No No A könyv mellékletének adatai angolul.
seriesid_redund integer No No A könyvet magába foglaló sorozat azonosítója. Kikerült önálló táblába, ellenőrzés után törölni lehet.
seriesnumber_redund character varying(5) No No A könyv sorozatszáma. Kikerült önálló táblába, ellenőrzés után törölni lehet.
haspartillustration boolean No No false Van-e a könyvben illusztráció vagy sem.
note_hun text No No Megjegyzés magyarul.
note_eng text No No Megjegyzés angolul.
inventorynumber character varying(25) No No A könyv leltári száma az intézetben.
archivecallingnumber character varying(25) No No A könyv raktári száma az intézetben.
filmprofessionalbookornot boolean No No false Filmszakmai könyv-e vagy sem.
description_hun text No No A könyv tartalmának leírása magyarul.
description_eng text No No A könyv tartalmának leírása angolul.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_pkey Primary key (id)
book_formatextentpagenumbermeasureunit_fkey Foreign key (formatextentpagenumbermeasureunitid) REFERENCES concept.formatextentpagenumbermeasureunit (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
book_formatextentsizemeasureunit_fkey Foreign key (formatextentsizemeasureunitid) REFERENCES concept.formatextentsizemeasureunit (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
book_formatpageorientation_fkey Foreign key (formatpageorientationid) REFERENCES concept.formatpageorientation (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
book_fromprec_fkey Foreign key (dateissuedfromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
book_publishingtpye_fkey Foreign key (publishingtypeid) REFERENCES concept.publishingtype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
book_series_fkey Foreign key (seriesid_redund) REFERENCES book.series (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
book_toprec_fkey Foreign key (dateissuedtotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_article

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
articleid integer No No A cikk azonosítója.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.

Constraints

Name Type Definition Comment
books_about_articles_art_fkey Foreign key (articleid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_about_articles_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_article_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_book

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
bookid integer No No A könyvben szereplő könyv aznosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
books_about_books_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_about_books_bookright_fkey Foreign key (bookid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_corporate

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
corporatenameid integer No No A testületnév (nem a testület) azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
books_about_corporates_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_about_corporates_corp_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_event

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
eventid integer No No Az esemény azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
books_about_events_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_about_events_event_fkey Foreign key (eventid) REFERENCES event.event (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_film

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
filmid integer No No A film azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
books_about_films_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_about_films_film_fkey Foreign key (filmid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_image

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
imageid integer No No A kép azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
books_about_images_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_image_img_fkey Foreign key (imageid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_location

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
locationnameid integer No No A helyszínnév (és nem a helyszín) azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
books_about_locations_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_about_locations_locname_fkey Foreign key (locationnameid) REFERENCES location.location_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_periodics

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
periodicsid integer No No A periodika azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
books_about_periodics_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_about_periodics_peri_fkey Foreign key (periodicsid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_person

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
personnameid integer No No A személynév (és nem a személy) azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
books_about_persons_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_about_persons_persname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_sound

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
soundid integer No No A hanganyag azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
books_about_sounds_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_about_sounds_sound_fkey Foreign key (soundid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_subject

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
subjectid integer No No A téma, kulcsszó azonosítója.
framefrom integer No No A jellemző kulcsszó felbukkanásának kezdő oldalszáma.
frameto integer No No A jellemző kulcsszó megjelenésének záró oldalszáma.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_subject_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_subject_subj_fkey Foreign key (subjectid) REFERENCES concept.subject (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_subject_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_by_corporate_role

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
corporatenameid integer No No A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
roleid integer No No A tevékenységkör, szerep azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
books_by_corporates_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_by_corporates_corpname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_by_corporates_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_by_person_role

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
personnameid integer No No A személynév (és nem a személy) azonosítója.
roleid integer No No A tevékenységkör, szerep azonosítója.
rank integer No No A személy sorszáma a többi, a létrehozásban közreműködő személy között.

Constraints

Name Type Definition Comment
books_by_persons_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_by_persons_persname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_by_persons_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_genre

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
genreid integer No No A műfaj azonosítója.
segmentisok boolean No No false A könyvrészlet megfelel-e a műfaji jelzésnek vagy sem.

Constraints

Name Type Definition Comment
books_by_genres_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_by_genres_genre_fkey Foreign key (genreid) REFERENCES concept.genrebook (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_haspart_image

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
imageid integer No No A kép azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
books_haspart_images_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_haspart_image_img_fkey Foreign key (imageid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_language

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
languageid integer No No A nyelv azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
books_languages_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_languages_lang_fkey Foreign key (languageid) REFERENCES concept.language (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_locationissued

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
locationnameid integer No No A kiadás helyszínnevének (és nem helyszínének) azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
books_locationissueds_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_maintopic

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No
maintopicid integer No No
segmentisok boolean No No false

Constraints

Name Type Definition Comment
books_maintopics_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_maintopics_topic_fkey Foreign key (maintopicid) REFERENCES concept.maintopicbook (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_right_corporate

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No
corporatenameid integer No No
rightid integer No No
rightdatefrom timestamp without time zone No No
rightdatefromtimeprecisionid integer No No
rightdateto timestamp without time zone No No
rightdatetotimeprecisionid integer No No
note_hun character varying(50) No No
note_eng character varying(50) No No

Constraints

Name Type Definition Comment
book_right_corporate_fromprec_fkey Foreign key (rightdatefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
book_right_corporate_toprec_fkey Foreign key (rightdatetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_rights_corporates_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_rights_corporates_corpname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_rights_corporates_right_fkey Foreign key (rightid) REFERENCES concept.righttype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_right_person

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No
personnameid integer No No
rightid integer No No
rightdatefrom timestamp without time zone No No
rightdatefromtimeprecisionid integer No No
rightdateto timestamp without time zone No No
rightdatetotimeprecisionid integer No No
note_hun character varying(50) No No
note_eng character varying(50) No No

Constraints

Name Type Definition Comment
book_right_person_fromprec_fkey Foreign key (rightdatefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
book_right_person_toprec_fkey Foreign key (rightdatetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_rights_persons_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_rights_persons_persname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_rights_persons_right_fkey Foreign key (rightid) REFERENCES concept.righttype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_series

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
seriesid integer No No A könyvsorozat azonosítója.
seriesnumber character varying(5) No No A könyv sorozatszáma.

Constraints

Name Type Definition Comment
books_series_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_series_series_fkey Foreign key (seriesid) REFERENCES book.series (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_style

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
styleid integer No No A stílusérték azonosítója.
segmentisok boolean No No false A könyvrészletre jellemző-e a stílusbesorolás vagy sem.

Constraints

Name Type Definition Comment
books_styles_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_styles_style_fkey Foreign key (styleid) REFERENCES concept.stylebook (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_title

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('book.documents_titles_id_seq'::regclass) A könyvcím azonosítója.
documentid integer No No A könyv azonosítója.
titlearticle_hun character varying(5) No No A magyar cím névelője (ha van).
title_hun character varying(255) No No A magyar cím (névelő nélkül).
titlearticle_eng character varying(5) No No Az angol cím névelője (ha van).
title_eng character varying(255) No No Az angol cím (névelő nélkül).
titletypeid integer No No A cím típusa.
preferredtitle boolean No No false A könyv preferált címe-e (ami bekerül a listákba) vagy sem.
languageid integer No No A könyv címén
rank integer No No A cím rendezési sorszáma (több azonos rangú cím esetére).

Constraints

Name Type Definition Comment
documenttitle_pkey Primary key (id)
books_styles_lang_fkey Foreign key (languageid) REFERENCES concept.language (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_styles_titletype_fkey Foreign key (titletypeid) REFERENCES concept.titletypebook (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
books_titles_book_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

languageusageincontext

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
languageid integer No No

Constraints

Name Type Definition Comment
languageusageincontext_fkey Foreign key (languageid) REFERENCES concept.language (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

locationnameusageincontextfilm

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
locationnameid integer No No
locationprecisionid integer No No

Constraints

Name Type Definition Comment
locations_namesusageincontextfilm_locname_fkey Foreign key (locationnameid) REFERENCES location.location_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
locations_namesusageincontextfilm_locprec_fkey Foreign key (locationprecisionid) REFERENCES concept.locationprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

series

Database: mkt
Schema: book

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('book.series_id_seq'::regclass) A könyvsorozat azonosítója.
title_hun character varying(100) No No A könyvsorozat címe.

Constraints

Name Type Definition Comment
series_pkey Primary key (id)