concept

Database: mkt
Schema: concept

Tables

Table Owner Comment
animalname syi Állatnevek (egyetlen filmhez vannak kapcsolva, így elég szerencsétlen).
animaltype syi Állatfajok (egyetlen filmhez vannak kapcsolva, így elég szerencsétlen).
contacttype syi Az elérési lehetőségek (kontakttípusok) felsorolása.
context syi A filmtörténeti korszakok mint kontextusok felsorolása.
corporatenametype syi A testületnévtípusok felsorolása.
corporatetype syi A testülettípusok felsorolása.
datefrequency syi Gyakoriságok felsorolása.
documenttype syi Dokumentumtípusok felsorolása.
eventtype syi Általános eseménytípusok felsorolása.
filmeventtype syi Filmes eseménytípusok felsorolása.
filmfestivalnametype syi Filmfesztiválnév-típusok felsorolása (üres, de a régi adatbázisban van rá hivatkozás).
filmproduction_phase syi A filmkészítés során a filmanyag minőségének, állapotának felsorolása (filmképnegatív, standard kópia stb.).
filmtype syi A filmtípusok felsorolása.
formataccordingtotime syi A film idejének, a történet korának jelzési módjainak felsorolása (anakronisztikus, stilizált stb.).
formatcolortechnics syi A színesképi technika felsorolása (egyetlen rekorja van csak: Eastman).
formatdocumentcompleteness syi A dokumentum teljességére vonatkozó információ felsorolása.
formatdocumentcopyquality syi A konkrét dokumentumpéldány minőségére vonatkozó információ felsorolása.
formatdocumentquality syi A dokumentum minőségére vonatkozó információ felsorolása.
formatextentpagenumbermeasureunit syi A könyv oldalszám-méretének megadásához tartozó információ felsorolása (pagina, levél hasáb stb.).
formatextentsizemeasureunit syi A dokumentum térbeli méretét jelző értékek mértékegységeinek felsorolása (pl. cm).
formatfilmcolor syi A kép színességének felsorolása.
formatfilmfault syi A filmhibák felsorolása és leírása.
formatfilmformat syi A filmformátumok felsorolása (35 mm, hi8, vhs stb.).
formatfilmscreenformat syi A képformátumok felsorolása (szélessávú, keskenysávú stb.).
formatfilmsound syi A film hangosságának felsorolása.
formatimagecolor syi Az állókép színességének felsorolása.
formatimagepaperquality syi Az állókép papírminőségének felsorolása.
formatimagepart syi A kép teljességére vonatkozó lehetőségek felsorolása.
formatimageratio syi A kép méretének aránya az eredeti képhez viszonyítva (kicsinyített, nagyított, eredeti méretű).
formatpageorientation syi A kép fekvése (álló vagy haránt/fekvő).
formatsounddigitalversion syi A digitális hangállomány fájlformátuma (mp3, wav).
formatsoundtechnics syi Hangtechnikák felsorolása.
formatsynchronsound syi A filmnek, hanganyagnak van-e szinkronsávja.
gender syi A személyek nemi besorolása.
genrearticle syi A cikkműfajok felsorolása.
genrebook syi A könyvműfajok felsorolása.
genrefilm syi A filmműfajok felsorolása.
genreimage syi A képműfajok felsorolása.
genreperiodics syi A periodikaműfajok felsorolása.
genresound syi A hanganyagműfajok felsorolása.
geographicaladdresstype syi Közterülettípusok felsorolása.
geographicalareatype syi Földrajziterület-típusok felsorolása.
imagetype syi Képtípusok felsorolása.
jurytype syi A filmfesztiválok zsüritípusainak felsorolása.
keyword syi A kulcsszavak felsorolása (ezt egyesíteni kell a subject tábla adataival).
language syi A nyelvek felsorolása.
languageusagetype syi A nyelvhasználattípusok felsorolása (inzertek, dalbetétek stb. nyelve).
locationnametype syi Helyszínnévtípusok felsorolása (alapnév, betűszó, névváltozat).
locationprecision syi A helyszín földrajzi pontosságának felsorolása (kontinens, ország, település stb.).
maintopicarticle syi Üres. A cikkek főtémáinak felsorolása.
maintopicbook syi Üres. A könyvek főtémáinak felsorolása.
maintopicfilm syi Üres. A filmek főtémáinak felsorolása.
maintopicperiodics syi Üres. A periodikák főtémáinak felsorolása.
maintopicsound syi Üres. A hanganyagok főtémáinak felsorolása.
month postgres A hónapnevek felsorolása (egyelőre sehol sincs használva).
nation syi A népek, nemzetek felsorolása.
personimportance syi A személy jelentőségének felsorolása.
personnametype syi A személynévtípusok felsorolása.
position syi Szervezeti beosztások felsorolása.
publishingtype syi A könyvek publikálási módjának felsorolása (első kiadás, utánnyomás).
relation syi A relációtípusok felsorolása.
righttype syi A (szerzői) jogosultsági típusok felsorolása.
role syi A tevékenységek, foglalkozási szerepek felsorolása.
segmenttypefilm syi A filmszegmenstípusok felsorolása.
segmenttypesound syi A hangszegmenstípusok felsorolása.
seriestype syi Sorozattípusok felsorolása (egyelőre üres, filmes series táblából van rá hivatkozás).
soundtype syi A hanganyagtípusok felsorolása.
sourceprecision syi Az adat forrásának felsorolása.
stylearticle syi A cikk stílusértékeinek felsorolása.
stylebook syi A könyv stílusértékeinek felsorolása.
stylefilm syi A film stílusértékeinek felsorolása.
styleimage syi A kép stílusértékeinek felsorolása.
styleperiodics syi A periodika stílusértékeinek felsorolása.
stylesound syi A hanganyag stílusértékeinek felsorolása.
subject postgres A kulcsszavak felsorolása (ebbe kell bedolgozni a keyword tábla rekordjait).
subject_relation_subject syi A kulcsszavak közti kapcsolatok tezauruszrelációk szerint.
superrole syi A szerepek szegmentálására szolgáló szuperszerepek (filmes szerep, könyves szerep) felsorolása.
textintype syi A cikkek előforduláshely-típusának felsorolása (könyvben, periodikában).
timeprecision syi A dátumok időpontosságának felsorolása.
timeprecisionmodifier syi Az időpontosság kiegészítési lehetőségeinek felsorolása (eleje, közepe, vége).
timeprecisionperiodtype syi Az időpontosság intervallumkezelésének típusai (határpontos, középpontos).
titletypefilm syi Filmcímtípusok felsorolása.
titletypebook syi Könyvcímtípusok felsorolása.
topicplaceindocument syi A dokumentumokon belüli hivatkozások, utalások típusainak felsorolása (előtérben, háttérben).
transcripttype syi A beszéd transzkriptálási lehetőségeinek felsorolása (egyelőre egy értéeks érték van, de több hivatkozás).