event

Database: mkt
Schema: event

Tables

Table Owner Comment
event syi Az események alapadatai. Ez a tábla nem tartalmaz minden eseményt, vannak máshol is esemény jellegű adatok.
event_corporate syi Az események milyen testületekkel vannak kapcsolatban.
event_event syi Az események milyen más eseményekkel vannak kapcsolatban.
event_eventtype syi Az események típusai (egy eseményt több típusba is be lehet sorolni).
event_subject syi Az események milyen témákkal, kulcsszavakkal vannak kapcsolatban.
event_location syi Az esemény milyen helyszínekkel van kapcsolatban.
event_periodics syi Az esemény milyen periodikával van kapcsolatban.
event_person syi Az események milyen személyekkel vannak kapcsolatban.
eventusageincontext syi Az események milyen korszakokba, kontextusokba vannak besorolva.
historicalperiod syi Nevezetes, gyakran hivatkozott történelmi időszakok adatai.
period syi Tetszőleges időszak megnevezése (hivatkozás céljából).

event

Database: mkt
Schema: event

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('event.event_id_seq'::regclass) Az esemény azonosítója.
datefrom date No No Az esemény kezdődátuma.
datefromtimeprecisionid integer No No Az esemény kezdődátumának időpontossága.
datefromtimeprecisionmodifierid integer No No Az esemény kezdődátumának időpontosság-kiegészítője.
dateto date No No Az esemény záródátuma.
datetotimeprecisionid integer No No Az esemény záródátuma időpontossága.
datetotimeprecisionmodifierid integer No No Az esemény záródátumának időpontosság-kiegészítője.

Constraints

Name Type Definition Comment
event_pkey Primary key (id)
event_fromprec_fkey Foreign key (datefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
event_fromprecmod_fkey Foreign key (datefromtimeprecisionmodifierid) REFERENCES concept.timeprecisionmodifier (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
event_toprec_fkey Foreign key (datetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
event_toprecmod_fkey Foreign key (datetotimeprecisionmodifierid) REFERENCES concept.timeprecisionmodifier (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

event_corporate

Database: mkt
Schema: event

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
eventid integer No No Az esemény azonosítója.
corporatenameid integer No No A testületnév (és nem a testület) azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
events_corporates_corpname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
events_corporates_event_fkey Foreign key (eventid) REFERENCES event.event (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

event_event

Database: mkt
Schema: event

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
eventid integer No No Az esemény azonosítója.
relationid integer No No Az eseményeket össszekapcsoló reláció azonosítója.
refeventid integer No No Az összekapcsolt esemény azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
events_events_left_fkey Foreign key (eventid) REFERENCES event.event (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
events_events_right_fkey Foreign key (refeventid) REFERENCES event.event (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

event_eventtype

Database: mkt
Schema: event

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
eventid integer No No Az esemény azonosítója.
eventtypeid integer No No Az eseménytípus azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
events_eventtypes_event_fkey Foreign key (eventid) REFERENCES event.event (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
events_eventtypes_eventtype_fkey Foreign key (eventtypeid) REFERENCES concept.eventtype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

event_subject

Database: mkt
Schema: event

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
eventid integer No No Az esemény azonosítója.
subjectid integer No No A téma, kulcsszó azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
event_subject_subject_fkey Foreign key (subjectid) REFERENCES concept.subject (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
events_keywords_event_fkey Foreign key (eventid) REFERENCES event.event (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

event_location

Database: mkt
Schema: event

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
eventid integer No No Az esemény azonosítója.
locationnameid integer No No A helyszínnév (és nem a helyszín) azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
events_locations_event_fkey Foreign key (eventid) REFERENCES event.event (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
events_locations_locname_fkey Foreign key (locationnameid) REFERENCES location.location_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

event_periodics

Database: mkt
Schema: event

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
eventid integer No No Az esemény azoosítója.
periodicsid integer No No A periodika azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
events_periodics_event_fkey Foreign key (eventid) REFERENCES event.event (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
events_periodics_perio_fkey Foreign key (periodicsid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

event_person

Database: mkt
Schema: event

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
eventid integer No No Az esemény azonosítója.
personnameid integer No No A személynév (és nem a személy) azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
events_persons_event_fkey Foreign key (eventid) REFERENCES event.event (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
events_persons_persname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

eventusageincontext

Database: mkt
Schema: event

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
eventid integer No No Az esemény azonosítója.
contextid integer No No A korszak, kontextus azonosítója.
ispartofcd boolean No No false Szerepel-e a kontextus cd-jén vagy sem (most már redundáns).

Constraints

Name Type Definition Comment
eventusageincontext_cont_fkey Foreign key (contextid) REFERENCES concept.context (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
eventusageincontext_event_fkey Foreign key (eventid) REFERENCES event.event (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

historicalperiod

Database: mkt
Schema: event

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('event.historicalperiod_id_seq'::regclass) A történelmi időszak azonosítója.
name_hun character varying(150) No No Az időszak megnevezése magyarul.
name_eng character varying(150) No No Az időszak megnevezése angolul.
short character varying(10) No No Az időszak rövid neve.

Constraints

Name Type Definition Comment
historicalperiod_pkey Primary key (id)

period

Database: mkt
Schema: event

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('event.period_id_seq'::regclass) Az időszak azonosítója.
name_hun character varying(50) No No Az időszak megnevezése magyarul.
name_eng character varying(50) No No Az időszak megnevezése angolul.
date date No No Az időszakhoz köthető dátum.
timeprecisionid integer No No Az időszakhoz köthető dátum időpontossága.
timeprecisionperiodtypeid integer No No Az időszakhoz köthető dátum perióduspontossága.

Constraints

Name Type Definition Comment
period_pkey Primary key (id)
period_dateprec_fkey Foreign key (timeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
period_dateprecperiod_fkey Foreign key (timeprecisionperiodtypeid) REFERENCES concept.timeprecisionperiodtype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION