film

Database: mkt
Schema: film

Tables

Table Owner Comment
document syi A film alapadatai.
document_about_article syi A filmekben milyen cikkről van szó.
document_about_book syi A filmben milyen könyvekről van szó.
document_about_corporate syi A filmben milyen testületekről van szó.
document_about_event syi A filmben milyen eseményekről van szó.
document_about_film syi A filmben milyen filmekről van szó.
document_about_image syi A filmben milyen képekről van szó.
document_about_keyword syi A filmben milyen témákról, kulcsszavakról van szó. Két mező és két idegenkulcs is van (a filmre és a filmszegmensre), fölösleges, az egyiket mezőt törölni kéne.
document_about_location syi A filmben milyen helyszínekről van szó.
document_about_nation syi A filmben milyen nemzetekről, népekről van szó.
document_about_period syi A filmben milyen időszakokról van szó.
document_about_periodics syi A filmben milyen periodikáról van szó.
document_about_person syi A filmben milyen személyekről van szó.
document_about_sound syi A filmben milyen hanganyagokról van szó.
document_about_subject syi A filmben milyen témákról, kulcsszavakról van szó.
document_award_corporate syi A díjazott testület adatai.
document_award_document syi A film milyen díjat kapott.
document_award_person syi A díjazott személy adatai.
document_by_animal_role syi A filmben milyen állatokról van szó.
document_by_corporate_role syi A film létrehozásában, forgalmazásában milyen testületek, milyen szerepkörben vettek részt.
document_by_corporate_role_premiering syi A filmpremier adatai.
document_by_person_role syi A film létrehozásában, forgalmazásában milyen személyek, milyen szerepkörben vettek részt.
document_documentcopyinfilmarchive syi A film konkrét filmtári példányainak adatai.
event_document_production syi A filmgyártással kapcsolatos események adatai.
document_filmtype syi A filmek milyen filmtípusba sorolhatók (több típusba is lehet).
document_formatfilmformat syi A film filmformátuma (35mm, VHS, hi8 stb.).
document_genre syi A film műfaji besorolása.
document_haspart_sound syi A filmbe milyen hanganyagok vannak beágyazva.
document_historicalperiod syi A filmek és történelmi időszakok kapcsolata (nem tudni, hogy tartalmi (about) reláció-e vagy formai (gyártási).
document_in_corporate_role syi A filmben szereplő (látható) testületek és "karakterek" adatai.
document_in_document syi A filmben szereplő más filmek adatai.
document_in_language syi A filmben előforduló nyelvek adatai.
document_in_person_role syi A filmben szereplő (látható) személyek, karakterek adatai.
document_in_person_role_bgperson_bgrole syi A filmben látható karakterek háttérszereplői (például a főszereplőt "helyettesítő" táncos, énekes, szinkronszínész) adatai.
document_maintopic syi A filmhez rendelhető legfontosabb témakörök (üres minden ilyen tábla az összes dokumentumtípus esetében).
document_note syi A filmhez rendelt megjegyzések.
document_permission syi A filmek engedélyeztetésével kapcsolatos adatok.
document_productionplace syi A filmgyártás helyszíneinek adatai.
document_resource syi A filmek alapjául szolgáló forrás.
document_right_corporate syi A filmekkel kapcsolatos, testületek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, most teljesen üres.
document_right_person syi A filmekkel kapcsolatos, személyek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, most teljesen üres.
document_series syi A film milyen filmsorozatnak a része.
document_style syi A filmhez milyen stílusértékeket lehet rendelni (két fk-ja is van, a documentid és a segmentid, az egyik fölösleges, törölni kéne).
document_title syi A film címe(i).
document_titleusageincontext syi A filmcímek kontextus szerinti szűrése.
document_web syi A film weboldala.
documentcopy_formatfilmfault syi A filmtári példányok filmhibái
documentpart_extent syi A filmszegmensek méretei (hosszúságban vagy időtartamban).
documentusageincontext syi A film milyen korszakokhoz, kontextusokhoz van rendelve.
event_filmfestival syi A filmfesztivál alapadatai.
eventcollection_filmfestival syi A filmfesztivál (mint ismétlődő eseménysorozat)) azonosítása.
eventcollection_filmfestival_award syi A filmfesztiválon kiadott díjak (mint ismétlődő díjazási események eredményeinek) azonosítása.
eventcollection_filmfestival_name syi A filmfesztivál mint ismétlődő eseménysorozat nevének azonosítása.
genreusageincontext syi A filmes kontextusban használt műfajok listája.
hungarianfilmaward syi Magyar filmes díjak.
hungarianfilmaward_person syi A magyar filmes díjat kapott személyek adatai.
languageusageincontext syi A filmes kontextusban használt nyelvel listája.
location_nameusageincontextfilm syi A filmes kontextusban használt helyszínnevek listája.
periodusageincontextfilm syi A filmes kontextusban használt időszakok listája.
permissions_sources syi A filmes engedélyek fellelhetőségeinek, forrásainak adatai.
segment syi A filmszegmens alapadatai.
segment_by_corporate_role syi A filmszegmens létrehozásában résztvevő testületek, szerepek adatai.
segment_by_person_role syi A filmszegmens létrehozásában résztvevő személyek, szerepek adatai.
segment_description syi A filmszegmens leírása.
segment_filename syi A digitalizált filmrészletek állományainak adatai.
segment_haspart_sound syi A filmszegmensen belül milyen hanganyagok vannak.
segment_in_corporate_role syi A filmszegmensben szereplő/látható testületek adatai.
segment_in_dialoguelist syi A filmszegmensben elhangzó vagy inzertek esetén látható dialógusszövegek.
segment_in_document syi A filmszegmens filmen belüli helye (teljesen üres tábla, ellenőrzés után tartalékba tenni).
segment_in_person_role syi A filmszegmensben látható személyek, karakterek adatai.
segment_in_selectedperson syi A filmszegmensben felbukkanó kiválaszott személyek adatai.
segment_in_selectedperson_feature syi A filmszegmensben felbukkanó, kiválasztott személyek jellemzése kulcsszavakkal.
segment_note syi A filmszegmenshez kapcsolódó megjegyzés.
series syi A filmsorozat alapadatai.
series_by_corporate_role syi A filmsorozat létrehozásában résztvevő testületek adatai.
series_by_person_role syi A filmsorozat létrehozásában résztvevő személyek, szerepek adatai
series_right_corporate syi A filmsorozatokkal kapcsolatos, testületek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, most teljesen üres.
series_right_person syi A filmsorozatokkal kapcsolatos, személyek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, most teljesen üres.

document

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('film.document_id_seq'::regclass) A filmek azonosítója.
title_redund character varying(255) No No Redundáns filmcím, a rekordok (filmek) gyors emberi azonosítását szolgáló mező.
formatfilmcolorid integer No No A film színessége (fekete-fehér, színes, kevert).
formatfilmsoundid integer No No A film hangossága (néma, hangos).
formatcolortechnicsid integer No No A filmhez használt színesfilm-technika (pl. Eastman).
formatsoundtechnicsid integer No No A filmben használt hangtechnika.
formatfilmscreenformatid integer No No A képernyőformátum típusa.
document_segment_typeid integer No No Nincs mindig kitöltve, hiányos, tehát redundáns, ellenőrzés után törölhető.
document_segment_typeid_filmpart integer No No Nincs mindig kitöltve, hiányos, tehát redundáns, ellenőrzés után törölhető.
document_segment_typeid_seriespart integer No No Nincs mindig kitöltve, hiányos, redundáns, ellenőrzés után törölhető.
document_segment_or_series boolean No No false Nincs mindig kitöltve, hiányos, redundáns, ellenőrzés után törölhető.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_pkey Primary key (id)
film_colortechnics_fkey Foreign key (formatcolortechnicsid) REFERENCES concept.formatcolortechnics (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_filmcolor_fkey Foreign key (formatfilmcolorid) REFERENCES concept.formatfilmcolor (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_filmscreenformat_fkey Foreign key (formatfilmscreenformatid) REFERENCES concept.formatfilmscreenformat (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_filmsound_fkey Foreign key (formatfilmsoundid) REFERENCES concept.formatfilmsound (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_soundtechnics_fkey Foreign key (formatsoundtechnicsid) REFERENCES concept.formatsoundtechnics (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_article

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No A filmszegmens azonsítója.
articleid integer No No A cikk azonosítója.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.
framefrom integer No No A filmrészleten belüli említés kezdő frame értéke.
frameto integer No No A filmrészleten belüli említés záró frame értéke.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_article_art_fkey Foreign key (articleid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_article_film_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_article_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_book

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
bookid integer No No A könyv azonosítója.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.
framefrom integer No No A filmszegmensen belüli említés kezdő frame értéke.
frameto integer No No A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_book_book_fkey Foreign key (bookid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_book_film_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_book_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_corporate

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
corporatenameid integer No No A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.
framefrom integer No No A filmszegmensen belüli említés kezdő frame értéke.
frameto integer No No A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_about_corporate_cname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_corporate_segm_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_corporate_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_event

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
eventid integer No No Az esemény azonosítója.
segmentisok boolean No No false Az filmszegmensben szó van-e az említett eseményről vagy sem.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.
framefrom integer No No A filmszegmensen belüli említés kezdő frame értéke.
frameto integer No No A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_about_event_event_fkey Foreign key (eventid) REFERENCES event.event (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_event_segm_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_event_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_film

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
filmid integer No No Az említett film azonosítója.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.
framefrom integer No No A filmszegmensen belüli említés kezdő frame értéke.
frameto integer No No A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_about_film_left_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_film_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_aboutfilm_right_fkey Foreign key (filmid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_image

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
imageid integer No No A kép azonosítója.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.
framefrom integer No No A filmszegmensen belüli említés kezdő frame értéke.
frameto integer No No A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_about_image_film_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_image_image_fkey Foreign key (imageid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_image_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_keyword

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója.
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
keywordid integer No No A téma, kulcsszó azonosítója.
segmentisok boolean No No false A filmrészletben szerepel-e az említett kulcsszó vagy sem.
framefrom integer No No A filmszegmensen belüli említés kezdő frame értéke.
frameto integer No No A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.
formataccordingtostorytimeid integer No No Egyelőre nem világos, hova van kötve ez a mező.
formataccordingtotimerealisticid integer No No Egyelőre nem világos, hova van kötve ez a mező.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.
formatsynchronsoundid integer No No Van vagy nincs szinkronhang vagy nincs adat.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_about_keyword_docid_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_keyword_keywordid_fkey Foreign key (keywordid) REFERENCES concept.keyword (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_keyword_segmid_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_keyword_synchron_fkey Foreign key (formatsynchronsoundid) REFERENCES concept.formatsynchronsound (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_keyword_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_location

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
locationnameid integer No No A helyszínnév (és nem a helyszín) azonosítója.
segmentisok boolean No No false A filmrészletben szerepel-e vagy sem az említett helyszín.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.
framefrom integer No No A filmszegmensen belüli említés kezdő frame értéke.
frameto integer No No A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_about_location_lname_fkey Foreign key (locationnameid) REFERENCES location.location_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_location_segment_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_location_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_nation

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója (a mező fölösleges, ellenőrzés után törölhető).
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
nationid integer No No A nép, nemzet azonosítója.
segmentisok boolean No No false A filmrészletben látható-e az említett nép, nemzet vagy sem.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.
framefrom integer No No A filmszegmensen belüli említés kezdő frame értéke.
frameto integer No No A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_about_nation_nation_fkey Foreign key (nationid) REFERENCES concept.nation (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_nation_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_period

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója.
periodid integer No No Az időszak azonosítója.
segmentisok boolean No No false A fimrészletben látható-e az említett időszak vagy sem.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_about_period_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_period_peri_fkey Foreign key (periodid) REFERENCES event.period (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_periodics

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No A filmrészlet azonosítója.
periodicsid integer No No A periodika azonosítója.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.
framefrom integer No No A filmszegmensen belüli említés kezdő frame értéke.
frameto integer No No A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_about_periodics_film_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_periodics_per_fkey Foreign key (periodicsid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_periodics_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_person

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
personnameid integer No No A személynév (és nem a személy) azonosítója.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.
framefrom integer No No A filmszegmensen belüli említés kezdő frame értéke.
frameto integer No No A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.
formatsynchronsoundid integer No No Van szinkron vagy nincs szinkron vagy nincs adat.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_about_person_persname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_person_segment_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_person_synchron_fkey Foreign key (formatsynchronsoundid) REFERENCES concept.formatsynchronsound (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_person_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_sound

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
soundid integer No No A hanganyag azonosítója.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.
framefrom integer No No A filmszegmensen belüli említés kezdő frame értéke.
frameto integer No No A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_about_sound_film_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_sound_sound_fkey Foreign key (soundid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_sound_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_subject

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonos
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
subjectid integer No No A témakör, kulcsszó azonosítója.
framefrom integer No No A filmszegmensen belüli említés kezdő frame értéke.
frameto integer No No A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.
topicplaceindocumentid integer No No Az említés típusa.
formatsynchronsoundid integer No No Van szinkron vagy nincs szinkron vagy nincs adat.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_about_subject_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_subject_segment_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_subject_subj_fkey Foreign key (subjectid) REFERENCES concept.subject (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_subject_synchron_fkey Foreign key (formatsynchronsoundid) REFERENCES concept.formatsynchronsound (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_about_subject_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_award_corporate

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
eventid integer No No A díjazási esemény azonosítója.
awardnameid integer No No A díj megnevezése.
corporatenameid integer No No A díjazott testületnév (és nem testület) azonosítója.
filmid integer No No A film azonosítója.
jurytypeid integer No No A díjat adó zsüri típusa.
sharedornot boolean No No false A díj megosztott-e vagy sem.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_award_corporate_award_fkey Foreign key (awardnameid) REFERENCES film.eventcollection_filmfestival_award (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_award_corporate_cname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_award_corporate_festivalevent_fkey Foreign key (eventid) REFERENCES film.event_filmfestival (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_award_corporate_film_fkey Foreign key (filmid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_award_corporate_jury_fkey Foreign key (jurytypeid) REFERENCES concept.jurytype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_award_document

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
eventid integer No No A díjazási esemény azonosítója.
awardnameid integer No No A díj megnevezése.
filmid integer No No A díjazott film azonosítója.
jurytypeid integer No No A díjat adó zsüri típusa.
filmtypeid integer No No A film típusa (redundásnak tűnik, ellenőrzés után törölni lehet).
rank integer No No A díj sorszáma.
sharedornot boolean No No false A díj megosztott-e vagy sem.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_award_film_award_fkey Foreign key (awardnameid) REFERENCES film.eventcollection_filmfestival_award (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_award_film_festivalevent_fkey Foreign key (eventid) REFERENCES film.event_filmfestival (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_award_film_film_fkey Foreign key (filmid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_award_film_filmtype_fkey Foreign key (filmtypeid) REFERENCES concept.filmtype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_award_film_jury_fkey Foreign key (jurytypeid) REFERENCES concept.jurytype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_award_person

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
eventid integer No No A díjazási esemény azonosítója.
awardnameid integer No No A díj megnevezése.
personnameid integer No No A személynév (és nem a személy) azonosítója.
filmid integer No No A film azonosítója.
lifetimeawardornot boolean No No false A díj életműdíj-e vagy sem.
jurytypeid integer No No A díjat adó zsüri típusa.
rank integer No No A díj sorszáma.
sharedornot boolean No No false A díj megosztott-e vagy sem.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_award_person_festivalevent_fkey Foreign key (eventid) REFERENCES film.event_filmfestival (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_award_person_film_fkey Foreign key (filmid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_award_person_jury_fkey Foreign key (jurytypeid) REFERENCES concept.jurytype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_award_person_pname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
ilm_award_person_award_fkey Foreign key (awardnameid) REFERENCES film.eventcollection_filmfestival_award (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_by_animal_role

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója.
animalnameid integer No No Az állatnév azonosítója.
roleid integer No No A tevékenység, szerep azonosítója.
rank integer No No A rekord sorszáma.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_by_animal_role_aniname_fkey Foreign key (animalnameid) REFERENCES concept.animalname (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_by_animal_role_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_by_animal_role_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_by_corporate_role

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer Yes No A film azonosítója.
corporatenameid integer Yes No A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
roleid integer Yes No A szerep azonosítója.
rank integer No No A testület-szerep páros sorrendje a filmográfiában.
sourceprecisionid integer No No Az információ forrása, megbízhatósága.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_by_corporate_role_cname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_by_corporate_role_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_by_corporate_role_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_by_corporate_role_sourcepr_fkey Foreign key (sourceprecisionid) REFERENCES concept.sourceprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_by_corporate_role_unique_row Unique (documentid, corporatenameid, roleid)

document_by_corporate_role_premiering

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója.
corporatenameid integer No No A forgalmazásban résztvevő testület nevének azonosítója.
datepublished timestamp without time zone No No A premier dátuma.
datepublishedtimeprecisionid integer No No A premier dátumának időpontossága.
note_hun character varying(255) No No Megjegyzés magyarul.
note_eng character varying(255) No No Megjegyzés angolul.
event_productionid integer No No A gyártási esemény azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_by_corporate_roleprem_corpname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_by_corporate_roleprem_event_fkey Foreign key (event_productionid) REFERENCES film.event_document_production (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_by_corporate_roleprem_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_by_corporate_roleprem_tprec_fkey Foreign key (datepublishedtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_by_person_role

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer Yes No A film azonosítója.
personnameid integer Yes No A személynév (és nem a személy) azonosítója.
sourceprecisionid integer No No
roleid integer Yes No A szerep azonosítója.
givenroleid integer No No Az "adott tevékenység" mint szerep azonosítója.
rank integer No No A személy-szerep sorrendje a filmográfiában.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_by_person_role_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_by_person_role_givenrole_fkey Foreign key (givenroleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_by_person_role_pname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_by_person_role_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_by_person_role_sourcepr_fkey Foreign key (sourceprecisionid) REFERENCES concept.sourceprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_by_person_role_unique_row Unique (documentid, personnameid, roleid, givenroleid, rank

document_documentcopyinfilmarchive

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('film.document_documentcopyinfilmarchive_id_seq'::regclass) A filmpéldány azonosítója.
documentid integer No No A film azonosítója.
formatdocumentcopyqualityid integer No No A filmpéldány minősége.
formatdocumentqualityid integer No No A filmpéldány látványminősége.
formatlongmeasure integer No No A filmpéldány hosszúsága
formatlongdimension character varying(20) No No A filmpéldány hosszúságának dimenziója (mértékegysége).
formatduration integer No No A filmpéldány időtartama.
formatdocumentcompletenessid integer No No A filmpéldány teljessége.
formatfilmformatid integer No No A filmpéldány formátuma (35 mm, 8 mm stb.).
formatfilmscreenformatid integer No No A film képernyőformátuma (normál, szélesvásznú stb.).
formatfilmsoundid integer No No A filmpéldány hangminősége (hangos, néma).
formatfilmcolorid integer No No A filmpéldány színminősége (színes, fekete-fehér stb.).
note_hun character varying(250) No No Megjegyzés magyarul.
yearproduction integer No No A gyártás éve.
archive_callingnumber character varying(30) No No A filmpéldány raktári száma.
languagedialogueid integer No No A dialógusok nyelve.
languagesonginsertid integer No No A filmpéldány dalbetétjeinek nyelve.
languageimageinsertid integer No No A filmpéldányban látható inzertek nyelve.
languagesynchrontextid integer No No A filmpéldány feliratainak nyelve.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_filmcopy_in_archive_pkey Primary key (id)
film_filmcopy_in_filmarchive_completeness_fkey Foreign key (formatdocumentcompletenessid) REFERENCES concept.formatdocumentcompleteness (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_filmcopy_in_filmarchive_dialogue_fkey Foreign key (languagedialogueid) REFERENCES concept.language (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_filmcopy_in_filmarchive_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_filmcopy_in_filmarchive_filmcolor_fkey Foreign key (formatfilmcolorid) REFERENCES concept.formatfilmcolor (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_filmcopy_in_filmarchive_filmcopyquality_fkey Foreign key (formatdocumentcopyqualityid) REFERENCES concept.formatdocumentcopyquality (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_filmcopy_in_filmarchive_filmformat_fkey Foreign key (formatfilmformatid) REFERENCES concept.formatfilmformat (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_filmcopy_in_filmarchive_filmscreenformat_fkey Foreign key (formatfilmscreenformatid) REFERENCES concept.formatfilmscreenformat (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_filmcopy_in_filmarchive_filmsound_fkey Foreign key (formatfilmsoundid) REFERENCES concept.formatfilmsound (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_filmcopy_in_filmarchive_insert_fkey Foreign key (languageimageinsertid) REFERENCES concept.language (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_filmcopy_in_filmarchive_song_fkey Foreign key (languagesonginsertid) REFERENCES concept.language (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_filmcopy_in_filmarchive_synchrontext_fkey Foreign key (languagesynchrontextid) REFERENCES concept.language (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

event_document_production

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('film.event_document_production_id_seq'::regclass) A filmgyártási esemény azonosítója.
documentid integer No No A film azonosítója.
eventtypeid integer No No A filmgyártási esemény típusa.
eventdate timestamp without time zone No No Az esemény dátuma.
eventdatetimeprecisionid integer No No A gyártási esemény dátumának időpontossága.
eventdatetimeprecisionmodifierid integer No No A gyártási esemény dátumának időpontosság-módosítója.
sourceprecisionid integer No No Az adatok forrásának precizitása.
note_hun character varying(255) No No Megjegyzés magyarul.
note_eng character varying(255) No No Megjegyzés angolul.

Constraints

Name Type Definition Comment
event_document_production_pkey Primary key (id)
event_document_production_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
event_document_production_sourceprec_fkey Foreign key (sourceprecisionid) REFERENCES concept.sourceprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
event_document_production_timeprec_fkey Foreign key (eventdatetimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
event_document_production_tprecmod_fkey Foreign key (eventdatetimeprecisionmodifierid) REFERENCES concept.timeprecisionmodifier (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
event_document_production_eventtype_fkey Foreign key (eventtypeid) REFERENCES concept.filmeventtype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_filmtype

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója.
filmtypeid integer No No A filmtípus azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_filmtype_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_filmtype_filmtype_fkey Foreign key (filmtypeid) REFERENCES concept.filmtype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_formatfilmformat

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója.
formatfilmformatid integer No No A filmformátum azonosítója.
rank integer No No A filmformátomok közti sorrend.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_filmformat_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_filmformat_filmformat_fkey Foreign key (formatfilmformatid) REFERENCES concept.formatfilmformat (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_genre

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója.
genreid integer No No A műfaj azonosítója.
segmentisok integer No No A filmhez tartozó részlet mutatja-e a műfaji sajátosságokat vagy sem.
rank character varying(50) No No A film műfaji besorolásai közti sorrend.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_genre_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_genre_genre_fkey Foreign key (genreid) REFERENCES concept.genrefilm (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_haspart_sound

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója.
soundid integer No No A hanganyag azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_haspart_sound_sound_fkey Foreign key (soundid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_haspart_sound_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_historicalperiod

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója.
historicalperiodid integer No No A történelmi korszak azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_historicalpreiod_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_historicalpreiod_period_fkey Foreign key (historicalperiodid) REFERENCES event.historicalperiod (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_in_corporate_role

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer Yes No A film azonosítója.
corporatenameid integer Yes No A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
rank integer No No A testület-szerep sorrendje a filmográfián belül.
character_hun character varying(255) No No A testület által "játszott" karakter neve magyarul.
character_eng character varying(255) No No A testület által "játszott" karakter neve angolul.
roleid integer Yes No A tevékenység, szerep azonosítója.
givenroleid integer No No Az "adott" szerep azonosítója.
sourceprecisionid integer No No Az adatforrás megbízhatóságának, precizitásának azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_in_corporate_role_cname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_in_corporate_role_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_in_corporate_role_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_by_corporate_role_unique_row Unique (documentid, corporatenameid, roleid)

document_in_document

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentd integer No No A film azonosítója.
indocumentid integer No No A beágyazott film azonosítója.
length integer No No A beágyazott film hosszúsága.
indocument_from integer No No A filmen belül a beágyazott film kezdő frame értéke.
indocument_to integer No No A filmen belül a beágyazott film záró frame értéke.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_in_corporate_role_infilm_fkey Foreign key (indocumentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_in_film_film_fkey Foreign key (documentd) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_in_language

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója.
languageid integer No No A nyelv azonosítója.
languageusagetypeid integer No No A nyelvhasználat típusának azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_in_language_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_in_language_lang_fkey Foreign key (languageid) REFERENCES concept.language (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_in_language_languse_fkey Foreign key (languageusagetypeid) REFERENCES concept.languageusagetype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_in_person_role

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer Yes No A film azonosítója.
personnameid integer Yes No A személynév (és nem a személy) azonosítója.
rank integer No No A személy-szerep sorrendje a film filmográfiáján belül
character_hun character varying(255) No No A személy által játszott karakter neve magyarul.
character_eng character varying(255) No No A személy által játszott karakter neve angolul.
roleid integer Yes No A tevékenység, szerep azonosítója.
sourceprecisionid integer No No Az adatforrás megbízhatóságának, precizitásának azonosítója.
id integer Yes Yes nextval('film.document_in_person_role_id_seq'::regclass) A film-személy-szerep kapcsolat azonosítója. A táblára hivatkozik egy másik tábla (document_in_person_role_with_bgperson_bgrole), és emiatt van egyedi azonosítója különben nem szokás ilyen kapcsolt tábláknak pK-t adni.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_in_person_role_pkey Primary key (id)
film_in_person_role_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_in_person_role_pname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_in_person_role_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_in_person_role_sourceprec_fkey Foreign key (sourceprecisionid) REFERENCES concept.sourceprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_in_person_role_bgperson_bgrole

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
bg_personnameid integer No No A "háttérszemély" nevének azonosítója.
bg_roleid integer No No A háttérszerep azonosítója.
documentinpersonroleid integer No No A helyettesített filmográfiai film-személy-szerep rekord azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_in_bgperson_bgrole_fprid_fkey Foreign key (documentinpersonroleid) REFERENCES film.document_in_person_role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_in_bgperson_bgrole_role_fkey Foreign key (bg_roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_in_bgperson_bgrole_pname_fkey Foreign key (bg_personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_maintopic

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No
maintopicid integer No No
segmentisok boolean No No false

Constraints

Name Type Definition Comment
film_maintopic_filmsegment_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_maintopic_topic_fkey Foreign key (maintopicid) REFERENCES concept.maintopicfilm (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_note

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója.
note_hun character varying(3000) No No Megjegyzés magyarul.
notetype character varying No No A megjegyzés típusa (admin mező, ellenőrzés után törölhető).
note_eng character varying No No Megjegyzés angolul.

document_permission

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('film.document_permission_id_seq'::regclass) Az engedély azonosítója.
documentid integer No No A film azonosítója.
permissionnumber character varying(50) No No Az engedély jelzete.
permissionnumber_1 character varying(25) No No Az engedély további jelzete (1).
permissionnumber_2 character varying(25) No No Az engedély további jelzete (2).
permissionnumber_3 character varying(25) No No Az engedély további jelzete (3).
exportornot boolean No No false Kiviteli engedély-e vagy sem.
bannedornot boolean No No false Be van-e tiltva vagy sem.
description_hun character varying(255) No No Az engedély leírása, indoklása magyarul
description_eng character varying(255) No No Az engedély leírása, indoklása angolul.
hungarianratioornot boolean No No false Magyar kontingens-e vagy sem.
distribution character varying(50) No No Nem tudom, mi a szándékolt jelentése a mezőnek, teljesen üres.
production character varying(50) No No Nem tudom, mi a szándékolt jelentése a mezőnek, teljesen üres.
countryofproduction character varying(20) No No A gyártás országa (teljesen üres mező).
yearofproduction integer No No A gyártás éve.
format character varying(20) No No A film formátuma (redundánsnak tűnik).
length character varying(10) No No A film hosszúsága (redundűnsnak tűnik).
numberofprojection integer No No A vetítések száma.
genre character varying(25) No No A film műfaja (redundánsnak tűnik).
filmtitle character varying(50) No No A film címe (redundáns).
agefilterornot boolean No No false 16 éven felülieknek engedélyezett-e vagy sem.
exportbannedornot boolean No No false A film exportja be van-e tiltva vagy sem.
narrowfilmornot boolean No No false A film keskenyvásznú-e vagy sem.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_permission_pkey Primary key (id)
film_permission_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_productionplace

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója.
locationnameid integer No No A helyszínnév (és nem a helyszín) azonosítója.
filmeventtypeid integer No No A filmgyártási esemény típusa.
note_hun character varying(255) No No Megjegyzés magyarul.
note_eng character varying(255) No No Megjegyzés angolul.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_productionplace_eventtype_fkey Foreign key (filmeventtypeid) REFERENCES concept.filmeventtype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_productionplace_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_productionplace_locname_fkey Foreign key (locationnameid) REFERENCES location.location_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_resource

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója.
resource character varying(150) No No A forrás rövid megnevezése.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_resource Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_right_corporate

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No
corporatenameid integer No No
righttypeid integer No No
rightdatefrom timestamp without time zone No No
rightdatefromprecisionid integer No No
rightdateto timestamp without time zone No No
rightdatetoprecisionid integer No No
note_hun character varying(50) No No
note_eng character varying(50) No No

Constraints

Name Type Definition Comment
film_right_corporate_cname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_right_corporate_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_right_corporate_righttype_fkey Foreign key (righttypeid) REFERENCES concept.righttype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_right_person

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No
personnameid integer No No
righttypeid integer No No
rightdatefrom timestamp without time zone No No
rightdatefromprecisionid integer No No
rightdateto timestamp without time zone No No
rightdatetoprecisionid integer No No
note_hun character varying(50) No No
note_eng character varying(50) No No

Constraints

Name Type Definition Comment
film_right_person_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_right_person_pname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_right_person_ritghttype_fkey Foreign key (righttypeid) REFERENCES concept.righttype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_series

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója.
seriesid integer No No A filmsorozat azonosítója.
seriesnumber character varying(5) No No A film filmsorozati jelzése, sorszáma.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_series_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_series_series_fkey Foreign key (seriesid) REFERENCES film.series (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_style

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója.
styleid integer No No A stílusérték azonosítója.
styletypeid integer No No A stílustípus azonosítója.
segmentisok boolean No No false A filmhez tartozó filmrészletre jellemző-e vagy sem a jelzett stílusérték.
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_style_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_style_style_fkey Foreign key (styleid) REFERENCES concept.stylefilm (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_title

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('film.document_title_id_seq'::regclass) A filmcím azonosítója.
documentid integer No No A film azonosítója.
titlearticle_hun character varying(5) No No A magyar filmcím névelője (ha van).
title_hun character varying(150) No No A magyar filmcím névelő nélkül.
titlearticle_eng character varying(5) No No Az angol filmcím névelője (ha van).
title_eng character varying(150) No No Az angol filmcím névelő nélkül.
titletypeid integer No No A filmcím típusa.
preferredtitle boolean No No false A filmcím preferált cím-e vagy sem (a filmcímek listázásakor a preferált cím kerül bele a listákba).
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója (ellenőrizni, hogy kell-e ez, ha nem, törölni).
languageid integer No No Az eredeti filmcím nyelvének azonosítója.
seriestitleid integer No No Sorozatcím (redundáns, törölni kell ellenőrzés után).
rank integer No No Az egy filmhez tartozó filmcímek sorrendje.
contr integer No No

Constraints

Name Type Definition Comment
film_title_pkey Primary key (id)
film_title_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_title_lang_fkey Foreign key (languageid) REFERENCES concept.language (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_title_titletype_fkey Foreign key (titletypeid) REFERENCES concept.titletype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_titleusageincontext

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documenttitleid integer No No A filmcím azonosítója.
contextid integer No No A korszak, kontextus azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_titleusageincontext_context_fkey Foreign key (contextid) REFERENCES concept.context (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_web

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója.
web character varying(150) No No A weboldal url-je.

Constraints

Name Type Definition Comment
film_web_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

documentcopy_formatfilmfault

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója (redundáns, ellenőrzés után törölni lehet).
formatfilmfaultid integer No No A filmhiba azonosítója.
documentcopyid integer No No A filmtári példány azonosítója.
framefrom integer No No A filmhez kapcsolódó filmrészleten látható hiba kezdő frame értéke.
frameto integer No No A filmhez kapcsolódó filmrészleten látható hiba záró frame értéke.

Constraints

Name Type Definition Comment
filmcopies_formatfilmfaults_fault_fkey Foreign key (formatfilmfaultid) REFERENCES concept.formatfilmfault (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
filmcopies_formatfilmfaults_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
filmcopies_fo Foreign key (documentcopyid) REFERENCES film.document_documentcopyinfilmarchive (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

documentpart_extent

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('film.documentpart_extent_id_seq'::regclass) A reláció azonosítója.
documentid_redund integer No No mérlegelés után törölhető (vagy pótolni kell a hiányzó adatokat)
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
formatextentfilmlength integer No No A filmszegmens hossza.
formatextentfilmdurationminute integer No No A filmszegmens időtartama percben.
formatextentfilmdurationsecond integer No No A filmszegmens plusz időtartama másodpercben (a két időtartam mező együtt adja ki ateljes időt).
formatfilmformatid integer No No A film filmformátumának azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
filmparts_extents_pkey Primary key (id)
documentpart_extent_filmformat_fkey Foreign key (formatfilmformatid) REFERENCES concept.formatfilmformat (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
documentpart_extent_segm_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

documentusageincontext

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója.
contextid integer No No A korszak, kontextus azonosítója.
ispartofcd boolean No No false A film része volt-e a korszak cd-jének (most már fölösleges).

Constraints

Name Type Definition Comment
film_concext_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
film_context_con_fkey Foreign key (contextid) REFERENCES concept.context (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

event_filmfestival

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('film.event_filmfestival_id_seq'::regclass) A filmfesztivál azonosítója.
serialno character varying(10) No No A filmfesztivál sorrendi jelzése (hanyadik).
eventcollection_filmfestivalnameid integer No No A filmfesztivál nevének azonosítója.
locationnameid integer No No A filmfesztivál helyszínnév (nem a helyszín) azonosítója.
datefrom date No No A filmfesztivál kezdődátuma.
datefromtimeprecisionid integer No No A filmfesztivál kezdődátumának időpontossága.
dateto date No No A filmfesztivál záródátuma.
datetotimeprecisionid integer No No A filmfesztivál záródátumának időpontossága.

Constraints

Name Type Definition Comment
event_filmfestival_pkey Primary key (id)
event_filmfestival_festivalname_fkey Foreign key (eventcollection_filmfestivalnameid) REFERENCES film.eventcollection_filmfestival_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
event_filmfestival_fromprec_fkey Foreign key (datefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
event_filmfestival_locname_fkey Foreign key (locationnameid) REFERENCES location.location_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
event_filmfestival_toprec_fkey Foreign key (datetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

eventcollection_filmfestival

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('film.eventcollection_filmfestival_id_seq'::regclass) A filmfesztivál (mint eseménysorozat) azonosítója.
name_redund character varying(255) No No Redundáns név a rekord (filmfesztivál) emberi beazonosítására.

Constraints

Name Type Definition Comment
eventcollection_filmfestival_pkey Primary key (id)

eventcollection_filmfestival_award

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('film.eventcollection_filmfestival_award_id_seq'::regclass) A díj azonosítója.
eventcollection_filmfestivalid integer No No A filmfesztivál (mint ismétlődő eseménysorozat) azonosítója.
name_hun character varying(255) No No A díj neve magyarul.
name_eng character varying(255) No No A díj neve angolul.

Constraints

Name Type Definition Comment
eventcollection_filmfestival_award_pkey Primary key (id)
eventcollection_filmfestival_awars_festival_fkey Foreign key (eventcollection_filmfestivalid) REFERENCES film.eventcollection_filmfestival (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

eventcollection_filmfestival_name

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('film.eventcollection_filmfestival_name_id_seq'::regclass) A filmfesztivál nevének azonosítója.
eventcollection_filmfestivalid integer No No A filmfesztivál mint eseménysorozat azonosítója.
name_hun character varying(100) No No A filmfesztivál neve magyarul.
name_eng character varying(100) No No A filmfesztivál neve angolul.
filmfestivalnametypeid integer No No A filmfesztivál típusa.
preferrednameornot boolean No No false A filmfesztivál neve preferált név-e vagy sem.

Constraints

Name Type Definition Comment
eventcollection_filmfestival_name_pkey Primary key (id)
eventcollection_filmfestival_name_festival_fkey Foreign key (eventcollection_filmfestivalid) REFERENCES film.eventcollection_filmfestival (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
eventcollection_filmfestival_name_nametype_fkey Foreign key (filmfestivalnametypeid) REFERENCES concept.filmfestivalnametype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

genreusageincontext

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
genreid integer No No A filmműfaj azonosítója
contextid integer No No A filmes korszak, cd-rom azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
genreusageincontext_context_fkey Foreign key (contextid) REFERENCES concept.context (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
genreusageincontext_genre_fkey Foreign key (genreid) REFERENCES concept.genrefilm (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

hungarianfilmaward

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('film.hungarianfilmaward_id_seq'::regclass) A díj azonosítója.
name_hun character varying(50) No No A díj neve magyarul.
name_eng character varying(50) No No A díj neve angolul.

Constraints

Name Type Definition Comment
hungarianfilmaward_pkey Primary key (id)

hungarianfilmaward_person

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
personnameid integer No No A személynév (és nem a személy) azonosítója.
hungarianfilmawardid integer No No A magyar filmes díj azonosítója.
datein timestamp without time zone No No A díj elnyerésének dátuma.
dateinprecisionid integer No No A díj elnyerése dátumának időpontossága.
note_hun character varying(50) No No Megjegyzés magyarul.
note_eng character varying(50) No No Megjegyzés angolul.

Constraints

Name Type Definition Comment
hungarianfilmaward_person_award_fkey Foreign key (hungarianfilmawardid) REFERENCES film.hungarianfilmaward (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
hungarianfilmaward_person_pname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

languageusageincontext

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
languageid integer No No A nyelv azonosítója.
contextid integer No No A kontextus, a cd-rom azonosítója

Constraints

Name Type Definition Comment
languageusageincontext_context_fkey Foreign key (contextid) REFERENCES concept.context (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
languageusageincontext_lang_fkey Foreign key (languageid) REFERENCES concept.language (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

location_nameusageincontextfilm

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
locationnameid integer No No A helyszínnév azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
location_nameusageincontextfilm_locname_fkey Foreign key (locationnameid) REFERENCES location.location_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

periodusageincontextfilm

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
periodid integer No No A korszak azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
periodusageincontextfilm_preiod_fkey Foreign key (periodid) REFERENCES event.period (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

permissions_sources

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentpermissionid integer No No A filmengedély azonosítója.
articleid integer No No A cikk azonosítója.
source_redund character varying(150) No No A forrás adatai (redundáns mező, a rekord gyors emberi beazonosítására szolgál).
datepermission date No No A filmengedély kiadásának dátuma.
datepermissiontimeprecisionid integer No No A filmengedély kiadási dátumának időpontossága.
note_hun character varying(100) No No Megjegyzés magyarul.
note_eng character varying(100) No No Megjegyzés angolul.

Constraints

Name Type Definition Comment
permission_source_article_fkey Foreign key (articleid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
permission_source_perm_fkey Foreign key (documentpermissionid) REFERENCES film.document_permission (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

segment

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('film.segment_id_seq'::regclass)
documentid integer No No A film azonosítója.
segmenttypeid integer No No A filmszegmens típusa.
title_hun character varying(100) No No a filmcímek rendbetétele után törölni lehet ezt a mezőt
title_eng character varying(100) No No a filmcímek rendbetétele után törölni lehet ezt a mezőt
rank integer No No A filmszegmens sorrendje a filmhez tartozó szegmensek között.
length character varying(50) No No A filmszegmens hossza.
ispartofcd boolean No No false A filmszegmens szerepel-e vagy sem az adott korszak CD-jén.
framefrom integer No No A filmszegmens kezdő frame értéke a befoglaló film(részlet)en belül.
frameto integer No No A filmszegmens záró frame értéke a befoglaló film(részlet)en belül.

Constraints

Name Type Definition Comment
segment_pkey Primary key (id)
segment_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
segment_segmenttype_fkey Foreign key (segmenttypeid) REFERENCES concept.segmenttypefilm (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

segment_by_corporate_role

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
corporatenameid integer No No A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
roleid integer No No A szerep azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
segment_by_corporate_role_cname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
segment_by_corporate_role_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
segment_by_corporate_role_segm_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

segment_by_person_role

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
personnameid integer No No A személynév (és nem a személy) azonosítója.
roleid integer No No A szerep azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
segment_by_person_role_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
segment_by_person_role_segm_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

segment_description

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer No No ha mindent kész lesz, ezt törölni lehet
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
description_hun character varying(30000) No No A filmszegmens leírása magyarul.
description_eng character varying(30000) No No A filmszegmens leírása angolul.
rank integer No No Több leírása esetén a leírások közötti sorrend.
contextid integer No No A leíráshoz tartozó korszak, kontextus azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
segment_description_segs_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

segment_filename

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
filenameold character varying(50) No No rendbetétel után törölhető
rank integer No No Ugyanazon filmszegmenshez tartozó több állomány esetén a köztük levő sorrend.
folder character varying No No Az állományt tároló folder neve.
filename character varying(50) No No Az állomány neve.
contr integer No No segédmező, törölhető.

Constraints

Name Type Definition Comment
segment_filename_segm_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

segment_haspart_sound

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
soundid integer No No A hanganyag azonosítója.
framefrom integer No No A filmszegmensen belül hallható hanganyag kezdő frame értéke.
frameto integer No No A filmszegmensen belül hallható hanganyag záró frame értéke.

Constraints

Name Type Definition Comment
segment_haspart_sound_segm_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
segment_haspart_sound_sound_fkey Foreign key (soundid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

segment_in_corporate_role

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
corporatenameid integer No No A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
character_hun character varying(255) No No A filmszegmensben betöltött karakter neve magyarul.
character_eng character varying(255) No No A filmszegmensben látható karakter neve angolul.
roleid integer No No A tevékenység, szerep azonosítója.
framefrom integer No No A filmszegmensen belüli felbukkanás kezdő frame értéke.
frameto integer No No A filmszegmensen belüli felbukkanás záró frame értéke.

Constraints

Name Type Definition Comment
segment_in_corporate_role_cname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
segment_in_corporate_role_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
segment_in_corporate_role_segm_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

segment_in_dialoguelist

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
dialogue_hun character varying(20000) No No A dialógusszöveg magyarul.
dialogue_eng character varying(20000) No No A dialógusszöveg angolul.
visiblenumber character varying No No A filmszegmensben látható sorozatjelzés.
rank integer No No A filmszegmens sorrendje.
rank2 integer No No A filmszegmens sorrendje (redundáns, ellenőrzés után törölhető.)
visiblerank character varying No No A filmszegmensben látható sorrend.
transcripttypeid integer No No A dialógus (transzkriptálás) típusa.
framefrom integer No No A befoglaló filmrészleten belüli filmszegmens kezdő frame értéke.
frameto integer No No A befoglaló filmrészleten belüli filmszegmens záró frame értéke.
id integer Yes Yes nextval('film.segment_in_dialoguelist_id_seq'::regclass) A dialógus azonosítója.
numbernote integer No No A sorrend (redundáns, rendbetétel után törölhető).

Constraints

Name Type Definition Comment
segment_in_dialoguelist_pkey Primary key (id)
segment_in_dialoguelist_segm_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
segment_in_dialoguelist_transcript_fkey Foreign key (transcripttypeid) REFERENCES concept.transcripttype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

segment_in_document

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No
documentid integer No No
documenttypeid integer No No
framefrom integer No No
frameto integer No No

Constraints

Name Type Definition Comment
segment_in_document_segm_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

segment_in_person_role

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
personnameid integer No No A személynév (és nem a személy) azonosítója.
rank integer No No A személy adott film filmográfiáján belüli sorrendje.
character_hun character varying(255) No No A filmszegmensben játszott karakter neve magyarul.
character_eng character varying(255) No No A filmszegmensben játszott karakter neve angolul.
roleid integer No No A tevékenység, szerep azonosítója.
backgroundpersonnameid integer No No A filmszegmensben háttérszerepet (például szinkronhangot, éneket, táncot) nyújtó személynév (és nem a személy) azonosítója.
backgroundrole_hun character varying(50) No No A háttérszerep azonosítója.
framefrom integer No No A filmszegmensben a személy által játszott karakter felbukkanásának kezdő frame értéke.
frameto integer No No A filmszegmensben a személy által játszott karakter felbukkanásának záró frame értéke.
topicplaceindocumentid integer No No A szereplés típusa.
formatsynchronsoundid integer No No A filmszegmensben van sziknron vagy nincs szinkron vagy nincs adat.

Constraints

Name Type Definition Comment
segment_in_person_role_bgpname_fkey Foreign key (backgroundpersonnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
segment_in_person_role_pname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
segment_in_person_role_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
segment_in_person_role_segm_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
segment_in_person_role_synchron_fkey Foreign key (formatsynchronsoundid) REFERENCES concept.formatsynchronsound (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
segment_in_person_role_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

segment_in_selectedperson

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
personnameid integer No No A személynév (és nem a személy) azonosítója.
uniquepersonalityornot character varying(10) No No ??
typicalshotornot boolean No No false A filmszegmens látható jelenet jellemző-e vagy sem a személyre.
framefrom integer No No A filmszegmensben felbukkanó személy kezdő frame értéke.
frameto integer No No A filmszegmensben felbukkanó személy záró frame értéke.

Constraints

Name Type Definition Comment
segment_in_selectedperson_filmsegment_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
segment_in_selectedperson_pname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

segment_in_selectedperson_feature

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
personnameid integer No No A kiválaszott személy nevének (és nem a sezmélynek) az azonosítója.
keywordid integer No No A kulcsszó azonosítója.
segmentisok boolean No No false A filmrészletben látható-e a kiválaszott kulcsszó.
framefrom integer No No A filmszegmensben felbukkanó kulcsszó kezdő frame értéke.
frameto integer No No A filmszegmensben felbukkanó kulcsszó záró frame értéke.

Constraints

Name Type Definition Comment
segment_in_selectedperson_feature_filmsegment_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
segment_in_selectedperson_feature_keyword_fkey Foreign key (keywordid) REFERENCES concept.keyword (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
segment_in_selectedperson_feature_pname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

segment_note

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A film azonosítója (redundáns, törölni lehet).
segmentid integer No No A filmszegmens azonosítója.
note_hun character varying(150) No No Megjegyzés magyarul.
note_eng character varying(150) No No Megjegyzés angolul.

Constraints

Name Type Definition Comment
segment_nore_film_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
segment_nore_filmsegment_fkey Foreign key (segmentid) REFERENCES film.segment (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

series

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('film.series_id_seq'::regclass) A filmsorozat azonosítója.
title_hun character varying(50) No No A filmsorozat címe magyarul.
title_eng character varying(50) No No A filmsorozat címe angolul.
seriestypeid integer No No A filmsorozat típusa.
datefrom date No No A filmsorozat indulásának dátuma.
datefromtimeprecisionid integer No No A filmsorozat kezdődátumának időpontossága.
dateto date No No A filmsorozat záró dátuma.
datetotimeprecisionid integer No No A filmsorozat záródátumának időpontossága.
description_hun text No No A filmsorozat rövid leírása magyarul.
description_eng text No No A filmsorozat rövid leírása angolul.

Constraints

Name Type Definition Comment
series_pkey Primary key (id)
series_fromprec_fkey Foreign key (datefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
series_seriestype_fkey Foreign key (seriestypeid) REFERENCES concept.seriestype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
series_toprec_fkey Foreign key (datetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

series_by_corporate_role

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
seriesid integer No No A filmsorozat azonosítója.
corporatenameid integer No No A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
roleid integer No No A szerep azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
series_by_corporate_role_cname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
series_by_corporate_role_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
series_by_corporate_role_series_fkey Foreign key (seriesid) REFERENCES film.series (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

series_by_person_role

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
seriesid integer No No A filmsorozat azonosítója.
personnameid integer No No A személynév (és nem a személy) azonosítója.
roleid integer No No A szerep azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
series_by_person_role_pname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
series_by_person_role_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
series_by_person_role_series_fkey Foreign key (seriesid) REFERENCES film.series (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

series_right_corporate

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
seriesid integer No No
corporatenameid integer No No
righttypeid integer No No
rightdatefrom date No No
rightdatefromtimeprecisionid integer No No
rightdateto date No No
rightdatetotimeprecisionid integer No No
note_hun character varying(50) No No
note_eng character varying(50) No No

Constraints

Name Type Definition Comment
series_right_corporate_cname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
series_right_corporate_fromprec_fkey Foreign key (rightdatefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
series_right_corporate_righttype_fkey Foreign key (righttypeid) REFERENCES concept.righttype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
series_right_corporate_series_fkey Foreign key (seriesid) REFERENCES film.series (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
series_right_corporate_toprec_fkey Foreign key (rightdatetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

series_right_person

Database: mkt
Schema: film

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
seriesid integer No No
personnameid integer No No
righttypeid integer No No
rightdatefrom date No No
rightdatefromtimeprecisionid integer No No
rightdateto date No No
rightdatetotimeprecisionid integer No No
note_hun character varying(50) No No
note_eng character varying(50) No No

Constraints

Name Type Definition Comment
series_right_person_fromprec_fkey Foreign key (rightdatefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
series_right_person_pname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
series_right_person_righttype_fkey Foreign key (righttypeid) REFERENCES concept.righttype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
series_right_person_series_fkey Foreign key (seriesid) REFERENCES film.series (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
series_right_person_toprec_fkey Foreign key (rightdatetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION