image

Database: mkt
Schema: image

Tables

Table Owner Comment
document syi A kép alapadatai.
document_about_article syi A képen milyen cikkek láthatók.
document_about_book syi A képen milyen könyvek láthatóak.
document_about_corporate syi A képen milyen testületek láthatóak.
document_about_event syi A képen milyen események láthatóak.
document_about_film syi A képen milyen filmek láthatóak.
document_about_location syi A képen milyen helyszínek láthatóak.
document_about_periodics syi A képen milyen periodikák láthatóak.
document_about_person syi A képen milyen személyek láthatóak.
document_about_sound syi A képen milyen hanganyagokkal kapcsolatos dolgok láthatóak.
document_about_subject syi A képen milyen egyéb (kulcsszavakkal leírható) dolgok láthatóak.
document_by_corporate_role syi A kép elkészítésében, forgalmazásában résztvevő testületek adatai.
document_by_person_role syi A kép elkészítésében, forgalmazásában résztvevő személyek adatai.
document_genre syi A kép műfaji besorolása.
document_right_corporate syi A képekkel kapcsolatos, testületek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, most teljesen üres.
document_right_person syi A képekkel kapcsolatos, személyek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, most teljesen üres.
document_style syi A képek stílusbeli besorolása.
documentusageincontext syi A képek milyen korszakokhoz, kontextusokhoz vannak rendelve.

document

Database: mkt
Schema: image

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('image.document_id_seq'::regclass) A kép azonosítója.
rootpath character varying(100) No No A digitális állományt tároló könyvtár neve (ez elvault, a visszakereshetőség miatt kell egy darabig megtartani).
filenameold character varying(50) No No A régi fájlnév (ki lehet majd törölni).
caption_hun character varying(255) No No A képhez tartozó felirat magyarul.
caption_eng character varying(255) No No A képhez tartozó felirat angolul.
note_hun character varying(255) No No Megjegyzés magyarul.
note_eng character varying(255) No No Megjegyzés angolul.
width_cm character varying(50) No No A kép szélessége cm-ben.
height_cm character varying(50) No No A kép magassága cm-ben.
width_pixel character varying(50) No No A kép szélessége pixelben.
height_pixel character varying(50) No No A kép magassága pixelben.
datecreated timestamp without time zone No No A kép keletkezésének dátuma.
datecreatedtimeprecisionid integer No No A kép keletkezése dátumának időpontossága.
imagetypeid integer No No A kép típusa.
archivecallingnumber character varying(20) No No A kép filmarchívumi raktári száma
inventorynumber character varying(20) No No A kép filmarchívumi leltári száma.
formatimagepaperqualityid integer No No A papírkép papírminősége.
formatpageorientationid integer No No A kép orientációja (fekvő vagy álló).
formatimagecolorid integer No No Az eredeti kép színessége (színes, fekete-fehér).
formatimagepartid integer No No A digitális kép az eredeti teljes képpel egyezik vagy annak csak egy része.
formatimageratioid integer No No A digitális kép az eredeti kép méretével megegyezik, kicsinyített vagy nagyított változata.
contr integer No No segédmező, törölhető.
folder character varying No No A digitális állományt tartalmazó könyvtár neve.
filename character varying No No A digitális állomány neve.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_pkey Primary key (id)
document_dateprec_fkey Foreign key (datecreatedtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_imagecolor_fkey Foreign key (formatimagecolorid) REFERENCES concept.formatimagecolor (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_imagepart_fkey Foreign key (formatimagepartid) REFERENCES concept.formatimagepart (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_imageratio_fkey Foreign key (formatimageratioid) REFERENCES concept.formatimageratio (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_imagetype_fkey Foreign key (imagetypeid) REFERENCES concept.imagetype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_orientation_fkey Foreign key (formatpageorientationid) REFERENCES concept.formatpageorientation (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_paperquality_fkey Foreign key (formatimagepaperqualityid) REFERENCES concept.formatimagepaperquality (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_article

Database: mkt
Schema: image

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A kép azonosítója.
articleid integer No No A cikk azonosítója.
aboutposition character varying(50) No No A cikk pozíciója a képen.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_article_art_fkey Foreign key (articleid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_article_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_book

Database: mkt
Schema: image

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A kép azonosítója.
bookid integer No No A könyv azonosítója.
aboutposition character varying(50) No No A könyv pozíciója a képen.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_book_book_fkey Foreign key (bookid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_book_img_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_corporate

Database: mkt
Schema: image

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A könyv azonosítója.
corporatenameid integer No No A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
aboutposition character varying(50) No No A testület pozíciója a képen.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_corporate_cname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_corporate_img_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_event

Database: mkt
Schema: image

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A kép azonosítója.
eventid integer No No Az esemény azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_event_event_fkey Foreign key (eventid) REFERENCES event.event (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_event_img_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_film

Database: mkt
Schema: image

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A kép azonosítója.
filmid integer No No A film azonosítója.
aboutposition character varying(50) No No A film pozíciója a képen.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_film_film_fkey Foreign key (filmid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_film_img_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_location

Database: mkt
Schema: image

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A kép azonosítója.
locationnameid integer No No A helyszínnév (és nem a helyszín) azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_location_img_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_location_lname_fkey Foreign key (locationnameid) REFERENCES location.location_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_periodics

Generated: Szo Aug 30 16:09:29 2014
Server: local proba (localhost:5432)
Database: mkt
Schema: image

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A kép azonosítója.
periodicsid integer No No A periodika azonosítója.
aboutposition character varying(50) No No A periodika pozíciója a képen.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_periodics_img_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_periodics_peri_fkey Foreign key (periodicsid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_person

Database: mkt
Schema: image

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A kép azonosítója.
personnameid integer No No A személynév (és nem a személy) azonosítója.
aboutposition character varying(50) No No A személy pozíciója a képen.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_person_img_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_person_pname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_sound

Database: mkt
Schema: image

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A kép azonosítója.
soundid integer No No A hanganyag azonosítója.
aboutposition character varying(50) No No A hanganyag(gal kapcsolatos dolog) pozíciója a képen.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_sound_img_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_sound_sound_fkey Foreign key (soundid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_subject

Database: mkt
Schema: image

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A kép azonosítója.
subjectid integer No No A kulcsszó azonosítója.
topicplaceindocumentid integer No No A kulcsszóval leírt dolog pozíciója képen.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_subject_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_subject_subj_fkey Foreign key (subjectid) REFERENCES concept.subject (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_by_corporate_role

Database: mkt
Schema: image

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A kép azonosítója.
corporatenameid integer No No A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
roleid integer No No A tevékenység, szerep azonosítója.
rank integer No No A testület-szerep sorrendje.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_by_corporate_corpname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_by_corporate_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_by_corporate_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_by_person_role

Database: mkt
Schema: image

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A kép azonosítója.
personnameid integer No No A személynév (és nem a személy) azonosítója.
roleid integer No No A tevékenység, szerep azonosítója.
rank integer No No A személy-szerep sorrendje.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_by_person_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_by_person_pername_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_by_person_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_genre

Database: mkt
Schema: image

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A kép azonosítója.
genreid integer No No A műfaj azonosítója.
segmentisok boolean No No false A digitális állományra jellemző-e műfaji besorolás vagy sem.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_genre_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_genre_genre_fkey Foreign key (genreid) REFERENCES concept.genreimage (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_right_corporate

Database: mkt
Schema: image

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No
corporatenameid integer No No
rightid integer No No
rightdatefrom timestamp without time zone No No
rightdatefromprecisionid integer No No
rightdateto timestamp without time zone No No
rightdatetoprecisionid integer No No
note_hun character varying(50) No No
note_eng character varying(50) No No

Constraints

Name Type Definition Comment
document_right_corp_corpname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_right_corp_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_right_corp_right_fkey Foreign key (rightid) REFERENCES concept.righttype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_right_person

Database: mkt
Schema: image

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No
personnameid integer No No
rightid integer No No
rightdatefrom timestamp without time zone No No
rightdatefromprecisionid integer No No
rightdateto timestamp without time zone No No
rightdatetoprecisionid integer No No
note_hun character varying(50) No No
note_eng character varying(50) No No

Constraints

Name Type Definition Comment
document_right_pers_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_right_pers_pername_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_right_pers_right_fkey Foreign key (rightid) REFERENCES concept.righttype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_style

Database: mkt
Schema: image

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A kép azonosítója.
styleid integer No No A stílus azonosítója.
segmentisok boolean No No false A digitális állomány jellemző-e a stílusbesorolásra vagy sem.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_style_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_style_sty_fkey Foreign key (styleid) REFERENCES concept.styleimage (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

documentusageincontext

Database: mkt
Schema: image

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A kép azonosítója.
contextid integer No No A kontextus azonosítója.
ispartofcd boolean No No false A kép része-e a korszak, kontextus cd-jének vagy sem.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_context_cont_fkey Foreign key (contextid) REFERENCES concept.context (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_context_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION