location

Database: mkt
Schema: location

Tables

Table Owner Comment
location syi A helyek, helyszínek, földrajzi entitások alapadatai.
location_image syi A helyek zászlóinak, címereinek képei.
location_location syi A helyek (tartalmazási, partitív alá-fölérendeltségi) kapcsolatai.
location_name syi A helyszínnevek alapadatai.

location

Database: mkt
Schema: location

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('location.location_id_seq'::regclass) A hely azonosítója.
name_redund character varying(255) No No Redundáns helynév, a rekord (hely) gyors emberi felismerésére szolgál.
geographicaladdresstypeid integer No No A közterület esetén a közterület típusa (tér, utca, sétány).
locationprecisionid integer No No A helypontosság típusa.
oldid integer No No A hely régi azonosítója, redundáns, ellenőrzés után törölni kell.
datefrom date No No A hely létezésének első ismert dátuma.
datefromtimeprecisionid integer No No A hely létezése első ismert dátumának időpontossága.
dateinmin date No No A hely létezésének első ismert dátuma.
dateinmintimeprecisionid integer No No A hely létezése első ismert dátumának időpontossága.
dateinmax date No No A hely létezésének legutosló ismert dátuma (ezt a mezőt akkor kell tölteni, amikor nem tudni pontosan/biztosan a hely megszűnésének dátumát).
dateinmaxtimeprecisionid integer No No A hely létezése legutolsó ismert dátumának időpontossága.
dateto date No No A hely megszűnésének dátuma.
datetotimeprecisionid integer No No A hely megszűnése dátumának időpontossága.
description_hun text No No A hely rövid leírása, jellemzése magyarul.
description_eng text No No A hely rövid leírása, jellemzése angolul.

Constraints

Name Type Definition Comment
location_pkey Primary key (id)

location_image

Database: mkt
Schema: location

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
filename character varying No No A digitális képi állomány neve.
locationid integer No No A hely azonosítója.
imagetypeid integer No No A kép típusa (címer, zászló).
folder character varying No No A képi állományt tartalmazó könyvtár neve.

Constraints

Name Type Definition Comment
location_image_imagetype_fkey Foreign key (imagetypeid) REFERENCES concept.imagetype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
location_image_locid_fkey Foreign key (locationid) REFERENCES location.location (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

location_location

Database: mkt
Schema: location

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
locationid integer No No A hely azonosítója.
relationid integer No No A kapcsolat azonosítója.
relatedlocationid integer No No A kapcsolódó hely azonosítója.
datefrom date No No A kapcsolat kezdő dátuma.
datefromtimeprecisionid integer No No A helyek közti kapcsolat kezdő dátumának időpontossága.
dateto date No No A helyek közti kapcsolat záró dátuma.
datetimeprecisionid integer No No A helyek közti kapcsolat záró dátumának időpontossága.

location_name

Database: mkt
Schema: location

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('location.location_name_id_seq'::regclass) A helyszínnév azonosítója.
name_hun character varying(255) No No A helyszínnév
name_eng character varying(255) No No A helynév angolul (ezt át kell alakítani, egy név mező kell, a hozzá tartozó nyelv-értékkel).
geographicaladdresstypeid integer No No A közterületi nevek köznévi részének azonosítója (utca, tér stb.).
locationnametypeid integer No No A helynév típusa.
locationid integer No No A hely azonosítója.
oldlocationnameid integer No No A helynév régi azonosítója (redundáns, ellenőrzés után törölni kell).
oldlocationid integer No No A hely régi azonosítója (redundáns, ellenőrzés után törölni kell).
datefrom date No No A helynév használatának kezdő dátuma.
datefromtimeprecisionid integer No No A helynévhasználat kezdődátumának időpontossága.
dateinmin date No No A helynévhasználat legkorábbi ismert dátuma (ezt a mezőt akkor kell tölteni, ha nem tudni a pontos kezdő dátumot).
dateinmintimeprecisionid integer No No A helynévhasználat legkorábbi ismert dátumának időpontossága.
dateinmax date No No A helynévhasználat legkésőbbi ismert dátuma (ezt a mezőt akkor kell tölteni, ha nem tudni biztosan/pontosan a záródátumot).
dateinmaxtimeprecisionid integer No No A helynévhasználat legkésőbbi ismert dátumának időpontossága.
dateto date No No A helynévhasználat záró dátuma.
datetotimeprecisionid integer No No A helynévhasználat záró dátumának időpontossága.
preferrednameornot boolean No No false A helynév preferált név-e vagy sem (a helynévlistákban a preferált nevet kell használni).
artificialidentifier_hun character varying(50) No No Az azonos helynevek megkülönböztetésére szolgáló mesterséges azonosító jel.

Constraints

Name Type Definition Comment
location_name_pkey Primary key (id)
location_fkey Foreign key (locationid) REFERENCES location.location (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
location_name_fromprec_fkey Foreign key (datefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
location_name_geoaddresstype_fkey Foreign key (geographicaladdresstypeid) REFERENCES concept.geographicaladdresstype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
location_name_inmaxprec_fkey Foreign key (dateinmaxtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
location_name_inminprec_fkey Foreign key (dateinmintimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
location_name_locnametype_fkey Foreign key (locationnametypeid) REFERENCES concept.locationnametype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
location_name_toprec_fkey Foreign key (datetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION