periodics

Database: mkt
Schema: periodics

Tables

Table Owner Comment
cdrom syi A CD-ROM-os periodika alapadatai.
document syi A (hagyományos, papír alapú) periodika alapadatai.
document_about_book syi A periodikában milyen könyvekről van szó.
document_about_subject syi A periodika tartalmát jellemző kulcsszavak.
document_by_corporate_role syi A periodika előállításában, gyártásában, terjesztésében résztvevő testületek adatai.
document_by_person_role syi A periodika előállításában, gyártásában, terjesztésében résztvevő személyek adatai.
document_formatextentsize syi A periodika méretei.
document_genre syi A periodika műfaji besorolása.
document_haspart_image syi A periodika milyen képeket tartalmaz.
document_language syi A periodika nyelve(i).
document_maintopic syi A filmhez rendelhető legfontosabb témakörök (üres minden ilyen tábla az összes dokumentumtípus esetében).
document_relateddocument syi A periodikával kapcsolatban levő periodikák (például előde, utóda).
document_right_corporate syi A periodikákkal kapcsolatos, testületek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, most teljesen üres.
document_right_person syi A periodikákkal kapcsolatos, személyek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, most teljesen üres.
document_style syi A periodikák stílusértékei.
document_title syi A periodika címe(i).
issue syi A periodika konkrét számainak adatai.
languageusageincontext syi A periodikai kontextusban használt nyelvek listája.
web syi A webes megjelenő periodikák adatai.

cdrom

Database: mkt
Schema: periodics

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('periodics.cdrom_id_seq'::regclass) A cd-rom azonosítója.
title_hun character varying No No A cd-rom címe magyarul.
title_eng character varying No No A cd-rom címe angolul.
dateissued date No No A cd-rom kibocsátásának dátuma.
dateissuedtimeprecisionid integer No No A cd-rom kibocsátása dátumának időpontossága.

Constraints

Name Type Definition Comment
cdrom_pkey Primary key (id)
cdrom_timeprec_fkey Foreign key (dateissuedtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document

Database: mkt
Schema: periodics

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('periodics.document_id_seq'::regclass) A periodika azonosítója.
haspart_hun character varying(50) No No A periodikának milyen részei vannak (például filmműsor blokk), magyarul.
haspart_eng character varying(50) No No A periodikának milyen részei vannak (például filmműsor blokk), angolul.
dateissuedfrom date No No A periodika kibocsátásának kezdő dátuma.
dateissuedfromtimeprecisionid integer No No A periodika kibocsátása kezdő dátumának időpontossága.
dateissuedto date No No A periodika kibocsátásának utolsó dátuma.
dateissuedtotimeprecisionid integer No No A periodika kibocsátása dátumának időpontossága.
datefrequencyid integer No No A periodika megjelenésének gyakorisága.
note_hun text No No Megjegyzés magyarul.
note_eng text No No Megjegyzés angolul.
inventorynumber character varying(10) No No A periodika filmarchívumi leltári száma.
archivecallingnumber character varying(50) No No A periodika filmarchívumi raktári száma.
filmprofessionalperiodicsornot boolean No No false A periodika filmszakmai jellegű-e vagy sem.
description_hun text No No A peridoka rövid leírása magyarul.
description_eng text No No A peridoka rövid leírása angolul.
locationnameid integer No No A periodika kiadásának helyszínének neve.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_pkey Primary key (id)
document_datefreq_fkey Foreign key (datefrequencyid) REFERENCES concept.datefrequency (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_fromprec_fkey Foreign key (dateissuedfromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_toprec_fkey Foreign key (dateissuedtotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_book

Database: mkt
Schema: periodics

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A periodika azonosítója.
bookid integer No No A könyv azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
documents_about_books_bo_fkey Foreign key (bookid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
documents_about_books_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_subject

Database: mkt
Schema: periodics

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A periodika azonosítója.
subjectid integer No No A kulcsszó azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
documents_about_subjects_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
periodics_about_subject_sub_fkey Foreign key (subjectid) REFERENCES concept.subject (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_by_corporate_role

Database: mkt
Schema: periodics

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A periodika azonosítója.
corporatenameid integer No No A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
roledatefrom date No No Az adott tevékenység kezdő dátuma.
roledatefromtimeprecisionid integer No No Az adott tevékenység kezdő dátumának időpontossága.
roledateto date No No Az adott tevékenység záró dátuma.
roledatetotimeprecisionid integer No No Az adott tevékenység záró dátumának időpontossága.
roleid integer No No A tevékenység, szerep azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_by_corporate_role_cname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_by_corporate_role_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_by_corporate_role_fromprec_fkey Foreign key (roledatefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_by_corporate_role_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_by_corporate_role_toprec_fkey Foreign key (roledatetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_by_person_role

Database: mkt
Schema: periodics

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A periodika azonosítója.
personnameid integer No No A személynév (és nem a személy) azonosítója.
roleid integer No No A tevékenység, szerep azonosítója.
roledatefrom date No No A tevékenység kezdő dátuma.
roledatefromtimeprecisionid integer No No A tevékenység kezdő dátumának időpontossága.
roledateto date No No A tevékenység záró dátuma.
roledatetotimeprecisionid integer No No A tevékenység záró dátumának időpontossága.
rank integer No No A személy-szerep páros sorrendje.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_by_person_role_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_by_person_role_fromprec_fkey Foreign key (roledatefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_by_person_role_persname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_by_person_role_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_by_person_role_toprec_fkey Foreign key (roledatetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_formatextentsize

Database: mkt
Schema: periodics

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A periodika azonosítója.
value integer No No A periodika méretei.
unit character varying(10) No No A megadott méretek mértékegysége.
dateissuedfrom date No No A méretek kezdetének dátuma.
dateissuedfromtimeprecisionid integer No No A méretek kezdő dátumának időpontossága.
dateissuedto date No No A méretek záró dátuma.
dateissuedtotimeprecisionid integer No No A méretek záró dátumának időpontossága.

Constraints

Name Type Definition Comment
documents_formatextentsizes_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
documents_formatextentsizes_fromprec_fkey Foreign key (dateissuedfromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
documents_formatextentsizes_toprec_fkey Foreign key (dateissuedtotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_genre

Database: mkt
Schema: periodics

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A periodika azonosítója.
genreid integer No No A műfaj azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
documents_genres_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
periodics_genre_per_fkey Foreign key (genreid) REFERENCES concept.genreperiodics (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_haspart_image

Database: mkt
Schema: periodics

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
issueid integer No No A periodikaszám azonosítója.
imageid integer No No A kép azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_haspart_image_img_fkey Foreign key (imageid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
documents_haspart_images_doc_fkey Foreign key (issueid) REFERENCES periodics.issue (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_language

Database: mkt
Schema: periodics

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A periodika azonosítója.
languageid integer No No A nyelv azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
documents_languages_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
periodics_language_per_fkey Foreign key (languageid) REFERENCES concept.language (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_maintopic

Database: mkt
Schema: periodics

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No
maintopicid integer No No
segmentisok boolean No No false

Constraints

Name Type Definition Comment
periodics_maintopic_per_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
periodics_maintopic_topic_fkey Foreign key (maintopicid) REFERENCES concept.maintopicperiodics (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_relateddocument

Database: mkt
Schema: periodics

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A periodika azonosítója.
title_redund character varying(255) No No Valamelyik periodika redundáns címe. (Ezt lehet használni a tábla adatainak tisztításához. Utána törölni lehet.)
relateddocumentid integer No No A kapcsolódó periodika azonosítója.
relationid integer No No A kapcsolat azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_relateddocument_relation_fkey Foreign key (relationid) REFERENCES concept.relation (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
documents_relateddocuments_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
documents_relateddocuments_reldoc_fkey Foreign key (relateddocumentid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_right_corporate

Database: mkt
Schema: periodics

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No
corporatenameid integer No No
righttypeid integer No No
rightdatefrom timestamp without time zone No No
rightdatefromprecision integer No No
rightdateto timestamp without time zone No No
rightdatetoprecision integer No No
note_hun character varying(50) No No
note_eng character varying(50) No No

Constraints

Name Type Definition Comment
periodics_right_corporate_cname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
periodics_right_corporate_per_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
periodics_right_corporate_right_fkey Foreign key (righttypeid) REFERENCES concept.righttype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_right_person

Database: mkt
Schema: periodics

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No
personnameid integer No No
righttypeid integer No No
rightdatefrom timestamp without time zone No No
rightdatefromprecision integer No No
rightdateto timestamp without time zone No No
rightdatetoprecision integer No No
note_hun character varying(50) No No
note_eng character varying(50) No No

Constraints

Name Type Definition Comment
periodics_right_person_per_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
periodics_right_person_pname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
periodics_right_person_right_fkey Foreign key (righttypeid) REFERENCES concept.righttype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_style

Database: mkt
Schema: periodics

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A periodika azonosítója.
styleid integer No No A stílusérték azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_style_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_style_style_fkey Foreign key (styleid) REFERENCES concept.styleperiodics (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_title

Database: mkt
Schema: periodics

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('periodics.document_title_id_seq'::regclass) A periodikacím azonosítója.
documentid integer No No A periodika azonosítója.
title_hun character varying(150) No No A periodika címe magyarul
title_eng character varying(150) No No A periodika címe angolul.
titletypeid integer No No A periodika címének típusa.
preferredtitleornot boolean No No false A periodikacím preferált cím-e vagy sem.
datefrom date No No A periodika címének kezdő dátuma.
datefromtimeprecisionid integer No No A periodikacím kezdő dátumának időpontossága.
dateto date No No A periodika címének záró dátuma.
datetotimeprecisionid integer No No A periodikacím záró dátumának időpontossága.

Constraints

Name Type Definition Comment
documenttitle_pkey Primary key (id)
document_title_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_title_fromprec_fkey Foreign key (datefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_title_titletype_fkey Foreign key (titletypeid) REFERENCES concept.titletype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_title_toprec_fkey Foreign key (datetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

issue

Database: mkt
Schema: periodics

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('periodics.issue_id_seq'::regclass) A periodikaszám azonosítója.
documentid integer No No A periodika azonosítója.
dateissued date No No A periodikaszám megjelenésének dátuma.
dateissuedprecisionid integer No No A periodikaszám megjelenési dátumának időpontossága.
volume character varying(10) No No A periodikaszám kötetjelzése.
issuenumber character varying(10) No No A periodikaszám számjelzése.

Constraints

Name Type Definition Comment
issue_pkey Primary key (id)
issue_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

languageusageincontext

Database: mkt
Schema: periodics

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
languageid integer No No A nyelv azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
languageusage_lang_fkey Foreign key (languageid) REFERENCES concept.language (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

web

Database: mkt
Schema: periodics

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('periodics.web_id_seq'::regclass) A webes periodika azonosítója.
title_hun character varying No No A webes periodika címe magyarul.
title_eng character varying No No A webes periodika címe angolul.
url character varying No No A webes periodika elérhetősége (url).

Constraints

Name Type Definition Comment
web_pkey Primary key (id)