sound

Database: mkt
Schema: sound

Tables

Table Owner Comment
document syi A hangállomány alapadatai.
document_about_article syi A hanganyagban milyen cikkekről van szó.
document_about_book syi A hanganyagban milyen könyvekről van szó.
document_about_corporate syi A hanganyagban milyen testületekről van szó.
document_about_event syi A hanganyagban milyen eseményekről van szó.
document_about_film syi A hanganyagban milyen filmekről van szó.
document_about_image syi A hanganyagban milyen képekről van szó.
document_about_location syi A hanganyagban milyen helyszínekről van szó.
document_about_periodic syi A hanganyagban milyen periodikákról van szó.
document_about_person syi A hanganyagban milyen személyekről van szó.
document_about_sound syi A hanganyagban milyen más hanganyagokról van szó.
document_about_subject syi A hanganyag milyen kulcsszavakkal írható le.
document_by_corporate_role syi A hanganyag elkészítésében, terjesztésében résztvevő testületek, szerepek.
document_by_person_role syi A hanganyag elkészítésében, terjesztésében milyen személyek, milyen szerepekben vettek részt.
document_genre syi A hanganyagok műfaji besorolása.
document_in_corporate_role syi A hangállományban milyen testületek, milyen szerepben hallhatóak.
document_in_person_role syi A hanganyagban milyen személyek, milyen szerepben hallhatóak.
document_maintopic syi A filmhez rendelhető legfontosabb témakörök (üres minden ilyen tábla az összes dokumentumtípus esetében).
document_right_corporate syi A hanganyagokkal kapcsolatos, testületek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, most teljesen üres.
document_right_person syi A hanganyagokkal kapcsolatos, személyek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, most teljesen üres.
document_style syi A hanganyagokhoz kapcsolt stílusértékek.
documents_ispartof_sound syi A hanganyag része-e egy másik hanganyagnak.
documentusageincontext syi A hanganyag milyen korszakokban, kontextusokban fordul elő.
languageusageincontext syi A hanganyagok jellemzéséhez milyen nyelvekre van szükség (szűrés a teljes nyelvlistából).
locationnameusageincontext syi A hanganyagok leírásához milyen helyszínekre van szükség (szűrés a teljes helyszínlistából).
periodusageincontext syi A hanganyagok leírásához milyen korszakokra van szükség (szűrés a teljes korszaklistából).
segment syi A hanganyag szegmenseinek, részeinek adatai.

document

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('sound.document_id_seq'::regclass) A hangállomány azonosítója.
rootpath character varying(50) No No A digitális állományt tartalmazó könyvtár neve.
formatsounddigitalversionid integer No No A digitális állomány típusa (wav, mp2 stb.).
filename character varying(50) No No A digitális állomány neve.
title_hun character varying(50) No No A hangállomány címe magyarul.
title_eng character varying(50) No No A hangállomány címe angolul.
description_hun character varying(255) No No Rövid leírás magyarul.
description_eng character varying(255) No No Rövid leírás angolul.
note_hun character varying(255) No No Megjegyzés magyarul.
note_eng character varying(255) No No Megjegyzés angolul.
length character varying(50) No No A hangállomány hossza (időtartama).
datecreated timestamp without time zone No No A hangfelvétel dátuma.
datecreatedtimeprecisionid integer No No A hangfelvétel dátumának időpontossága.
soundtypeid integer No No A hangdokumentum típusa (zene, beszéd, zörej stb.).
iscompleteorpart boolean No No false Az eredeti hangállomány teljes egészében megvan digitálisan vagy csak részben.

Constraints

Name Type Definition Comment
sound_pkey Primary key (id)
document_digformat_fkey Foreign key (formatsounddigitalversionid) REFERENCES concept.formatsounddigitalversion (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_soundtype_fkey Foreign key (soundtypeid) REFERENCES concept.soundtype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_timeprec_fkey Foreign key (datecreatedtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_article

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
articleid integer No No A cikk azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
article_pkey Foreign key (articleid) REFERENCES article.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_book

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
bookid integer No No A könyv azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_book_book_fkey Foreign key (bookid) REFERENCES book.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_book_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_corporate

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
corporatenameid integer No No A testületnév (és nem a testület) azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_corporate_cname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_corporate_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_event

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
eventid integer No No Az esemény azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_event_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_event_event_fkey Foreign key (eventid) REFERENCES event.event (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_film

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
filmid integer No No A film azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_film_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_film_film_fkey Foreign key (filmid) REFERENCES film.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_image

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
imageid integer No No A kép azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_image_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_image_img_fkey Foreign key (imageid) REFERENCES image.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_location

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
locationnameid integer No No A helyszínnév (és nem a helyszín) azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_location_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_location_lname_fkey Foreign key (locationnameid) REFERENCES location.location_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_periodic

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
periodicsid integer No No A periodika azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_periodics_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_periodics_peri_fkey Foreign key (periodicsid) REFERENCES periodics.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_person

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
personnameid integer No No A személynév (és nem a személy) azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_person_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_person_pname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_sound

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
soundid integer No No A másik hanganyag azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_sound_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_sound_sound_fkey Foreign key (soundid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_about_subject

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
subjectid integer No No A kulcsszó azonosítója.
framefrom integer No No A hangállományon belül a kulcsszó felbukkanásának kezdő frame értéke.
frameto integer No No A hangállományon belül a kulcsszó felbukkanásának záró frame értéke.
topicplaceindocumentid integer No No A (kulcsszóra) utalás típusa.
formatsynchronsoundid integer No No A hanganyagban van-e szinkron vagy nincs (vagy nincs adat).

Constraints

Name Type Definition Comment
document_about_subject_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_subject_subj_fkey Foreign key (subjectid) REFERENCES concept.subject (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_subject_synchron_fkey Foreign key (formatsynchronsoundid) REFERENCES concept.formatsynchronsound (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_about_subject_topic_fkey Foreign key (topicplaceindocumentid) REFERENCES concept.topicplaceindocument (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_by_corporate_role

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
corporatenameid integer No No A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
roleid integer No No A tevékenység, szerep azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_by_corporate_role_cname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_by_corporate_role_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_by_corporate_role_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_by_person_role

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
personnameid integer No No A személynév (és nem a személy) azonosítója.
roleid integer No No A tevékenység, szerep azonosítója.
rank integer No No Az egy dokumentumhoz kapcsolódó személy-szerep kettős sorrendje.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_by_person_role_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_by_person_role_pname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_by_person_role_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_genre

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
genreid integer No No A műfaj azonosítója.
segmentisok boolean No No false A digitális állományra is jellemző-e a műfaji sajátosság vagy sem.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_genre_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_genre_genre_fkey Foreign key (genreid) REFERENCES concept.genresound (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_in_corporate_role

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
corporatenameid integer No No A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
roleid integer No No A tevékenység, szerep azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_in_corporate_role_cname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_in_corporate_role_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_in_corporate_role_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_in_person_role

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
personnameid integer No No A személynév (és nem a személy) azonosítója.
roleid integer No No Az egy hanganyaghoz kapcsolódó személy-szerep kettősök sorrendje.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_in_person_role_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_in_person_role_pname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_in_person_role_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_maintopic

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No
maintopicid integer No No
segmentisok boolean No No false

Constraints

Name Type Definition Comment
document_maintopic_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_maintopic_topic_fkey Foreign key (maintopicid) REFERENCES concept.maintopicsound (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_right_corporate

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No
corporatenameid integer No No
rightid integer No No
rightdatefrom timestamp without time zone No No
rightdatefromtimeprecisionid integer No No
rightdateto timestamp without time zone No No
rightdatetotimeprecisionid integer No No
note_hun character varying(50) No No
note_eng character varying(50) No No

Constraints

Name Type Definition Comment
document_right_corporate_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_right_corporate_fromprec_fkey Foreign key (rightdatefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_right_corporate_pname_fkey Foreign key (corporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_right_corporate_right_fkey Foreign key (rightid) REFERENCES concept.righttype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_right_corporate_toprec_fkey Foreign key (rightdatetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_right_person

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No
personnameid integer No No
rightid integer No No
rightdatefrom timestamp without time zone No No
rightdatefromtimeprecisionid integer No No
rightdateto timestamp without time zone No No
rightdatetotimeprecisionid integer No No
note_hun character varying(50) No No
note_eng character varying(50) No No

Constraints

Name Type Definition Comment
document_right_person_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_right_person_fromprec_fkey Foreign key (rightdatefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_right_person_pname_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_right_person_right_fkey Foreign key (rightid) REFERENCES concept.righttype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_right_person_toprec_fkey Foreign key (rightdatetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

document_style

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
styleid integer No No A stílusérték azonosítója.
styletypeid integer No No A stílustípus azonosítója.
segmentisok boolean No No false A digitális hangállományra is jellemző-e a stílusérték vagy sem.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_style_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_style_style_fkey Foreign key (styleid) REFERENCES concept.stylesound (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

documents_ispartof_sound

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
soundid integer No No A befoglaló (másik) hanganyag azonosítója.
framefrom integer No No A befoglaló hanganyagon belül a kezdő frame érték.
frameto integer No No A befoglaló hanganyagon belül a záró frame érték.

Constraints

Name Type Definition Comment
document_ispartof_sound_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
document_ispartof_sound_sound_fkey Foreign key (soundid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

documentusageincontext

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
contextid integer No No A kontextus azonosítója.
ispartofcd boolean No No false A hanganyag rajta van-e a kontextus cd-jén.

Constraints

Name Type Definition Comment
documentusageincontext_cont_fkey Foreign key (contextid) REFERENCES concept.context (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
documentusageincontext_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

languageusageincontext

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
languageid integer No No A nyelv azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
languageusageincontext_lang_fkey Foreign key (languageid) REFERENCES concept.language (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

locationnameusageincontext

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
locationnameid integer No No A helyszínnév (és nem a helyszín) azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
locationnameusageincontext_lname_fkey Foreign key (locationnameid) REFERENCES location.location_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

periodusageincontext

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
periodid integer No No A korszak azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
periodusageincontext_preiod_fkey Foreign key (periodid) REFERENCES event.period (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

segment

Database: mkt
Schema: sound

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer No No A hanganyagrész azonosítója.
documentid integer No No A hanganyag azonosítója.
segmenttypeid integer No No A hanganyagrész típusa.
title_hun character varying(100) No No A hanganyagrész címe magyarul.
title_eng character varying(100) No No A hanganyagrész címe angolul.
rank integer No No A hanganyaghoz tartozó részek sorrendje.
description_hun text No No A hanganyagrész leírása magyarul.
description_eng text No No A hanganyagrész leírása angolul.
rootpath character varying(50) No No A digitális állományt tartalmazó könyvtár neve.
filename character varying(50) No No A digitális állomány neve.
length character varying(50) No No A digitális állomány hossza.
datecreated date No No Az eredeti hanganyagrész létrehozásának dátuma.
datecreatedtimeprecisionid integer No No Az eredeti hanganyagrész létrehozása dátumának időpontossága.
framefrom integer No No A hanganyagon belül a hanganyagrész kezdő frame értéke.
frameto integer No No A hanganyagon belül a hanganyagrész záró frame értéke.

Constraints

Name Type Definition Comment
segment_createprec_fkey Foreign key (datecreatedtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
segment_doc_fkey Foreign key (documentid) REFERENCES sound.document (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
segment_segmtype_fkey Foreign key (segmenttypeid) REFERENCES concept.segmenttypesound (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION