SchemaSpy Analysis of mkt.article - Columns Generated by
SchemaSpy
Generated by SchemaSpy on Sun Nov 02 21:30 CET 2014
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
 

mkt.article contains 158 columns - click on heading to sort:
Table Column Type Size Nulls Auto Default Comments
check_document_without_textinid aboutconcretecorporateornot bool 1  √  null
check_document_without_textinid aboutconcretefilmornot bool 1  √  null
check_document_without_textinid aboutconcretepersonornot bool 1  √  null
check_document_without_textinid adsornot bool 1  √  null
check_document_without_textinid completeornot_eng bool 1  √  null
check_document_without_textinid completeornot_hun bool 1  √  null
check_document_without_textinid contr int4 10  √  null
check_document_without_textinid corporatehistoricalornot bool 1  √  null
check_document_without_textinid dateissued timestamp 29,6  √  null
check_document_without_textinid dateissuedtimeprecisionid int4 10  √  null
check_document_without_textinid description_eng text 2147483647  √  null
check_document_without_textinid description_hun text 2147483647  √  null
check_document_without_textinid filenameofenglish varchar 15  √  null
check_document_without_textinid filenameofhungarian varchar 15  √  null
check_document_without_textinid filmhistoricalornot bool 1  √  null
check_document_without_textinid filmtechnicalornot bool 1  √  null
check_document_without_textinid formatextentpagenumberfrom int4 10  √  null
check_document_without_textinid formatextentpagenumberto int4 10  √  null
check_document_without_textinid id int4 10  √  null
check_document_without_textinid interviewornot bool 1  √  null
check_document_without_textinid issueid int4 10  √  null
check_document_without_textinid issuevolumenumber varchar 15  √  null
check_document_without_textinid közlés_helye varchar 100  √  null
check_document_without_textinid listonly bool 1  √  null
check_document_without_textinid memoirornot bool 1  √  null
check_document_without_textinid newsornot bool 1  √  null
check_document_without_textinid presshistoricalornot bool 1  √  null
check_document_without_textinid shorttext_eng text 2147483647  √  null
check_document_without_textinid shorttext_hun text 2147483647  √  null
check_document_without_textinid technicshistoricalornot bool 1  √  null
check_document_without_textinid textinid int4 10  √  null
check_document_without_textinid textintypeid int4 10  √  null
check_document_without_textinid title_eng varchar 250  √  null
check_document_without_textinid title_hun varchar 250  √  null
document aboutconcretecorporateornot bool 1  √  false Konkrét testületr?l van-e szó a cikkben vagy sem.
document aboutconcretefilmornot bool 1  √  false Konkrét film(ek)r?l van-e szó a cikkben vagy sem.
document aboutconcretepersonornot bool 1  √  false Konrét személy(ek)r?l van-e a szó a cikkben vagy sem.
document adsornot bool 1  √  false Reklám-e vagy sem.
document completeornot_eng bool 1  √  false A cikk tartalma angolul megvan-e teljes terjedelmében vagy sem.
document completeornot_hun bool 1  √  false A cikk tartalma magyarul megvan-e teljes terjedelmében vagy sem.
document contr int4 10  √  null Adminisztratív mez? a konzisztenciavizsgálat számára szükség jelz?adatok tárolására.
document corporatehistoricalornot bool 1  √  false Testülettörténeti témáról van-e szó a cikkben vagy sem.
document dateissued_redund timestamp 29,6  √  null Redundáns mez?, ellen?rzés után törölni lehet.
document dateissuedtimeprecisionid_redund int4 10  √  null Redundáns mez?, ellen?rzés után törölni lehet.
document description_eng text 2147483647  √  null A cikk rövid leírása angolul.
document description_hun text 2147483647  √  null A cikk tartalmának rövid leírása magyarul.
document filename_eng varchar 15  √  null A cikk angol szövegét tartalmazó állomány neve.
document filename_hun varchar 15  √  null A cikk magyar szövegét tartalmazó állomány neve.
document filmhistoricalornot bool 1  √  false Filmtörténeti témáról van-e szó a cikkben vagy sem.
document filmtechnicalornot bool 1  √  false Filmtechnikai témáról van-e szó a cikkben vagy sem.
document formatextentpagenumberfrom_redund int4 10  √  null Redundáns mez?, ellen?rzés után törölni lehet.
document formatextentpagenumberto_redund int4 10  √  null Redundáns mez?, ellen?rzés után törölni lehet.
document id serial 10  √  nextval('article.document_id_seq'::regclass) A dokumentum azonosítója.
document interviewornot bool 1  √  false Interjú-e a cikk vagy sem.
document issueid_redund int4 10  √  null Redundáns mez?, ellen?rzés után törölni lehet.
document issuevolumenumber_redund varchar 15  √  null Redundáns mez?, ellen?rzés után törölni lehet.
document közlés_helye_redund varchar 100  √  null Redundáns mez?, ellen?rzés után törölni lehet.
document listonly bool 1  √  false A cikk egyszer? bibliográfiai tétel, amit csak listázni kell, vagy az elemzésbe bevont egység.
document memoirornot bool 1  √  false Memoár-e vagy sem.
document newsornot bool 1  √  false Hír-e vagy sem.
document presshistoricalornot bool 1  √  false Sajtótörténeti témáról van-e szó a cikkben vagy sem.
document shorttext_eng text 2147483647  √  null A cikk absztraktja angolul.
document shorttext_hun text 2147483647  √  null A cikk absztraktja magyarul.
document technicshistoricalornot bool 1  √  false Technikatörténeti témáról van-e szó a cikkben vagy sem.
document textinid_redund int4 10  √  null Redundáns mez?, ellen?rzés után törölni lehet.
document textintypeid_redund int4 10  √  null Redundáns mez?, ellen?rzés után törölni lehet.
document title_eng varchar 250  √  null A cikk címe angolul.
document title_hun varchar 250  √  null A cikk címe magyarul.
document_about_article articleid int4 10  √  null A cikkben említett - másik - cikk azonosítója.
document_about_article documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_about_article topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_book bookid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_about_book documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_about_book topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_corporate corporatenameid int4 10  √  null A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
document_about_corporate documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_about_corporate topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_event documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_about_event eventid int4 10  √  null Az esemény azonosítója.
document_about_film documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_about_film filmid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_about_film rank int4 10  √  null A cikkben említett filmek sorrendje (jelent?ség, hangsúly szerint).
document_about_film topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_image documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_about_image imageid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_about_image topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_location documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_about_location locationnameid int4 10  √  null A helyszín azonosítója.
document_about_location topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_periodics documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_about_periodics periodicsid int4 10  √  null A periodika azonosítója.
document_about_periodics topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_person documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_about_person personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
document_about_person topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_sound documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_about_sound soundid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_about_subject documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_about_subject subjectid int4 10  √  null A téma, kulcsszó azonosítója.
document_about_subject topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_by_corporate_role corporatenameid int4 10  √  null A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
document_by_corporate_role documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_by_corporate_role roleid int4 10  √  null A tevékenység (szerep) típusa.
document_by_person_role documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_by_person_role personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
document_by_person_role rank int4 10  √  null A személy sorrendje a többi személyhez képest a tevékenysége alapján.
document_by_person_role roleid int4 10  √  null A tevékenység (szerep) típusa.
document_genre documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_genre genreid int4 10  √  null A m?faj azonosítója.
document_genre segmentisok bool 1  √  false Ha a cikknek csak egy részlete van meg, akkor a részlet jellemz?-e cikk m?fajára.
document_haspart_image documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_haspart_image imageid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_in_book bookid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_in_book documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_in_book pagefrom int4 10  √  null A cikk kezd? oldalszáma a könyvben.
document_in_book pageto int4 10  √  null A cikk záró oldalszáma a könyvben.
document_in_cdrom cdromid int4 10  √  null A CD-ROM azonosítója.
document_in_cdrom documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_in_periodics documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_in_periodics issueid int4 10  √  null A periodika konkrét számának azonosítója.
document_in_periodics pagefrom int4 10  √  null A cikk kezd? oldalszáma a periodikában.
document_in_periodics pageto int4 10  √  null A cikk záró oldalszáma a periodikában.
document_in_periodics periodicsid int4 10  √  null A periodika azonosítója.
document_in_periodics volumenumber varchar 2147483647  √  null A periodika konkrét számának kötetjelzése.
document_in_person_role documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_in_person_role personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
document_in_person_role roleid int4 10  √  null A cikkbeli tevékenység, szerep azonosítója.
document_in_web dateissued date 13  √  null A megjelenés dátuma.
document_in_web dateissuedtimeprecisionid int4 10  √  null A megjelenés dátumának id?pontossága.
document_in_web documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_in_web webid int4 10  √  null A weboldal azonosítója.
document_maintopic documentid int4 10  √  null
document_maintopic maintopicid int4 10  √  null
document_maintopic segmentisok bool 1  √  false
document_right_corporate corporatenameid int4 10  √  null
document_right_corporate documentid int4 10  √  null
document_right_corporate note_eng varchar 50  √  null
document_right_corporate note_hun varchar 50  √  null
document_right_corporate rightdatefrom timestamp 29,6  √  null
document_right_corporate rightdatefromtimeprecisionid int4 10  √  null
document_right_corporate rightdateto timestamp 29,6  √  null
document_right_corporate rightdatetotimeprecisionid int4 10  √  null
document_right_corporate rightid int4 10  √  null
document_right_person documentid int4 10  √  null
document_right_person note_eng varchar 50  √  null
document_right_person note_hun varchar 50  √  null
document_right_person personnameid int4 10  √  null
document_right_person rightdatefrom timestamp 29,6  √  null
document_right_person rightdatefromtimeprecisionid int4 10  √  null
document_right_person rightdateto timestamp 29,6  √  null
document_right_person rightdatetotimeprecisionid int4 10  √  null
document_right_person rightid int4 10  √  null
document_style documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_style segmentisok bool 1  √  false A cikkrészlet releváns-e vagy sem a stílusbesorolás szempontjából.
document_style styleid int4 10  √  null A stílusérték azonosítója.
documentusageincontext contextid int4 10  √  null A korszak, a kontextus azonosítója.
documentusageincontext documentid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
documentusageincontext ispartofcd bool 1  √  false A cikk szerepel-e a korszak cd-jén vagy sem.