Table mkt.article.document
A cikk mint dokumentum alapadatait leíró tábla.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('article.document_id_seq'::regclass)
document_about_article.articleid article_about_article_right_fkey R
document_about_article.documentid article_about_article_left_fkey R
document_about_article.articleid books_about_articles_art_fkey R
document_about_article.articleid film_article_art_fkey R
document_about_article.articleid document_about_article_art_fkey R
document_about_article.articleid article_pkey R
document_about_book.documentid article_about_bokk_art_fkey R
document_about_corporate.documentid article_about_corporate_art_fkey R
document_about_event.documentid articles_about_events_art_fkey R
document_about_film.documentid articles_about_films_art_fkey R
document_about_image.documentid articles_about_images_art_fkey R
document_about_location.documentid articles_about_locations_art_fkey R
document_about_periodics.documentid articles_about_periodics_art_fkey R
document_about_person.documentid articles_about_persons_art_fkey R
document_about_sound.documentid articles_about_sounds_art_fkey R
document_about_subject.documentid articles_about_subjects_art_fkey R
document_by_corporate_role.documentid articles_by_corporates_art_fkey R
document_by_person_role.documentid articles_by_persons_art_fkey R
document_genre.documentid articles_genres_art_fkey R
document_haspart_image.documentid articles_haspart_images_art_fkey R
document_in_book.documentid document_in_book_doc_fkey R
document_in_cdrom.documentid document_in_cdrom_doc_fkey R
document_in_periodics.documentid document_in_periodics_doc_fkey R
document_in_person_role.documentid articles_in_persons_art_fkey R
document_in_web.documentid document_in_web_doc_fkey R
document_maintopic.documentid articles_maintopics_art_fkey R
document_right_corporate.documentid articles_rights_corporates_art_fkey R
document_right_person.documentid articles_rights_persons_art_fkey R
document_style.documentid articles_styles_art_fkey R
documentusageincontext.documentid article_context_art_fkey R
permissions_sources.articleid permission_source_article_fkey R
zcikk_document_about_keyword.documentid articles_about_keywords_art_fkey R
A dokumentum azonosítója.
listonly bool 1  √  false A cikk egyszer? bibliográfiai tétel, amit csak listázni kell, vagy az elemzésbe bevont egység.
title_hun varchar 250  √  null A cikk címe magyarul.
title_eng varchar 250  √  null A cikk címe angolul.
description_hun text 2147483647  √  null A cikk tartalmának rövid leírása magyarul.
description_eng text 2147483647  √  null A cikk rövid leírása angolul.
textintypeid_redund int4 10  √  null
textintype.id document_textintype_fkey R
Redundáns mez?, ellen?rzés után törölni lehet.
textinid_redund int4 10  √  null Redundáns mez?, ellen?rzés után törölni lehet.
formatextentpagenumberfrom_redund int4 10  √  null Redundáns mez?, ellen?rzés után törölni lehet.
formatextentpagenumberto_redund int4 10  √  null Redundáns mez?, ellen?rzés után törölni lehet.
közlés_helye_redund varchar 100  √  null Redundáns mez?, ellen?rzés után törölni lehet.
issueid_redund int4 10  √  null
issue.id document_issue_fkey R
Redundáns mez?, ellen?rzés után törölni lehet.
dateissued_redund timestamp 29,6  √  null Redundáns mez?, ellen?rzés után törölni lehet.
dateissuedtimeprecisionid_redund int4 10  √  null
timeprecision.id document_timeprec_fkey R
Redundáns mez?, ellen?rzés után törölni lehet.
issuevolumenumber_redund varchar 15  √  null Redundáns mez?, ellen?rzés után törölni lehet.
completeornot_hun bool 1  √  false A cikk tartalma magyarul megvan-e teljes terjedelmében vagy sem.
completeornot_eng bool 1  √  false A cikk tartalma angolul megvan-e teljes terjedelmében vagy sem.
filename_hun varchar 15  √  null A cikk magyar szövegét tartalmazó állomány neve.
filename_eng varchar 15  √  null A cikk angol szövegét tartalmazó állomány neve.
aboutconcretefilmornot bool 1  √  false Konkrét film(ek)r?l van-e szó a cikkben vagy sem.
aboutconcretepersonornot bool 1  √  false Konrét személy(ek)r?l van-e a szó a cikkben vagy sem.
aboutconcretecorporateornot bool 1  √  false Konkrét testületr?l van-e szó a cikkben vagy sem.
interviewornot bool 1  √  false Interjú-e a cikk vagy sem.
filmhistoricalornot bool 1  √  false Filmtörténeti témáról van-e szó a cikkben vagy sem.
filmtechnicalornot bool 1  √  false Filmtechnikai témáról van-e szó a cikkben vagy sem.
shorttext_hun text 2147483647  √  null A cikk absztraktja magyarul.
shorttext_eng text 2147483647  √  null A cikk absztraktja angolul.
corporatehistoricalornot bool 1  √  false Testülettörténeti témáról van-e szó a cikkben vagy sem.
memoirornot bool 1  √  false Memoár-e vagy sem.
technicshistoricalornot bool 1  √  false Technikatörténeti témáról van-e szó a cikkben vagy sem.
presshistoricalornot bool 1  √  false Sajtótörténeti témáról van-e szó a cikkben vagy sem.
newsornot bool 1  √  false Hír-e vagy sem.
adsornot bool 1  √  false Reklám-e vagy sem.
contr int4 10  √  null Adminisztratív mez? a konzisztenciavizsgálat számára szükség jelz?adatok tárolására.

Table contained 2,732 rows at Sun Nov 02 21:30 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc document_pkey
issueid_redund Performance Asc fki_document_issue_fkey
textintypeid_redund Performance Asc fki_document_textintype_fkey
dateissuedtimeprecisionid_redund Performance Asc fki_document_timeprec_fkey

Close relationships  within of separation: