Table mkt.article.document_by_person_role
A cikk el?állításban, publikálásában, terjesztésében milyen személyek vettek részt.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
documentid int4 10  √  null
document.id articles_by_persons_art_fkey R
A cikk azonosítója.
personnameid int4 10  √  null
person_name.id articles_by_persons_pers_fkey R
A személynév (és nem a személy) azonosítója.
roleid int4 10  √  null
role.id articles_by_persons_role_fkey R
A tevékenység (szerep) típusa.
rank int4 10  √  null A személy sorrendje a többi személyhez képest a tevékenysége alapján.

Table contained 2,087 rows at Sun Nov 02 21:30 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
documentid Performance Asc fki_articles_about_personames_art_fkey
personnameid Performance Asc fki_articles_by_persons_pers_fkey
roleid Performance Asc fki_articles_by_persons_role_fkey

Close relationships  within of separation: