Table mkt.article.document_right_corporate
A cikkekkel kapcsolatos, testületek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, teljesen üres.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
documentid int4 10  √  null
document.id articles_rights_corporates_art_fkey R
corporatenameid int4 10  √  null
corporate_name.id articles_rights_corporates_cname_fkey R
rightid int4 10  √  null
righttype.id document_right_corporate_right_fkey R
rightdatefrom timestamp 29,6  √  null
rightdatefromtimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id document_right_corporate_fromprec_fkey R
rightdateto timestamp 29,6  √  null
rightdatetotimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id document_right_corporate_toprec_fkey R
note_hun varchar 50  √  null
note_eng varchar 50  √  null

Table contained 0 rows at Sun Nov 02 21:30 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
documentid Performance Asc fki_articles_rights_corporates_art_fkey
corporatenameid Performance Asc fki_articles_rights_corporates_cname_fkey
rightdatefromtimeprecisionid Performance Asc fki_document_right_corporate_fromprec_fkey
rightid Performance Asc fki_document_right_corporate_right_fkey
rightdatetotimeprecisionid Performance Asc fki_document_right_corporate_toprec_fkey

Close relationships  within of separation: