SchemaSpy Analysis of mkt.book - Columns Generated by
SchemaSpy
Generated by SchemaSpy on Sun Nov 02 21:30 CET 2014
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
 

mkt.book contains 110 columns - click on heading to sort:
Table Column Type Size Nulls Auto Default Comments
document archivecallingnumber varchar 25  √  null A könyv raktári száma az intézetben.
document dateissuedfrom date 13  √  null A könyv kiadásának kezd? ideje (dátuma).
document dateissuedfromtimeprecisionid int4 10  √  null A könyv kiadása kezd?dátumának id?pontossága.
document dateissuedto date 13  √  null A könyv kiadásának végdátuma.
document dateissuedtotimeprecisionid int4 10  √  null A könyv kiadása végdátumának id?pontossága.
document description_eng text 2147483647  √  null A könyv tartalmának leírása angolul.
document description_hun text 2147483647  √  null A könyv tartalmának leírása magyarul.
document filmprofessionalbookornot bool 1  √  false Filmszakmai könyv-e vagy sem.
document formatextentpagenumber varchar 50  √  null A könyv oldalszáma.
document formatextentpagenumbermeasureunitid int4 10  √  null A könyv oldalméretének mértékegysége.
document formatextentsize int4 10  √  null A könyv mérete.
document formatextentsizemeasureunitid int4 10  √  null A könyv méretének mértékegysége.
document formatpageorientationid int4 10  √  null A könyv formátuma, alakzata (álló vagy fekv?).
document haspart_eng varchar 50  √  null A könyv mellékletének adatai angolul.
document haspart_hun varchar 50  √  null A könyv mellékletének adatai magyarul.
document haspartillustration bool 1  √  false Van-e a könyvben illusztráció vagy sem.
document id serial 10  √  nextval('book.document_id_seq'::regclass) A könyv azonosítója.
document inventorynumber varchar 25  √  null A könyv leltári száma az intézetben.
document note_eng text 2147483647  √  null Megjegyzés angolul.
document note_hun text 2147483647  √  null Megjegyzés magyarul.
document publishingnumber int4 10  √  null A könyv kiadásának száma.
document publishingtypeid int4 10  √  null A könyv kiadásának típusa.
document seriesid_redund int4 10  √  null A könyvet magába foglaló sorozat azonosítója. Kikerült önálló táblába, ellen?rzés után törölni lehet.
document seriesnumber_redund varchar 5  √  null A könyv sorozatszáma. Kikerült önálló táblába, ellen?rzés után törölni lehet.
document subtitle_redund varchar 255  √  null A könyv redundáns alcíme, ami a rekordok (könyvek) gyors emberi beazonosítását szolgálja.
document title_redund varchar 255  √  null A könyv redundáns címe, ami a rekordok (könyvek) gyors emberi azonosítását szolgálja.
document_about_article articleid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_about_article documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_about_article topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_book bookid int4 10  √  null A könyvben szerepl? könyv aznosítója.
document_about_book documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_about_corporate corporatenameid int4 10  √  null A testületnév (nem a testület) azonosítója.
document_about_corporate documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_about_event documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_about_event eventid int4 10  √  null Az esemény azonosítója.
document_about_film documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_about_film filmid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_about_image documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_about_image imageid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_about_location documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_about_location locationnameid int4 10  √  null A helyszínnév (és nem a helyszín) azonosítója.
document_about_periodics documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_about_periodics periodicsid int4 10  √  null A periodika azonosítója.
document_about_person documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_about_person personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
document_about_sound documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_about_sound soundid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_about_subject documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_about_subject framefrom int4 10  √  null A jellemz? kulcsszó felbukkanásának kezd? oldalszáma.
document_about_subject frameto int4 10  √  null A jellemz? kulcsszó megjelenésének záró oldalszáma.
document_about_subject subjectid int4 10  √  null A téma, kulcsszó azonosítója.
document_about_subject topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_by_corporate_role corporatenameid int4 10  √  null A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
document_by_corporate_role documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_by_corporate_role roleid int4 10  √  null A tevékenységkör, szerep azonosítója.
document_by_person_role documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_by_person_role personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
document_by_person_role rank int4 10  √  null A személy sorszáma a többi, a létrehozásban közrem?köd? személy között.
document_by_person_role roleid int4 10  √  null A tevékenységkör, szerep azonosítója.
document_genre documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_genre genreid int4 10  √  null A m?faj azonosítója.
document_genre segmentisok bool 1  √  false A könyvrészlet megfelel-e a m?faji jelzésnek vagy sem.
document_haspart_image documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_haspart_image imageid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_language documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_language languageid int4 10  √  null A nyelv azonosítója.
document_locationissued documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_locationissued locationnameid int4 10  √  null A kiadás helyszínnevének (és nem helyszínének) azonosítója.
document_maintopic documentid int4 10  √  null
document_maintopic maintopicid int4 10  √  null
document_maintopic segmentisok bool 1  √  false
document_right_corporate corporatenameid int4 10  √  null
document_right_corporate documentid int4 10  √  null
document_right_corporate note_eng varchar 50  √  null
document_right_corporate note_hun varchar 50  √  null
document_right_corporate rightdatefrom timestamp 29,6  √  null
document_right_corporate rightdatefromtimeprecisionid int4 10  √  null
document_right_corporate rightdateto timestamp 29,6  √  null
document_right_corporate rightdatetotimeprecisionid int4 10  √  null
document_right_corporate rightid int4 10  √  null
document_right_person documentid int4 10  √  null
document_right_person note_eng varchar 50  √  null
document_right_person note_hun varchar 50  √  null
document_right_person personnameid int4 10  √  null
document_right_person rightdatefrom timestamp 29,6  √  null
document_right_person rightdatefromtimeprecisionid int4 10  √  null
document_right_person rightdateto timestamp 29,6  √  null
document_right_person rightdatetotimeprecisionid int4 10  √  null
document_right_person rightid int4 10  √  null
document_series documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_series seriesid int4 10  √  null A könyvsorozat azonosítója.
document_series seriesnumber varchar 5  √  null A könyv sorozatszáma.
document_style documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_style segmentisok bool 1  √  false A könyvrészletre jellemz?-e a stílusbesorolás vagy sem.
document_style styleid int4 10  √  null A stílusérték azonosítója.
document_title documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_title id serial 10  √  nextval('book.documents_titles_id_seq'::regclass) A könyvcím azonosítója.
document_title languageid int4 10  √  null A könyv címének eredeti nyelve.
document_title preferredtitle bool 1  √  false A könyv preferált címe-e (ami bekerül a listákba) vagy sem.
document_title rank int4 10  √  null A cím rendezési sorszáma (több azonos rangú cím esetére).
document_title title_eng varchar 255  √  null Az angol cím (nével? nélkül).
document_title title_hun varchar 255  √  null A magyar cím (nével? nélkül).
document_title titlearticle_eng varchar 5  √  null Az angol cím nével?je (ha van).
document_title titlearticle_hun varchar 5  √  null A magyar cím nével?je (ha van).
document_title titletypeid int4 10  √  null A cím típusa.
languageusageincontext languageid int4 10  √  null
locationnameusageincontextfilm locationnameid int4 10  √  null
locationnameusageincontextfilm locationprecisionid int4 10  √  null
series id serial 10  √  nextval('book.series_id_seq'::regclass) A könyvsorozat azonosítója.
series title_hun varchar 100  √  null A könyvsorozat címe.