Table mkt.book.document
A könyv alapadatai.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('book.document_id_seq'::regclass)
document_about_article.documentid books_about_articles_book_fkey R
document_about_book.bookid article_about_book_book_fkey R
document_about_book.bookid books_about_books_bookright_fkey R
document_about_book.documentid books_about_books_book_fkey R
document_about_book.bookid film_book_book_fkey R
document_about_book.bookid document_about_book_book_fkey R
document_about_book.bookid documents_about_books_bo_fkey R
document_about_book.bookid document_about_book_book_fkey R
document_about_corporate.documentid books_about_corporates_book_fkey R
document_about_event.documentid books_about_events_book_fkey R
document_about_film.documentid books_about_films_book_fkey R
document_about_image.documentid books_about_images_book_fkey R
document_about_location.documentid books_about_locations_book_fkey R
document_about_periodics.documentid books_about_periodics_book_fkey R
document_about_person.documentid books_about_persons_book_fkey R
document_about_sound.documentid books_about_sounds_book_fkey R
document_about_subject.documentid document_about_subject_doc_fkey R
document_by_corporate_role.documentid books_by_corporates_book_fkey R
document_by_person_role.documentid books_by_persons_book_fkey R
document_genre.documentid books_by_genres_book_fkey R
document_haspart_image.documentid books_haspart_images_book_fkey R
document_in_book.bookid document_in_book_book_fkey R
document_language.documentid books_languages_book_fkey R
document_locationissued.documentid books_locationissueds_book_fkey R
document_maintopic.documentid books_maintopics_book_fkey R
document_right_corporate.documentid books_rights_corporates_book_fkey R
document_right_person.documentid books_rights_persons_book_fkey R
document_series.documentid books_series_book_fkey R
document_style.documentid books_styles_book_fkey R
document_title.documentid books_titles_book_fkey R
zbook_document_about_keyword.documentid books_about_keywords_book_fkey R
A könyv azonosítója.
publishingnumber int4 10  √  null A könyv kiadásának száma.
publishingtypeid int4 10  √  null
publishingtype.id book_publishingtpye_fkey R
A könyv kiadásának típusa.
title_redund varchar 255  √  null A könyv redundáns címe, ami a rekordok (könyvek) gyors emberi azonosítását szolgálja.
subtitle_redund varchar 255  √  null A könyv redundáns alcíme, ami a rekordok (könyvek) gyors emberi beazonosítását szolgálja.
dateissuedfrom date 13  √  null A könyv kiadásának kezd? ideje (dátuma).
dateissuedfromtimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id book_fromprec_fkey R
A könyv kiadása kezd?dátumának id?pontossága.
dateissuedto date 13  √  null A könyv kiadásának végdátuma.
dateissuedtotimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id book_toprec_fkey R
A könyv kiadása végdátumának id?pontossága.
formatextentpagenumber varchar 50  √  null A könyv oldalszáma.
formatextentpagenumbermeasureunitid int4 10  √  null
formatextentpagenumbermeasureunit.id book_formatextentpagenumbermeasureunit_fkey R
A könyv oldalméretének mértékegysége.
formatextentsize int4 10  √  null A könyv mérete.
formatextentsizemeasureunitid int4 10  √  null
formatextentsizemeasureunit.id book_formatextentsizemeasureunit_fkey R
A könyv méretének mértékegysége.
formatpageorientationid int4 10  √  null
formatpageorientation.id book_formatpageorientation_fkey R
A könyv formátuma, alakzata (álló vagy fekv?).
haspart_hun varchar 50  √  null A könyv mellékletének adatai magyarul.
haspart_eng varchar 50  √  null A könyv mellékletének adatai angolul.
seriesid_redund int4 10  √  null
series.id book_series_fkey R
A könyvet magába foglaló sorozat azonosítója. Kikerült önálló táblába, ellen?rzés után törölni lehet.
seriesnumber_redund varchar 5  √  null A könyv sorozatszáma. Kikerült önálló táblába, ellen?rzés után törölni lehet.
haspartillustration bool 1  √  false Van-e a könyvben illusztráció vagy sem.
note_hun text 2147483647  √  null Megjegyzés magyarul.
note_eng text 2147483647  √  null Megjegyzés angolul.
inventorynumber varchar 25  √  null A könyv leltári száma az intézetben.
archivecallingnumber varchar 25  √  null A könyv raktári száma az intézetben.
filmprofessionalbookornot bool 1  √  false Filmszakmai könyv-e vagy sem.
description_hun text 2147483647  √  null A könyv tartalmának leírása magyarul.
description_eng text 2147483647  √  null A könyv tartalmának leírása angolul.

Table contained 3,183 rows at Sun Nov 02 21:30 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc document_pkey
formatextentpagenumbermeasureunitid Performance Asc fki_book_formatextentpagenumbermeasureunit_fkey
formatextentsizemeasureunitid Performance Asc fki_book_formatextentsizemeasureunit_fkey
formatpageorientationid Performance Asc fki_book_formatpageorientation_fkey
dateissuedfromtimeprecisionid Performance Asc fki_book_fromprec_fkey
publishingtypeid Performance Asc fki_book_publishingtpye_fkey
seriesid_redund Performance Asc fki_book_series_fkey
dateissuedtotimeprecisionid Performance Asc fki_book_toprec_fkey

Close relationships  within of separation: