Table mkt.book.document_by_person_role
A könyv létrehozásában, publikálásában, terjesztésében szerepet vállaló személyek.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
documentid int4 10  √  null
document.id books_by_persons_book_fkey R
A könyv azonosítója.
personnameid int4 10  √  null
person_name.id books_by_persons_persname_fkey R
A személynév (és nem a személy) azonosítója.
roleid int4 10  √  null
role.id books_by_persons_role_fkey R
A tevékenységkör, szerep azonosítója.
rank int4 10  √  null A személy sorszáma a többi, a létrehozásban közrem?köd? személy között.

Table contained 4,156 rows at Sun Nov 02 21:30 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
documentid Performance Asc fki_books_by_persons_book_fkey
personnameid Performance Asc fki_books_by_persons_persname_fkey
roleid Performance Asc fki_books_by_persons_role_fkey

Close relationships  within of separation: