Table mkt.book.document_right_person
A könyvekkel kapcsolatos, személyek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, most teljesen üres.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
documentid int4 10  √  null
document.id books_rights_persons_book_fkey R
personnameid int4 10  √  null
person_name.id books_rights_persons_persname_fkey R
rightid int4 10  √  null
righttype.id books_rights_persons_right_fkey R
rightdatefrom timestamp 29,6  √  null
rightdatefromtimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id book_right_person_fromprec_fkey R
rightdateto timestamp 29,6  √  null
rightdatetotimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id book_right_person_toprec_fkey R
note_hun varchar 50  √  null
note_eng varchar 50  √  null

Table contained 0 rows at Sun Nov 02 21:30 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
rightdatefromtimeprecisionid Performance Asc fki_book_right_person_fromprec_fkey
rightdatetotimeprecisionid Performance Asc fki_book_right_person_toprec_fkey
documentid Performance Asc fki_books_rights_persons_book_fkey
personnameid Performance Asc fki_books_rights_persons_persname_fkey
rightid Performance Asc fki_books_rights_persons_right_fkey

Close relationships  within of separation: