SchemaSpy Analysis of mkt.concept Generated by
SchemaSpy
Generated by SchemaSpy on Sun Nov 02 21:30 CET 2014
Database Type: PostgreSQL - 9.3.5 SourceForge.net


XML Representation
Insertion Order Deletion Order (for database loading/purging scripts)

Table / View Children Parents Columns Rows Comments
animalname 1 3 9 Állatnevek (egyetlen filmhez vannak kapcsolva, így elég szerencsétlen).
animaltype 3 2 Állatfajok (egyetlen filmhez vannak kapcsolva, így elég szerencsétlen).
contacttype 2 3 4 Az elérési lehet?ségek (kontakttípusok) felsorolása.
context 11 5 13 A filmtörténeti korszakok mint kontextusok felsorolása.
corporatenametype 1 4 7 A testületnévtípusok felsorolása.
corporatetype 1 3 4 A testülettípusok felsorolása.
datefrequency 1 3 20 Gyakoriságok felsorolása.
documenttype 3 6 Dokumentumtípusok felsorolása.
eventtype 1 3 58 Általános eseménytípusok felsorolása.
filmeventtype 2 3 10 Filmes eseménytípusok felsorolása.
filmfestivalnametype 1 3 3 Filmfesztiválnév-típusok felsorolása (üres, de a régi adatbázisban van rá hivatkozás).
filmproduction_phase 1 3 6 A filmkészítés során a filmanyag min?ségének, állapotának felsorolása (filmképnegatív, standard kópia stb.).
filmtype 2 3 7 A filmtípusok felsorolása.
formataccordingtotime 3 7 A film idejének, a történet korának jelzési módjainak felsorolása (anakronisztikus, stilizált stb.).
formatcolortechnics 1 3 1 A színesképi technika felsorolása (egyetlen rekorja van csak: Eastman).
formatdocumentcompleteness 1 3 3 A dokumentum teljességére vonatkozó információ felsorolása.
formatdocumentcopyquality 1 3 22 A konkrét dokumentumpéldány min?ségére vonatkozó információ felsorolása.
formatdocumentquality 3 4 A dokumentum min?ségére vonatkozó információ felsorolása.
formatextentpagenumbermeasureunit 1 3 5 A könyv oldalszám-méretének megadásához tartozó információ felsorolása (pagina, levél hasáb stb.).
formatextentsizemeasureunit 1 3 2 A dokumentum térbeli méretét jelz? értékek mértékegységeinek felsorolása (pl. cm).
formatfilmcolor 2 3 9 A kép színességének felsorolása.
formatfilmfault 1 5 38 A filmhibák felsorolása és leírása.
formatfilmformat 3 3 23 A filmformátumok felsorolása (35 mm, hi8, vhs stb.).
formatfilmscreenformat 2 3 6 A képformátumok felsorolása (szélessávú, keskenysávú stb.).
formatfilmsound 2 3 12 A film hangosságának felsorolása.
formatimagecolor 1 3 3 Az állókép színességének felsorolása.
formatimagepaperquality 1 3 0 Az állókép papírmin?ségének felsorolása.
formatimagepart 1 3 2 A kép teljességére vonatkozó lehet?ségek felsorolása.
formatimageratio 1 3 3 A kép méretének aránya az eredeti képhez viszonyítva (kicsinyített, nagyított, eredeti méret?).
formatpageorientation 2 3 2 A kép fekvése (álló vagy haránt/fekv?).
formatsounddigitalversion 2 3 3 A digitális hangállomány fájlformátuma (mp3, wav).
formatsoundtechnics 1 3 2 Hangtechnikák felsorolása.
formatsynchronsound 6 3 3 A filmnek, hanganyagnak van-e szinkronsávja.
gender 1 3 3 A személyek nemi besorolása.
genrearticle 1 6 0 A cikkm?fajok felsorolása.
genrebook 1 6 12 A könyvm?fajok felsorolása.
genrefilm 2 6 255 A filmm?fajok felsorolása.
genreimage 1 6 0 A képm?fajok felsorolása.
genreperiodics 1 6 6 A periodikam?fajok felsorolása.
genresound 1 6 8 A hanganyagm?fajok felsorolása.
geographicaladdresstype 1 3 45 Közterülettípusok felsorolása.
geographicalareatype 3 21 Földrajziterület-típusok felsorolása.
imagetype 2 3 12 Képtípusok felsorolása.
jurytype 3 3 2 A filmfesztiválok zsüritípusainak felsorolása.
keyword 4 12 1,579 A kulcsszavak felsorolása (ezt egyesíteni kell a subject tábla adataival).
language 14 4 369 A nyelvek felsorolása.
languageusagetype 2 3 6 A nyelvhasználattípusok felsorolása (inzertek, dalbetétek stb. nyelve).
locationnametype 1 3 4 Helyszínnévtípusok felsorolása (alapnév, bet?szó, névváltozat).
locationprecision 3 3 12 A helyszín földrajzi pontosságának felsorolása (kontinens, ország, település stb.).
maintopicarticle 1 6 0 Üres. A cikkek f?témáinak felsorolása.
maintopicbook 1 6 0 Üres. A könyvek f?témáinak felsorolása.
maintopicfilm 1 6 0 Üres. A filmek f?témáinak felsorolása.
maintopicperiodics 1 6 0 Üres. A periodikák f?témáinak felsorolása.
maintopicsound 1 6 1 Üres. A hanganyagok f?témáinak felsorolása.
month 3 12 A hónapnevek felsorolása (egyel?re sehol sincs használva).
nation 1 3 19 A népek, nemzetek felsorolása.
personimportance 1 3 3 A személy jelent?ségének felsorolása.
personnametype 1 4 7 A személynévtípusok felsorolása.
position 1 3 404 Szervezeti beosztások felsorolása.
publishingtype 1 3 4 A könyvek publikálási módjának felsorolása (els? kiadás, utánnyomás).
relation 2 8 11 A relációtípusok felsorolása.
righttype 14 3 6 A (szerz?i) jogosultsági típusok felsorolása.
role 35 7 298 A tevékenységek, foglalkozási szerepek felsorolása.
segmenttypefilm 1 4 15 A filmszegmenstípusok felsorolása.
segmenttypesound 1 4 0 A hangszegmenstípusok felsorolása.
seriestype 1 3 0 Sorozattípusok felsorolása (egyel?re üres, filmes series táblából van rá hivatkozás).
soundtype 2 3 3 A hanganyagtípusok felsorolása.
sourceprecision 4 3 4 Az adat forrásának felsorolása.
stylearticle 1 6 0 A cikk stílusértékeinek felsorolása.
stylebook 1 6 0 A könyv stílusértékeinek felsorolása.
stylefilm 1 6 76 A film stílusértékeinek felsorolása.
styleimage 1 6 0 A kép stílusértékeinek felsorolása.
styleperiodics 1 6 0 A periodika stílusértékeinek felsorolása.
stylesound 1 6 1 A hanganyag stílusértékeinek felsorolása.
subject 8 18 10,831 A kulcsszavak felsorolása (ebbe kell bedolgozni a keyword tábla rekordjait).
subject_relation_subject 5 42,353 A kulcsszavak közti kapcsolatok tezauruszrelációk szerint.
superrole 3 7 A szerepek szegmentálására szolgáló szuperszerepek (filmes szerep, könyves szerep) felsorolása.
textintype 1 3 4 A cikkek el?forduláshely-típusának felsorolása (könyvben, periodikában).
timeprecision 64 3 13 A dátumok id?pontosságának felsorolása.
timeprecisionmodifier 3 3 3 Az id?pontosság kiegészítési lehet?ségeinek felsorolása (eleje, közepe, vége).
timeprecisionperiodtype 1 3 2 Az id?pontosság intervallumkezelésének típusai (határpontos, középpontos).
titletypebook 1 4 5 Könyvcímtípusok felsorolása.
titletypefilm 2 4 24 Filmcímtípusok felsorolása.
topicplaceindocument 27 4 6 A dokumentumokon belüli hivatkozások, utalások típusainak felsorolása (el?térben, háttérben).
transcripttype 1 3 5 A beszéd transzkriptálási lehet?ségeinek felsorolása (egyel?re egy értéeks érték van, de több hivatkozás).
zproblem_role_can_be_deleted 7 view
zproblem_role_missing_rank 7 view A rendezéshez szükséges rendezést (rank mez?) fel kell tölteni, vannak üres cellák.
zproblem_role_resolveanddelete 7 view Vannak 'zz'-vel kezd?d? szerepek, amelyeket fel kell oldani, ki kell cserélni pár táblában, és aztán törölni kell.
           
85 Tables     353 56,750  
3 Views     21