Table mkt.concept.filmproduction_phase
A filmkészítés során a filmanyag min?ségének, állapotának felsorolása (filmképnegatív, standard kópia stb.).

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('concept.filmproduction_phase_id_seq'::regclass)
zfilm_document_phase_length.filmproduction_phaseid film_phase_length_phase_fkey R
name_hun varchar 50  √  null
name_eng varchar 50  √  null

Table contained 6 rows at Sun Nov 02 21:30 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc filmproduction_phase_pkey

Close relationships: