Table mkt.concept.formatextentsizemeasureunit
A dokumentum térbeli méretét jelz? értékek mértékegységeinek felsorolása (pl. cm).

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('concept.formatextentsizemeasureunit_id_seq'::regclass)
document.formatextentsizemeasureunitid book_formatextentsizemeasureunit_fkey R
name_hun varchar 20  √  null
name_eng varchar 20  √  null

Table contained 2 rows at Sun Nov 02 21:30 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc formatextentsizemeasureunit_pkey

Close relationships  within of separation: