Table mkt.concept.formatimageratio
A kép méretének aránya az eredeti képhez viszonyítva (kicsinyített, nagyított, eredeti méret?).

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('concept.formatimageratio_id_seq'::regclass)
document.formatimageratioid document_imageratio_fkey R
name_hun varchar 50  √  null
name_eng varchar 50  √  null

Table contained 3 rows at Sun Nov 02 21:30 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc formatimageratio_pkey

Close relationships  within of separation: