Table mkt.concept.superrole
A szerepek szegmentálására szolgáló szuperszerepek (filmes szerep, könyves szerep) felsorolása.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('concept.superrole_id_seq'::regclass)
name_hun varchar 50  √  null
name_eng varchar 50  √  null

Table contained 7 rows at Sun Nov 02 21:30 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc superrole_pkey