Table mkt.concept.transcripttype
A beszéd transzkriptálási lehet?ségeinek felsorolása (egyel?re egy értéeks érték van, de több hivatkozás).

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('concept.transcripttype_id_seq'::regclass)
segment_in_dialoguelist.transcripttypeid segment_in_dialoguelist_transcript_fkey R
name_hun varchar 2147483647  √  null
name_eng varchar 2147483647  √  null

Table contained 5 rows at Sun Nov 02 21:30 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc transcripttype_pkey

Close relationships: