View mkt.concept.zproblem_role_resolveanddelete
Vannak 'zz'-vel kezd?d? szerepek, amelyeket fel kell oldani, ki kell cserélni pár táblában, és aztán törölni kell.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id int4 10  √  null
name_hun varchar 50  √  null
name_eng varchar 50  √  null
rank int4 10  √  null
superroleid int4 10  √  null
rolegroupid int4 10  √  null
profileornot bool 1  √  null

Analyzed at Sun Nov 02 21:30 CET 2014