SchemaSpy Analysis of mkt.corporate Generated by
SchemaSpy
Generated by SchemaSpy on Sun Nov 02 21:31 CET 2014
Database Type: PostgreSQL - 9.3.5 SourceForge.net


XML Representation
Insertion Order Deletion Order (for database loading/purging scripts)

Table / View Children Parents Columns Rows Comments
corporate 10 3 11 4,331 A testületek alapadatai
corporate_address 6 11 612 A testület földrajzi elérhet?ségére vonatkozó címadatok.
corporate_contact 4 7 109 Ez a tábla így nem túl informatív, reménytelen lenne teljessé tenni és naprakészen tartani, ezért fölöslegesnek t?nik. Nem kell törölni, de használni sem.
corporate_corporate 5 7 567 A testületek egymás közti kapcsolatait leíró adatok. Többféle reláció lehetséges (el?d- vagy utódszervezet, alá- vagy fölérendelt szervezet stb.).
corporate_history 1 4 449 A testületek történetét leíró tábla. Egy testületnek lehet több története is, de id?vel ezt érdemes lenne megszüntetni.
corporate_location 4 4 44 A testületek és helyszínek összekapcsolása. Kevés adat van benne, egyel?re nem érdemes használni.
corporate_name 26 2 9 5,766 A testületet neveit leíró tábla.
corporate_person_position 4 10 3,503 A személyek és testületek közti kapcsolatot leíró tábla (sokáig 'archontológia' volt a neve). A kapcsolatot a személy- és testületi nevek között írjuk le, nem a személyek és testületek között.
corporate_pr_material 3 9 12 A testületek logói, videói, szlogenjei, indulói, pr-anyagai. Fölösleges itt és így. Ha egyáltalán kellenek, akkor az itteni adatokat át kéne tenni a megfelel? adatbázisába (pl. a logókat az image_about_corporate táblába).
corporate_profile 2 2 2,347 A testületekhez rendelhet? foglalkozási szerepek (tevékenységtípusok).
corporatename_preferred_eng 3 view
corporatename_preferred_hun 3 view
corporateusageincontext 2 2 4,758 Melyik filmtörténeti kontextusban (CD-n) szerepeltek a testületek.
zcheck_corporate_without_corporatename 11 view
zproblem_corporate_person_position_without_valid_corporatenamei 10 view
           
11 Tables     76 22,498  
4 Views     27