Table mkt.corporate.corporate
A testületek alapadatai

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('corporate.corporate_id_seq'::regclass)
corporate_address.corporateid corporates_addresses_corp_fkey R
corporate_contact.corporateid corporates_contacts_corp_fkey R
corporate_corporate.corporateid corporates_corporates_left_fkey R
corporate_history.corporateid corporate_history_corp_fkey R
corporate_location.corporateid corporates_locations_corp_fkey R
corporate_name.corporateid corporate_name_corp_fkey R
corporate_pr_material.corporateid corporates_pr_materials_corp_fkey R
corporate_profile.corporateid corporate_profile_corp_fkey R
corporate_role.corporateid corporates_profiles_corp_fkey R
corporateusageincontext.corporateid corporate_context_corp_fkey R
A testület azonosítója.
name_redund varchar 100  √  null A testület redundáns neve, a testület (rekord) gyors emberi azonsoítására szolgáló adminsztratív mez?.
datefrom date 13  √  null A testület megalakításának ideje (dátuma).
datefromtimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id corporate_fromprec_fkey R
A testület megalakítási dátumának id?pontossága.
dateto date 13  √  null A testület megszünésének ideje (dátuma).
datetotimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id corporate_toprec_fkey R
A testület megsz?nési dátumának id?pontossága.
locationid int4 10  √  null A testülethez rendelhet? legjellemz?bb helyszín (1:1).
locationprecisionid int4 10  √  null A testülethez rendelt helyszín térpontossága.
fatherid int4 10  √  null A testület fölérendelt testülete.
corporatetypeid int4 10  √  null
corporatetype.id corporate_type_fkey R
A testület típusa (zenekar, politikai párt, gyártó cég stb.).
filmrelatedornot bool 1  √  false A testülenek van-e filmtörténeti vagy egyéb filmes jelent?sége vagy nincs.

Table contained 4,331 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc corporate_pkey
datefromtimeprecisionid Performance Asc fki_corporate_fromprec_fkey
datetotimeprecisionid Performance Asc fki_corporate_toprec_fkey
corporatetypeid Performance Asc fki_corporate_type_fkey

Close relationships  within of separation: