Table mkt.corporate.corporate_address
A testület földrajzi elérhet?ségére vonatkozó címadatok.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
corporateid int4 10  √  null
corporate.id corporates_addresses_corp_fkey R
A testület azonosítója.
settlementnameid int4 10  √  null
location_name.id corporates_addresses_settlementname_fkey R
A település azonosítója.
address_redund varchar 50  √  null Redundáns teljes cím, ami csak a rekord gyors emberi feldolgozását szolgálja.
locationprecisionid int4 10  √  null
locationprecision.id corporates_addresses_locprec_fkey R
A helyszín térpontossága (fölösleges, ellen?rzés után törölni lehet).
geographicaladdressnameid int4 10  √  null
location_name.id corporates_addresses_streetname_fkey R
A településen belüli közterület (F? utca, Parti sétány stb.) azonosítója.
geographicaladdressnumber varchar 50  √  null A településen belüli közterülethez rendelhet? számjelzés, "házszám" (15.).
officialaddressornot bool 1  √  false A testület hivatalos földrajzi címe vagy sem.
datefrom date 13  √  null A címadat érvényességének, ismertségének kezd? ideje (dátuma).
datefromtimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id corporates_addresses_fromprec_fkey R
A címadat érvényessége, ismertsége kezd?dátumának id?pontossága.
dateto date 13  √  null A címadat érvényességének, ismertségének záró ideje (dátuma).
datetotimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id corporates_addresses_toprec_fkey R
A címadat érvényessége, ismertsége záródátumának id?pontossága.

Table contained 612 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
corporateid Performance Asc fki_corporates_addresses_corp_fkey
datefromtimeprecisionid Performance Asc fki_corporates_addresses_fromprec_fkey
settlementnameid Performance Asc fki_corporates_addresses_locname_fkey
locationprecisionid Performance Asc fki_corporates_addresses_locprec_fkey
geographicaladdressnameid Performance Asc fki_corporates_addresses_streetname_fkey
datetotimeprecisionid Performance Asc fki_corporates_addresses_toprec_fkey

Close relationships  within of separation: