Table mkt.corporate.corporate_contact
Ez a tábla így nem túl informatív, reménytelen lenne teljessé tenni és naprakészen tartani, ezért fölöslegesnek t?nik. Nem kell törölni, de használni sem.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
corporateid int4 10  √  null
corporate.id corporates_contacts_corp_fkey R
A testület azonosítója.
contacttypeid int4 10  √  null
contacttype.id corporates_contacts_contype_fkey R
Az elérhet?ség típusa (telefon, postacím stb.).
contact varchar 150  √  null Az elérhet?ség teljes tartalma.
datefrom timestamp 29,6  √  null Mett?l érvényes az adott elérhet?ség (dátum).
datefromtimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id corporate_contact_fromprec_fkey R
Az elérhet?ségi adat kezd?dátumának id?pontossága.
dateto timestamp 29,6  √  null 'Az elérhet?ség érvényességének, ismertségének záródátuma.
datetotimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id corporate_contact_toprec_fkey R
Az elérhet?ségi adat záródátumának id?pontossága.

Table contained 109 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
datefromtimeprecisionid Performance Asc fki_corporate_contact_fromprec_fkey
datetotimeprecisionid Performance Asc fki_corporate_contact_toprec_fkey
contacttypeid Performance Asc fki_corporates_contacts_contype_fkey
corporateid Performance Asc fki_corporates_contacts_corp_fkey

Close relationships  within of separation: