Table mkt.corporate.corporate_corporate
A testületek egymás közti kapcsolatait leíró adatok. Többféle reláció lehetséges (el?d- vagy utódszervezet, alá- vagy fölérendelt szervezet stb.).

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
corporateid int4 10  √  null
corporate.id corporates_corporates_left_fkey R
A testület azonosítója.
relatedcorporatenameid int4 10  √  null
corporate_name.id corporates_corporates_right_fkey R
Az összekapcsolt testület azonosítója.
relationid int4 10  √  null
relation.id corporate_corporate_rel_fkey R
Az összekapcsolat testületek közti reláció típusa.
datefrom date 13  √  null A testületek közti kapcsolat kezdetének ideje (dátuma).
datefromtimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id corporate_corporate_fromprec_fkey R
A testületek közti kapcsolat kezd?dátumának id?pontossága.
dateto date 13  √  null A testületek közti kapcsolat végének ideje (dátuma).
datetotimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id corporate_corporate_toprec_fkey R
A testületek közti kapcsolat záródátumának id?pontossága.

Table contained 567 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
datefromtimeprecisionid Performance Asc fki_corporate_corporate_fromprec_fkey
relationid Performance Asc fki_corporate_corporate_rel_fkey
datetotimeprecisionid Performance Asc fki_corporate_corporate_toprec_fkey
corporateid Performance Asc fki_corporates_corporates_left_fkey
relatedcorporatenameid Performance Asc fki_corporates_corporates_right_fkey

Close relationships  within of separation: