Table mkt.corporate.corporate_location
A testületek és helyszínek összekapcsolása. Kevés adat van benne, egyel?re nem érdemes használni.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
corporateid int4 10  √  null
corporate.id corporates_locations_corp_fkey R
A testület azonosítója.
locationnameid int4 10  √  null
location_name.id orporates_locations_locname_fkey R
A helyszínnév azonosítója.
locationprecisionid int4 10  √  null
locationprecision.id orporates_locations_locprec_fkey R
A helyszín térpontossága. Ez fölöslegesnek t?nik, ellen?rzés után törölni lehet.
venuetypeid int4 10  √  null
concept_venuetype.id corporate_location_venuetype_fkey R
A helyszín típusa.

Table contained 44 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
venuetypeid Performance Asc fki_corporate_location_venuetype_fkey
corporateid Performance Asc fki_corporates_locations_corp_fkey
locationnameid Performance Asc fki_orporates_locations_locname_fkey
locationprecisionid Performance Asc fki_orporates_locations_locprec_fkey

Close relationships  within of separation: