Table mkt.corporate.corporate_name
A testületet neveit leíró tábla.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('corporate.corporate_name_id_seq'::regclass)
corporate_corporate.relatedcorporatenameid corporates_corporates_right_fkey R
document_about_corporate.corporatenameid article_about_corporate_corp_fkey R
document_about_corporate.corporatenameid books_about_corporates_corp_fkey R
document_about_corporate.corporatenameid film_about_corporate_cname_fkey R
document_about_corporate.corporatenameid document_about_corporate_cname_fkey R
document_about_corporate.corporatenameid document_about_corporate_cname_fkey R
document_award_corporate.corporatenameid film_award_corporate_cname_fkey R
document_by_corporate_role.corporatenameid articles_by_corporates_corp_fkey R
document_by_corporate_role.corporatenameid books_by_corporates_corpname_fkey R
document_by_corporate_role.corporatenameid film_by_corporate_role_cname_fkey R
document_by_corporate_role.corporatenameid document_by_corporate_role_cname_fkey R
document_by_corporate_role.corporatenameid document_by_corporate_role_cname_fkey R
document_by_corporate_role_premiering.corporatenameid film_by_corporate_roleprem_corpname_fkey R
document_in_corporate_role.corporatenameid film_in_corporate_role_cname_fkey R
document_in_corporate_role.corporatenameid document_in_corporate_role_cname_fkey R
document_right_corporate.corporatenameid articles_rights_corporates_cname_fkey R
document_right_corporate.corporatenameid books_rights_corporates_corpname_fkey R
document_right_corporate.corporatenameid film_right_corporate_cname_fkey R
document_right_corporate.corporatenameid document_right_corp_corpname_fkey R
document_right_corporate.corporatenameid periodics_right_corporate_cname_fkey R
document_right_corporate.corporatenameid document_right_corporate_pname_fkey R
event_corporate.corporatenameid events_corporates_corpname_fkey R
segment_by_corporate_role.corporatenameid segment_by_corporate_role_cname_fkey R
segment_in_corporate_role.corporatenameid segment_in_corporate_role_cname_fkey R
series_by_corporate_role.corporatenameid series_by_corporate_role_cname_fkey R
series_right_corporate.corporatenameid series_right_corporate_cname_fkey R
A testületi név azonosítója.
corporateid int4 10  √  null
corporate.id corporate_name_corp_fkey R
A testület azonosítója.
name_hun varchar 100  √  null A teljes testületi név (magyarul, magyar szabályok szerint).
name_eng varchar 100  √  null A testületi név angolul (angol szabályok szerint).
artificialidentifier_hun varchar 255  √  null Azonos nevek esetén a rekordok (testületek) megkülönböztetésére szolgáló, adminisztratív mez?, magyarul.
artificialidentifier_eng varchar 255  √  null Azonos nevek esetén a rekordok (testületek) megkülönböztetésére szolgáló, adminisztratív mez?, angolul.
corporatenametypeid int4 10  √  null
corporatenametype.id corporate_name_nametype_fkey R
A testületi név típusa.
note_hun varchar 50  √  null Adminisztratív célú megjegyzés.
preferrednameornot bool 1  √  false Preferált név-e vagy sem (annak jelzésére, hogy ha több név van a testülethez rendelve, melyiket kell névlistákban használni).

Table contained 5,766 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc corporates_names_pkey
corporateid Performance Asc fki_corporate_name_corp_fkey
corporatenametypeid Performance Asc fki_corporate_name_nametype_fkey

Close relationships  within of separation: