Table mkt.corporate.corporate_person_position
A személyek és testületek közti kapcsolatot leíró tábla (sokáig 'archontológia' volt a neve). A kapcsolatot a személy- és testületi nevek között írjuk le, nem a személyek és testületek között.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('corporate.corporate_person_position_id_seq'::regclass) A kapcsolat azonosítója.
personnameid int4 10  √  null
person_name.id corporate_person_position_pers_fkey R
A személynév azonosítója.
corporatenameid int4 10  √  null A testületi név azonosítója (nem a testület azonosítója!).
organizationnote varchar 50  √  null Megjegyzés mez?.
positionid int4 10  √  null
position.id corporate_person_position_posit_fkey R
A testületen, szervezeten belüli pozíció azonosítója.
datefrom date 13  √  null A testületi kapcsolat kezd? ideje (dátuma).
datefromtimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id corporate_person_position_fromprec_fkey R
A testületi kapcsolat kezd?dátumának id?pontossága.
dateto date 13  √  null A testületi kapcsoalt záró ideje (dátuma).
datetotimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id corporate_person_position_toprec_fkey R
A testületi kapcsolat záródátumának id?pontossága.
rank int4 10  √  null Az adott testületi kapcsolat, szervezeti pozíció sorrendje (amikor a szervezeti pozíciókat kell listázni, akkor ez alapján lehet rendezni a pozíciókat).

Table contained 3,503 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc archontology_pkey
datefromtimeprecisionid Performance Asc fki_corporate_person_position_fromprec_fkey
personnameid Performance Asc fki_corporate_person_position_pers_fkey
positionid Performance Asc fki_corporate_person_position_posit_fkey
datetotimeprecisionid Performance Asc fki_corporate_person_position_toprec_fkey

Close relationships  within of separation: