Table mkt.corporate.corporate_profile
A testületekhez rendelhet? foglalkozási szerepek (tevékenységtípusok).

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
corporateid int4 10  √  null
corporate.id corporate_profile_corp_fkey R
A testület azonosítója.
roleid int4 10  √  null
role.id corporate_profile_role_fkey R
A foglalkozási szerep (tevékenységtípus) azonosítója.

Table contained 2,347 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
corporateid Performance Asc fki_corporate_profile_corp_fkey
roleid Performance Asc fki_corporate_profile_role_fkey

Close relationships  within of separation: