SchemaSpy Analysis of mkt.event - Columns Generated by
SchemaSpy
Generated by SchemaSpy on Sun Nov 02 21:31 CET 2014
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
 

mkt.event contains 35 columns - click on heading to sort:
Table Column Type Size Nulls Auto Default Comments
event datefrom date 13  √  null Az esemény kezd?dátuma.
event datefromtimeprecisionid int4 10  √  null Az esemény kezd?dátumának id?pontossága.
event datefromtimeprecisionmodifierid int4 10  √  null Az esemény kezd?dátumának id?pontosság-kiegészít?je.
event dateto date 13  √  null Az esemény záródátuma.
event datetotimeprecisionid int4 10  √  null Az esemény záródátuma id?pontossága.
event datetotimeprecisionmodifierid int4 10  √  null Az esemény záródátumának id?pontosság-kiegészít?je.
event id serial 10  √  nextval('event.event_id_seq'::regclass) Az esemény azonosítója.
event_corporate corporatenameid int4 10  √  null A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
event_corporate eventid int4 10  √  null Az esemény azonosítója.
event_event eventid int4 10  √  null Az esemény azonosítója.
event_event refeventid int4 10  √  null Az összekapcsolt esemény azonosítója.
event_event relationid int4 10  √  null Az eseményeket össszekapcsoló reláció azonosítója.
event_eventtype eventid int4 10  √  null Az esemény azonosítója.
event_eventtype eventtypeid int4 10  √  null Az eseménytípus azonosítója.
event_location eventid int4 10  √  null Az esemény azonosítója.
event_location locationnameid int4 10  √  null A helyszínnév (és nem a helyszín) azonosítója.
event_periodics eventid int4 10  √  null Az esemény azoosítója.
event_periodics periodicsid int4 10  √  null A periodika azonosítója.
event_person eventid int4 10  √  null Az esemény azonosítója.
event_person personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
event_subject eventid int4 10  √  null Az esemény azonosítója.
event_subject subjectid int4 10  √  null A téma, kulcsszó azonosítója.
eventusageincontext contextid int4 10  √  null A korszak, kontextus azonosítója.
eventusageincontext eventid int4 10  √  null Az esemény azonosítója.
eventusageincontext ispartofcd bool 1  √  false Szerepel-e a kontextus cd-jén vagy sem (most már redundáns).
historicalperiod id serial 10  √  nextval('event.historicalperiod_id_seq'::regclass) A történelmi id?szak azonosítója.
historicalperiod name_eng varchar 150  √  null Az id?szak megnevezése angolul.
historicalperiod name_hun varchar 150  √  null Az id?szak megnevezése magyarul.
historicalperiod short varchar 10  √  null Az id?szak rövid neve.
period date date 13  √  null Az id?szakhoz köthet? dátum.
period id serial 10  √  nextval('event.period_id_seq'::regclass) Az id?szak azonosítója.
period name_eng varchar 50  √  null Az id?szak megnevezése angolul.
period name_hun varchar 50  √  null Az id?szak megnevezése magyarul.
period timeprecisionid int4 10  √  null Az id?szakhoz köthet? dátum id?pontossága.
period timeprecisionperiodtypeid int4 10  √  null Az id?szakhoz köthet? dátum perióduspontossága.