SchemaSpy Analysis of mkt.film - Columns Generated by
SchemaSpy
Generated by SchemaSpy on Sun Nov 02 21:31 CET 2014
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
 

mkt.film contains 808 columns - click on heading to sort:
Table Column Type Size Nulls Auto Default Comments
context_filename context varchar 2147483647  √  null
context_filename contr int4 10  √  null
context_filename filename varchar 2147483647  √  null
document document_segment_or_series bool 1  √  false Nincs mindig kitöltve, hiányos, redundáns, ellen?rzés után törölhet?.
document document_segment_typeid int4 10  √  null Nincs mindig kitöltve, hiányos, tehát redundáns, ellen?rzés után törölhet?.
document document_segment_typeid_filmpart int4 10  √  null Nincs mindig kitöltve, hiányos, tehát redundáns, ellen?rzés után törölhet?.
document document_segment_typeid_seriespart int4 10  √  null Nincs mindig kitöltve, hiányos, redundáns, ellen?rzés után törölhet?.
document formatcolortechnicsid int4 10  √  null A filmhez használt színesfilm-technika (pl. Eastman).
document formatfilmcolorid int4 10  √  null A film színessége (fekete-fehér, színes, kevert).
document formatfilmscreenformatid int4 10  √  null A képerny?formátum típusa.
document formatfilmsoundid int4 10  √  null A film hangossága (néma, hangos).
document formatsoundtechnicsid int4 10  √  null A filmben használt hangtechnika.
document id serial 10  √  nextval('film.document_id_seq'::regclass) A filmek azonosítója.
document title_redund varchar 255  √  null Redundáns filmcím, a rekordok (filmek) gyors emberi azonosítását szolgáló mez?.
document_about_article articleid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_about_article framefrom int4 10  √  null A filmrészleten belüli említés kezd? frame értéke.
document_about_article frameto int4 10  √  null A filmrészleten belüli említés záró frame értéke.
document_about_article segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonsítója.
document_about_article topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_book bookid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_about_book framefrom int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés kezd? frame értéke.
document_about_book frameto int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.
document_about_book segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
document_about_book topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_corporate corporatenameid int4 10  √  null A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
document_about_corporate framefrom int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés kezd? frame értéke.
document_about_corporate frameto int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.
document_about_corporate segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
document_about_corporate topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_event eventid int4 10  √  null Az esemény azonosítója.
document_about_event framefrom int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés kezd? frame értéke.
document_about_event frameto int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.
document_about_event segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
document_about_event segmentisok bool 1  √  false Az filmszegmensben szó van-e az említett eseményr?l vagy sem.
document_about_event topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_film filmid int4 10  √  null Az említett film azonosítója.
document_about_film framefrom int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés kezd? frame értéke.
document_about_film frameto int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.
document_about_film segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
document_about_film topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_image framefrom int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés kezd? frame értéke.
document_about_image frameto int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.
document_about_image imageid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_about_image segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
document_about_image topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_keyword documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_about_keyword formataccordingtostorytimeid int4 10  √  null Egyel?re nem világos, hova van kötve ez a mez?.
document_about_keyword formataccordingtotimerealisticid int4 10  √  null Egyel?re nem világos, hova van kötve ez a mez?.
document_about_keyword formatsynchronsoundid int4 10  √  null Van vagy nincs szinkronhang vagy nincs adat.
document_about_keyword framefrom int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés kezd? frame értéke.
document_about_keyword frameto int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.
document_about_keyword keywordid int4 10  √  null A téma, kulcsszó azonosítója.
document_about_keyword segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
document_about_keyword segmentisok bool 1  √  false A filmrészletben szerepel-e az említett kulcsszó vagy sem.
document_about_keyword topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_location framefrom int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés kezd? frame értéke.
document_about_location frameto int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.
document_about_location locationnameid int4 10  √  null A helyszínnév (és nem a helyszín) azonosítója.
document_about_location segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
document_about_location segmentisok bool 1  √  false A filmrészletben szerepel-e vagy sem az említett helyszín.
document_about_location topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_nation documentid int4 10  √  null A film azonosítója (a mez? fölösleges, ellen?rzés után törölhet?).
document_about_nation framefrom int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés kezd? frame értéke.
document_about_nation frameto int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.
document_about_nation nationid int4 10  √  null A nép, nemzet azonosítója.
document_about_nation segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
document_about_nation segmentisok bool 1  √  false A filmrészletben látható-e az említett nép, nemzet vagy sem.
document_about_nation topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_period documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_about_period periodid int4 10  √  null Az id?szak azonosítója.
document_about_period segmentisok bool 1  √  false A fimrészletben látható-e az említett id?szak vagy sem.
document_about_periodics framefrom int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés kezd? frame értéke.
document_about_periodics frameto int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.
document_about_periodics periodicsid int4 10  √  null A periodika azonosítója.
document_about_periodics segmentid int4 10  √  null A filmrészlet azonosítója.
document_about_periodics topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_person formatsynchronsoundid int4 10  √  null Van szinkron vagy nincs szinkron vagy nincs adat.
document_about_person framefrom int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés kezd? frame értéke.
document_about_person frameto int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.
document_about_person personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
document_about_person segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
document_about_person topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_sound framefrom int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés kezd? frame értéke.
document_about_sound frameto int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.
document_about_sound segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
document_about_sound soundid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_about_sound topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_about_subject documentid int4 10  √  null A film azonosítója (fölösleges, ellen?rzés után törölni lehet).
document_about_subject formatsynchronsoundid int4 10  √  null Van szinkron vagy nincs szinkron vagy nincs adat.
document_about_subject framefrom int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés kezd? frame értéke.
document_about_subject frameto int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.
document_about_subject segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
document_about_subject subjectid int4 10  √  null A témakör, kulcsszó azonosítója.
document_about_subject topicplaceindocumentid int4 10  √  null Az említés típusa.
document_award_corporate awardnameid int4 10  √  null A díj megnevezése.
document_award_corporate corporatenameid int4 10  √  null A díjazott testületnév (és nem testület) azonosítója.
document_award_corporate eventid int4 10  √  null A díjazási esemény azonosítója.
document_award_corporate filmid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_award_corporate jurytypeid int4 10  √  null A díjat adó zsüri típusa.
document_award_corporate sharedornot bool 1  √  false A díj megosztott-e vagy sem.
document_award_document awardnameid int4 10  √  null A díj megnevezése.
document_award_document eventid int4 10  √  null A díjazási esemény azonosítója.
document_award_document filmid int4 10  √  null A díjazott film azonosítója.
document_award_document filmtypeid int4 10  √  null A film típusa (redundásnak t?nik, ellen?rzés után törölni lehet).
document_award_document jurytypeid int4 10  √  null A díjat adó zsüri típusa.
document_award_document rank int4 10  √  null A díj sorszáma.
document_award_document sharedornot bool 1  √  false A díj megosztott-e vagy sem.
document_award_person awardnameid int4 10  √  null A díj megnevezése.
document_award_person eventid int4 10  √  null A díjazási esemény azonosítója.
document_award_person filmid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_award_person jurytypeid int4 10  √  null A díjat adó zsüri típusa.
document_award_person lifetimeawardornot bool 1  √  false A díj életm?díj-e vagy sem.
document_award_person personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
document_award_person rank int4 10  √  null A díj sorszáma.
document_award_person sharedornot bool 1  √  false A díj megosztott-e vagy sem.
document_by_animal_role animalnameid int4 10  √  null Az állatnév azonosítója.
document_by_animal_role documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_by_animal_role rank int4 10  √  null A rekord sorszáma.
document_by_animal_role roleid int4 10  √  null A tevékenység, szerep azonosítója.
document_by_corporate_role corporatenameid int4 10 A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
document_by_corporate_role documentid int4 10 A film azonosítója.
document_by_corporate_role rank int4 10  √  null A testület-szerep páros sorrendje a filmográfiában.
document_by_corporate_role roleid int4 10 A szerep azonosítója.
document_by_corporate_role sourceprecisionid int4 10  √  null Az információ forrása, megbízhatósága.
document_by_corporate_role_full_eng corporate varchar 100  √  null
document_by_corporate_role_full_eng corporateid int4 10  √  null
document_by_corporate_role_full_eng corporatenameid int4 10  √  null
document_by_corporate_role_full_eng documentid int4 10  √  null
document_by_corporate_role_full_eng filmtitle text 2147483647  √  null
document_by_corporate_role_full_eng rank int4 10  √  null
document_by_corporate_role_full_eng role_eng varchar 50  √  null
document_by_corporate_role_full_eng roleid int4 10  √  null
document_by_corporate_role_full_hun corporate varchar 100  √  null
document_by_corporate_role_full_hun corporateid int4 10  √  null
document_by_corporate_role_full_hun corporatenameid int4 10  √  null
document_by_corporate_role_full_hun documentid int4 10  √  null
document_by_corporate_role_full_hun filmtitle text 2147483647  √  null
document_by_corporate_role_full_hun rank int4 10  √  null
document_by_corporate_role_full_hun role_hun varchar 50  √  null
document_by_corporate_role_full_hun roleid int4 10  √  null
document_by_corporate_role_full_huneng corporate_eng varchar 100  √  null
document_by_corporate_role_full_huneng corporate_hun varchar 100  √  null
document_by_corporate_role_full_huneng corporateid int4 10  √  null
document_by_corporate_role_full_huneng corporatenameid int4 10  √  null
document_by_corporate_role_full_huneng documentid int4 10  √  null
document_by_corporate_role_full_huneng filmtitle_eng text 2147483647  √  null
document_by_corporate_role_full_huneng filmtitle_hun text 2147483647  √  null
document_by_corporate_role_full_huneng rank int4 10  √  null
document_by_corporate_role_full_huneng role_eng varchar 50  √  null
document_by_corporate_role_full_huneng role_hun varchar 50  √  null
document_by_corporate_role_full_huneng roleid int4 10  √  null
document_by_corporate_role_premiering corporatenameid int4 10  √  null A forgalmazásban résztvev? testület nevének azonosítója.
document_by_corporate_role_premiering datepublished timestamp 29,6  √  null A premier dátuma.
document_by_corporate_role_premiering datepublishedtimeprecisionid int4 10  √  null A premier dátumának id?pontossága.
document_by_corporate_role_premiering documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_by_corporate_role_premiering event_productionid int4 10  √  null A gyártási esemény azonosítója.
document_by_corporate_role_premiering note_eng varchar 255  √  null Megjegyzés angolul.
document_by_corporate_role_premiering note_hun varchar 255  √  null Megjegyzés magyarul.
document_by_person_role documentid int4 10 A film azonosítója.
document_by_person_role givenroleid int4 10  √  null Az "adott tevékenység" mint szerep azonosítója.
document_by_person_role personnameid int4 10 A személynév (és nem a személy) azonosítója.
document_by_person_role rank int4 10  √  null A személy-szerep sorrendje a filmográfiában.
document_by_person_role roleid int4 10 A szerep azonosítója.
document_by_person_role sourceprecisionid int4 10  √  null
document_by_person_role_full_eng documentid int4 10  √  null
document_by_person_role_full_eng filmtitle text 2147483647  √  null
document_by_person_role_full_eng givenrole_eng varchar 50  √  null
document_by_person_role_full_eng givenroleid int4 10  √  null
document_by_person_role_full_eng person text 2147483647  √  null
document_by_person_role_full_eng personid int4 10  √  null
document_by_person_role_full_eng personnameid int4 10  √  null
document_by_person_role_full_eng rank int4 10  √  null
document_by_person_role_full_eng role_eng varchar 50  √  null
document_by_person_role_full_eng roleid int4 10  √  null
document_by_person_role_full_hun documentid int4 10  √  null
document_by_person_role_full_hun filmtitle text 2147483647  √  null
document_by_person_role_full_hun givenrole_hun varchar 50  √  null
document_by_person_role_full_hun givenroleid int4 10  √  null
document_by_person_role_full_hun person text 2147483647  √  null
document_by_person_role_full_hun personid int4 10  √  null
document_by_person_role_full_hun personnameid int4 10  √  null
document_by_person_role_full_hun rank int4 10  √  null
document_by_person_role_full_hun role_hun varchar 50  √  null
document_by_person_role_full_hun roleid int4 10  √  null
document_by_person_role_full_huneng documentid int4 10  √  null
document_by_person_role_full_huneng filmtitle_eng text 2147483647  √  null
document_by_person_role_full_huneng filmtitle_hun text 2147483647  √  null
document_by_person_role_full_huneng givenroleid int4 10  √  null
document_by_person_role_full_huneng person_eng text 2147483647  √  null
document_by_person_role_full_huneng person_hun text 2147483647  √  null
document_by_person_role_full_huneng personid int4 10  √  null
document_by_person_role_full_huneng personnameid int4 10  √  null
document_by_person_role_full_huneng rank int4 10  √  null
document_by_person_role_full_huneng role_eng varchar 50  √  null
document_by_person_role_full_huneng role_hun varchar 50  √  null
document_by_person_role_full_huneng roleid int4 10  √  null
document_description_huneng description_eng varchar 30000  √  null
document_description_huneng description_hun varchar 30000  √  null
document_description_huneng id int4 10  √  null
document_description_huneng segmentid int4 10  √  null
document_documentcopyinfilmarchive archive_callingnumber varchar 30  √  null A filmpéldány raktári száma.
document_documentcopyinfilmarchive documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_documentcopyinfilmarchive formatdocumentcompletenessid int4 10  √  null A filmpéldány teljessége.
document_documentcopyinfilmarchive formatdocumentcopyqualityid int4 10  √  null A filmpéldány min?sége.
document_documentcopyinfilmarchive formatdocumentqualityid int4 10  √  null A filmpéldány látványmin?sége.
document_documentcopyinfilmarchive formatduration int4 10  √  null A filmpéldány id?tartama.
document_documentcopyinfilmarchive formatfilmcolorid int4 10  √  null A filmpéldány színmin?sége (színes, fekete-fehér stb.).
document_documentcopyinfilmarchive formatfilmformatid int4 10  √  null A filmpéldány formátuma (35 mm, 8 mm stb.).
document_documentcopyinfilmarchive formatfilmscreenformatid int4 10  √  null A film képerny?formátuma (normál, szélesvásznú stb.).
document_documentcopyinfilmarchive formatfilmsoundid int4 10  √  null A filmpéldány hangmin?sége (hangos, néma).
document_documentcopyinfilmarchive formatlongdimension varchar 20  √  null A filmpéldány hosszúságának dimenziója (mértékegysége).
document_documentcopyinfilmarchive formatlongmeasure int4 10  √  null A filmpéldány hosszúsága
document_documentcopyinfilmarchive id serial 10  √  nextval('film.document_documentcopyinfilmarchive_id_seq'::regclass) A filmpéldány azonosítója.
document_documentcopyinfilmarchive languagedialogueid int4 10  √  null A dialógusok nyelve.
document_documentcopyinfilmarchive languageimageinsertid int4 10  √  null A filmpéldányban látható inzertek nyelve.
document_documentcopyinfilmarchive languagesonginsertid int4 10  √  null A filmpéldány dalbetétjeinek nyelve.
document_documentcopyinfilmarchive languagesynchrontextid int4 10  √  null A filmpéldány feliratainak nyelve.
document_documentcopyinfilmarchive note_hun varchar 250  √  null Megjegyzés magyarul.
document_documentcopyinfilmarchive yearproduction int4 10  √  null A gyártás éve.
document_event_production_dateastext_hun dateastext text 2147483647  √  null
document_event_production_dateastext_hun documentid int4 10  √  null
document_event_production_dateastext_hun productionfrom text 2147483647  √  null
document_event_production_dateastext_hun productionto text 2147483647  √  null
document_filmtype documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_filmtype filmtypeid int4 10  √  null A filmtípus azonosítója.
document_formatfilmformat documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_formatfilmformat formatfilmformatid int4 10  √  null A filmformátum azonosítója.
document_formatfilmformat rank int4 10  √  null A filmformátomok közti sorrend.
document_genre documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_genre genreid int4 10  √  null A m?faj azonosítója.
document_genre rank varchar 50  √  null A film m?faji besorolásai közti sorrend.
document_genre segmentisok int4 10  √  null A filmhez tartozó részlet mutatja-e a m?faji sajátosságokat vagy sem.
document_haspart_sound documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_haspart_sound soundid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_historicalperiod documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_historicalperiod historicalperiodid int4 10  √  null A történelmi korszak azonosítója.
document_in_corporate_role character_eng varchar 255  √  null A testület által "játszott" karakter neve angolul.
document_in_corporate_role character_hun varchar 255  √  null A testület által "játszott" karakter neve magyarul.
document_in_corporate_role corporatenameid int4 10 A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
document_in_corporate_role documentid int4 10 A film azonosítója.
document_in_corporate_role givenroleid int4 10  √  null Az "adott" szerep azonosítója.
document_in_corporate_role rank int4 10  √  null A testület-szerep sorrendje a filmográfián belül.
document_in_corporate_role roleid int4 10 A tevékenység, szerep azonosítója.
document_in_corporate_role sourceprecisionid int4 10  √  null Az adatforrás megbízhatóságának, precizitásának azonosítója.
document_in_corporate_role_full_eng character_eng varchar 255  √  null
document_in_corporate_role_full_eng corporate varchar 100  √  null
document_in_corporate_role_full_eng corporateid int4 10  √  null
document_in_corporate_role_full_eng corporatenameid int4 10  √  null
document_in_corporate_role_full_eng documentid int4 10  √  null
document_in_corporate_role_full_eng filmtitle text 2147483647  √  null
document_in_corporate_role_full_eng rank int4 10  √  null
document_in_corporate_role_full_eng role_eng varchar 50  √  null
document_in_corporate_role_full_eng roleid int4 10  √  null
document_in_corporate_role_full_hun character_hun varchar 255  √  null
document_in_corporate_role_full_hun corporate varchar 100  √  null
document_in_corporate_role_full_hun corporateid int4 10  √  null
document_in_corporate_role_full_hun corporatenameid int4 10  √  null
document_in_corporate_role_full_hun documentid int4 10  √  null
document_in_corporate_role_full_hun filmtitle text 2147483647  √  null
document_in_corporate_role_full_hun rank int4 10  √  null
document_in_corporate_role_full_hun role_hun varchar 50  √  null
document_in_corporate_role_full_hun roleid int4 10  √  null
document_in_corporate_role_full_huneng character_eng varchar 255  √  null
document_in_corporate_role_full_huneng character_hun varchar 255  √  null
document_in_corporate_role_full_huneng corporate_eng varchar 100  √  null
document_in_corporate_role_full_huneng corporate_hun varchar 100  √  null
document_in_corporate_role_full_huneng corporateid int4 10  √  null
document_in_corporate_role_full_huneng corporatenameid int4 10  √  null
document_in_corporate_role_full_huneng documentid int4 10  √  null
document_in_corporate_role_full_huneng filmtitle_eng text 2147483647  √  null
document_in_corporate_role_full_huneng filmtitle_hun text 2147483647  √  null
document_in_corporate_role_full_huneng rank int4 10  √  null
document_in_corporate_role_full_huneng role_eng varchar 50  √  null
document_in_corporate_role_full_huneng role_hun varchar 50  √  null
document_in_corporate_role_full_huneng roleid int4 10  √  null
document_in_document documentd int4 10  √  null A film azonosítója.
document_in_document indocument_from int4 10  √  null A filmen belül a beágyazott film kezd? frame értéke.
document_in_document indocument_to int4 10  √  null A filmen belül a beágyazott film záró frame értéke.
document_in_document indocumentid int4 10  √  null A beágyazott film azonosítója.
document_in_document length int4 10  √  null A beágyazott film hosszúsága.
document_in_language documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_in_language languageid int4 10  √  null A nyelv azonosítója.
document_in_language languageusagetypeid int4 10  √  null A nyelvhasználat típusának azonosítója.
document_in_person_role character_eng varchar 255  √  null A személy által játszott karakter neve angolul.
document_in_person_role character_hun varchar 255  √  null A személy által játszott karakter neve magyarul.
document_in_person_role documentid int4 10 A film azonosítója.
document_in_person_role id serial 10  √  nextval('film.document_in_person_role_id_seq'::regclass) A film-személy-szerep kapcsolat azonosítója. A táblára hivatkozik egy másik tábla (document_in_person_role_with_bgperson_bgrole), és emiatt van egyedi azonosítója különben nem szokás ilyen kapcsolt tábláknak pK-t adni.
document_in_person_role personnameid int4 10 A személynév (és nem a személy) azonosítója.
document_in_person_role rank int4 10  √  null A személy-szerep sorrendje a film filmográfiáján belül
document_in_person_role roleid int4 10 A tevékenység, szerep azonosítója.
document_in_person_role sourceprecisionid int4 10  √  null Az adatforrás megbízhatóságának, precizitásának azonosítója.
document_in_person_role_bgperson_bgrole bg_personnameid int4 10  √  null A "háttérszemély" nevének azonosítója.
document_in_person_role_bgperson_bgrole bg_roleid int4 10  √  null A háttérszerep azonosítója.
document_in_person_role_bgperson_bgrole documentinpersonroleid int4 10  √  null A helyettesített filmográfiai film-személy-szerep rekord azonosítója.
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_eng bg_personname_eng text 2147483647  √  null
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_eng bg_personnameid int4 10  √  null
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_eng bg_role_eng varchar 50  √  null
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_eng bg_roleid int4 10  √  null
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_eng documentinpersonroleid int4 10  √  null
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_hun bg_personname_hun text 2147483647  √  null
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_hun bg_personnameid int4 10  √  null
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_hun bg_role_hun varchar 50  √  null
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_hun bg_roleid int4 10  √  null
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_hun documentinpersonroleid int4 10  √  null
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_huneng bg_personname_eng text 2147483647  √  null
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_huneng bg_personname_hun text 2147483647  √  null
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_huneng bg_personnameid int4 10  √  null
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_huneng bg_role_eng varchar 50  √  null
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_huneng bg_role_hun varchar 50  √  null
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_huneng bg_roleid int4 10  √  null
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_huneng documentinpersonroleid int4 10  √  null
document_in_person_role_full_eng character_eng varchar 255  √  null
document_in_person_role_full_eng documentid int4 10  √  null
document_in_person_role_full_eng filmtitle text 2147483647  √  null
document_in_person_role_full_eng id int4 10  √  null
document_in_person_role_full_eng person text 2147483647  √  null
document_in_person_role_full_eng personid int4 10  √  null
document_in_person_role_full_eng personnameid int4 10  √  null
document_in_person_role_full_eng rank int4 10  √  null
document_in_person_role_full_eng role_eng varchar 50  √  null
document_in_person_role_full_eng roleid int4 10  √  null
document_in_person_role_full_hun character_hun varchar 255  √  null
document_in_person_role_full_hun documentid int4 10  √  null
document_in_person_role_full_hun filmtitle text 2147483647  √  null
document_in_person_role_full_hun id int4 10  √  null
document_in_person_role_full_hun person text 2147483647  √  null
document_in_person_role_full_hun personid int4 10  √  null
document_in_person_role_full_hun personnameid int4 10  √  null
document_in_person_role_full_hun rank int4 10  √  null
document_in_person_role_full_hun role_hun varchar 50  √  null
document_in_person_role_full_hun roleid int4 10  √  null
document_in_person_role_full_huneng character_eng varchar 255  √  null
document_in_person_role_full_huneng character_hun varchar 255  √  null
document_in_person_role_full_huneng documentid int4 10  √  null
document_in_person_role_full_huneng filmtitle_eng text 2147483647  √  null
document_in_person_role_full_huneng filmtitle_hun text 2147483647  √  null
document_in_person_role_full_huneng id int4 10  √  null
document_in_person_role_full_huneng person_eng text 2147483647  √  null
document_in_person_role_full_huneng person_hun text 2147483647  √  null
document_in_person_role_full_huneng personid int4 10  √  null
document_in_person_role_full_huneng personnameid int4 10  √  null
document_in_person_role_full_huneng rank int4 10  √  null
document_in_person_role_full_huneng role_eng varchar 50  √  null
document_in_person_role_full_huneng role_hun varchar 50  √  null
document_in_person_role_full_huneng roleid int4 10  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng bg_personname_eng text 2147483647  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng bg_personname_hun text 2147483647  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng bg_personnameid int4 10  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng bg_role_eng varchar 50  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng bg_role_hun varchar 50  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng bg_roleid int4 10  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng character_eng varchar 255  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng character_hun varchar 255  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng documentid int4 10  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng documentinpersonroleid int4 10  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng filmtitle_eng text 2147483647  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng filmtitle_hun text 2147483647  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng id int4 10  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng person_eng text 2147483647  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng person_hun text 2147483647  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng personid int4 10  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng personnameid int4 10  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng rank int4 10  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng role_eng varchar 50  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng role_hun varchar 50  √  null
document_in_person_role_full_with_bg_huneng roleid int4 10  √  null
document_maintopic maintopicid int4 10  √  null
document_maintopic segmentid int4 10  √  null
document_maintopic segmentisok bool 1  √  false
document_note documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_note note_eng varchar 2147483647  √  null Megjegyzés angolul.
document_note note_hun varchar 3000  √  null Megjegyzés magyarul.
document_note notetype varchar 2147483647  √  null A megjegyzés típusa (admin mez?, ellen?rzés után törölhet?).
document_permission agefilterornot bool 1  √  false 16 éven felülieknek engedélyezett-e vagy sem.
document_permission bannedornot bool 1  √  false Be van-e tiltva vagy sem.
document_permission countryofproduction varchar 20  √  null A gyártás országa (teljesen üres mez?).
document_permission description_eng varchar 255  √  null Az engedély leírása, indoklása angolul.
document_permission description_hun varchar 255  √  null Az engedély leírása, indoklása magyarul
document_permission distribution varchar 50  √  null Nem tudom, mi a szándékolt jelentése a mez?nek, teljesen üres.
document_permission documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_permission exportbannedornot bool 1  √  false A film exportja be van-e tiltva vagy sem.
document_permission exportornot bool 1  √  false Kiviteli engedély-e vagy sem.
document_permission filmtitle varchar 50  √  null A film címe (redundáns).
document_permission format varchar 20  √  null A film formátuma (redundánsnak t?nik).
document_permission genre varchar 25  √  null A film m?faja (redundánsnak t?nik).
document_permission hungarianratioornot bool 1  √  false Magyar kontingens-e vagy sem.
document_permission id serial 10  √  nextval('film.document_permission_id_seq'::regclass) Az engedély azonosítója.
document_permission length varchar 10  √  null A film hosszúsága (redund?nsnak t?nik).
document_permission narrowfilmornot bool 1  √  false A film keskenyvásznú-e vagy sem.
document_permission numberofprojection int4 10  √  null A vetítések száma.
document_permission permissionnumber varchar 50  √  null Az engedély jelzete.
document_permission permissionnumber_1 varchar 25  √  null Az engedély további jelzete (1).
document_permission permissionnumber_2 varchar 25  √  null Az engedély további jelzete (2).
document_permission permissionnumber_3 varchar 25  √  null Az engedély további jelzete (3).
document_permission production varchar 50  √  null Nem tudom, mi a szándékolt jelentése a mez?nek, teljesen üres.
document_permission yearofproduction int4 10  √  null A gyártás éve.
document_productionplace documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_productionplace filmeventtypeid int4 10  √  null A filmgyártási esemény típusa.
document_productionplace locationnameid int4 10  √  null A helyszínnév (és nem a helyszín) azonosítója.
document_productionplace note_eng varchar 255  √  null Megjegyzés angolul.
document_productionplace note_hun varchar 255  √  null Megjegyzés magyarul.
document_resource documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_resource resource varchar 150  √  null A forrás rövid megnevezése.
document_right_corporate corporatenameid int4 10  √  null
document_right_corporate documentid int4 10  √  null
document_right_corporate note_eng varchar 50  √  null
document_right_corporate note_hun varchar 50  √  null
document_right_corporate rightdatefrom timestamp 29,6  √  null
document_right_corporate rightdatefromprecisionid int4 10  √  null
document_right_corporate rightdateto timestamp 29,6  √  null
document_right_corporate rightdatetoprecisionid int4 10  √  null
document_right_corporate righttypeid int4 10  √  null
document_right_person documentid int4 10  √  null
document_right_person note_eng varchar 50  √  null
document_right_person note_hun varchar 50  √  null
document_right_person personnameid int4 10  √  null
document_right_person rightdatefrom timestamp 29,6  √  null
document_right_person rightdatefromprecisionid int4 10  √  null
document_right_person rightdateto timestamp 29,6  √  null
document_right_person rightdatetoprecisionid int4 10  √  null
document_right_person righttypeid int4 10  √  null
document_series documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_series seriesid int4 10  √  null A filmsorozat azonosítója.
document_series seriesnumber varchar 5  √  null A film filmsorozati jelzése, sorszáma.
document_style documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_style segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
document_style segmentisok bool 1  √  false A filmhez tartozó filmrészletre jellemz?-e vagy sem a jelzett stílusérték.
document_style styleid int4 10  √  null A stílusérték azonosítója.
document_style styletypeid int4 10  √  null A stílustípus azonosítója.
document_title contr int4 10  √  null
document_title documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_title id serial 10  √  nextval('film.document_title_id_seq'::regclass) A filmcím azonosítója.
document_title languageid int4 10  √  null Az eredeti filmcím nyelvének azonosítója.
document_title preferredtitle bool 1  √  false A filmcím preferált cím-e vagy sem (a filmcímek listázásakor a preferált cím kerül bele a listákba).
document_title rank int4 10  √  null Az egy filmhez tartozó filmcímek sorrendje.
document_title segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója (ellen?rizni, hogy kell-e ez, ha nem, törölni).
document_title seriestitleid int4 10  √  null Sorozatcím (redundáns, törölni kell ellen?rzés után).
document_title title_eng varchar 150  √  null Az angol filmcím nével? nélkül.
document_title title_hun varchar 150  √  null A magyar filmcím nével? nélkül.
document_title titlearticle_eng varchar 5  √  null Az angol filmcím nével?je (ha van).
document_title titlearticle_hun varchar 5  √  null A magyar filmcím nével?je (ha van).
document_title titletypeid int4 10  √  null A filmcím típusa.
document_titleusageincontext contextid int4 10  √  null A korszak, kontextus azonosítója.
document_titleusageincontext documenttitleid int4 10  √  null A filmcím azonosítója.
document_web documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_web web varchar 150  √  null A weboldal url-je.
document_with_identifyingtitle_eng documentid int4 10  √  null
document_with_identifyingtitle_eng filmtitle text 2147483647  √  null
document_with_identifyingtitle_hun documentid int4 10  √  null
document_with_identifyingtitle_hun filmtitle text 2147483647  √  null
document_with_identifyingtitle_huneng documentid int4 10  √  null
document_with_identifyingtitle_huneng title_eng text 2147483647  √  null
document_with_identifyingtitle_huneng title_hun text 2147483647  √  null
documentcopy_formatfilmfault documentcopyid int4 10  √  null A filmtári példány azonosítója.
documentcopy_formatfilmfault documentid int4 10  √  null A film azonosítója (redundáns, ellen?rzés után törölni lehet).
documentcopy_formatfilmfault formatfilmfaultid int4 10  √  null A filmhiba azonosítója.
documentcopy_formatfilmfault framefrom int4 10  √  null A filmhez kapcsolódó filmrészleten látható hiba kezd? frame értéke.
documentcopy_formatfilmfault frameto int4 10  √  null A filmhez kapcsolódó filmrészleten látható hiba záró frame értéke.
documentpart_extent documentid_redund int4 10  √  null mérlegelés után törölhet? (vagy pótolni kell a hiányzó adatokat)
documentpart_extent formatextentfilmdurationminute int4 10  √  null A filmszegmens id?tartama percben.
documentpart_extent formatextentfilmdurationsecond int4 10  √  null A filmszegmens plusz id?tartama másodpercben (a két id?tartam mez? együtt adja ki ateljes id?t).
documentpart_extent formatextentfilmlength int4 10  √  null A filmszegmens hossza.
documentpart_extent formatfilmformatid int4 10  √  null A film filmformátumának azonosítója.
documentpart_extent id serial 10  √  nextval('film.documentpart_extent_id_seq'::regclass) A reláció azonosítója.
documentpart_extent segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
documentusageincontext contextid int4 10  √  null A korszak, kontextus azonosítója.
documentusageincontext documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
documentusageincontext ispartofcd bool 1  √  false A film része volt-e a korszak cd-jének (most már fölösleges).
event_document_production documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
event_document_production eventdate date 13  √  null Az esemény dátuma.
event_document_production eventdateOLD timestamp 29,6  √  null Az esemény dátuma.
event_document_production eventdatetimeprecisionid int4 10  √  null A gyártási esemény dátumának id?pontossága.
event_document_production eventdatetimeprecisionmodifierid int4 10  √  null A gyártási esemény dátumának id?pontosság-módosítója.
event_document_production eventtypeid int4 10  √  null A filmgyártási esemény típusa.
event_document_production id serial 10  √  nextval('film.document_event_production_id_seq'::regclass) A filmgyártási esemény azonosítója.
event_document_production note_eng varchar 255  √  null Megjegyzés angolul.
event_document_production note_hun varchar 255  √  null Megjegyzés magyarul.
event_document_production sourceprecisionid int4 10  √  null Az adatok forrásának precizitása.
event_document_production_dateastext dateastext text 2147483647  √  null
event_document_production_dateastext documentid int4 10  √  null
event_document_production_dateastext eventdate date 13  √  null
event_document_production_dateastext eventdatetimeprecisionid int4 10  √  null
event_document_production_dateastext eventdatetimeprecisionmodifierid int4 10  √  null
event_document_production_dateastext eventtypeid int4 10  √  null
event_document_production_dateastext id int4 10  √  null
event_document_production_dateastext_premier dateastext text 2147483647  √  null
event_document_production_dateastext_premier documentid int4 10  √  null
event_document_production_dateastext_premier eventdate date 13  √  null
event_document_production_dateastext_premier eventdatetimeprecisionid int4 10  √  null
event_document_production_dateastext_premier eventdatetimeprecisionmodifierid int4 10  √  null
event_document_production_dateastext_premier eventtypeid int4 10  √  null
event_document_production_dateastext_premier id int4 10  √  null
event_document_production_dateastext_production_from dateastext text 2147483647  √  null
event_document_production_dateastext_production_from documentid int4 10  √  null
event_document_production_dateastext_production_from eventdate date 13  √  null
event_document_production_dateastext_production_from eventdatetimeprecisionid int4 10  √  null
event_document_production_dateastext_production_from eventdatetimeprecisionmodifierid int4 10  √  null
event_document_production_dateastext_production_from eventtypeid int4 10  √  null
event_document_production_dateastext_production_from id int4 10  √  null
event_document_production_dateastext_production_to dateastext text 2147483647  √  null
event_document_production_dateastext_production_to documentid int4 10  √  null
event_document_production_dateastext_production_to eventdate date 13  √  null
event_document_production_dateastext_production_to eventdatetimeprecisionid int4 10  √  null
event_document_production_dateastext_production_to eventdatetimeprecisionmodifierid int4 10  √  null
event_document_production_dateastext_production_to eventtypeid int4 10  √  null
event_document_production_dateastext_production_to id int4 10  √  null
event_filmfestival datefrom date 13  √  null A filmfesztivál kezd?dátuma.
event_filmfestival datefromtimeprecisionid int4 10  √  null A filmfesztivál kezd?dátumának id?pontossága.
event_filmfestival dateto date 13  √  null A filmfesztivál záródátuma.
event_filmfestival datetotimeprecisionid int4 10  √  null A filmfesztivál záródátumának id?pontossága.
event_filmfestival eventcollection_filmfestivalnameid int4 10  √  null A filmfesztivál nevének azonosítója.
event_filmfestival id serial 10  √  nextval('film.event_filmfestival_id_seq'::regclass) A filmfesztivál azonosítója.
event_filmfestival locationnameid int4 10  √  null A filmfesztivál helyszínnév (nem a helyszín) azonosítója.
event_filmfestival serialno varchar 10  √  null A filmfesztivál sorrendi jelzése (hanyadik).
eventcollection_filmfestival id serial 10  √  nextval('film.eventcollection_filmfestival_id_seq'::regclass) A filmfesztivál (mint eseménysorozat) azonosítója.
eventcollection_filmfestival name_redund varchar 255  √  null Redundáns név a rekord (filmfesztivál) emberi beazonosítására.
eventcollection_filmfestival_award eventcollection_filmfestivalid int4 10  √  null A filmfesztivál (mint ismétl?d? eseménysorozat) azonosítója.
eventcollection_filmfestival_award id serial 10  √  nextval('film.eventcollection_filmfestival_award_id_seq'::regclass) A díj azonosítója.
eventcollection_filmfestival_award name_eng varchar 255  √  null A díj neve angolul.
eventcollection_filmfestival_award name_hun varchar 255  √  null A díj neve magyarul.
eventcollection_filmfestival_name eventcollection_filmfestivalid int4 10  √  null A filmfesztivál mint eseménysorozat azonosítója.
eventcollection_filmfestival_name filmfestivalnametypeid int4 10  √  null A filmfesztivál típusa.
eventcollection_filmfestival_name id serial 10  √  nextval('film.eventcollection_filmfestival_name_id_seq'::regclass) A filmfesztivál nevének azonosítója.
eventcollection_filmfestival_name name_eng varchar 100  √  null A filmfesztivál neve angolul.
eventcollection_filmfestival_name name_hun varchar 100  √  null A filmfesztivál neve magyarul.
eventcollection_filmfestival_name preferrednameornot bool 1  √  false A filmfesztivál neve preferált név-e vagy sem.
genreusageincontext contextid int4 10  √  null A filmes korszak, cd-rom azonosítója.
genreusageincontext genreid int4 10  √  null A filmm?faj azonosítója
graph_export_film_person_in id int4 10  √  null
graph_export_film_person_in label text 2147483647  √  null
graph_person_by_group_by_film_role count int8 19  √  null
graph_person_by_group_by_film_role name text 2147483647  √  null
graph_person_by_group_by_film_role personid int4 10  √  null
graph_person_by_group_by_film_role role varchar 50  √  null
graph_person_in_group_by_film_role concat text 2147483647  √  null
graph_person_in_group_by_film_role count int8 19  √  null
graph_person_in_group_by_film_role personid int4 10  √  null
graph_personname_in_group_by_film_role ?column? text 2147483647  √  null
graph_personname_in_group_by_film_role count int8 19  √  null
graph_personname_in_group_by_film_role name_hun varchar 50  √  null
graph_personname_in_group_by_film_role personid int4 10  √  null
graph_personname_in_group_by_film_role personnameid int4 10  √  null
graph_personname_in_group_by_film_role roleid int4 10  √  null
hungarianfilmaward id serial 10  √  nextval('film.hungarianfilmaward_id_seq'::regclass) A díj azonosítója.
hungarianfilmaward name_eng varchar 50  √  null A díj neve angolul.
hungarianfilmaward name_hun varchar 50  √  null A díj neve magyarul.
hungarianfilmaward_person datein timestamp 29,6  √  null A díj elnyerésének dátuma.
hungarianfilmaward_person dateinprecisionid int4 10  √  null A díj elnyerése dátumának id?pontossága.
hungarianfilmaward_person hungarianfilmawardid int4 10  √  null A magyar filmes díj azonosítója.
hungarianfilmaward_person note_eng varchar 50  √  null Megjegyzés angolul.
hungarianfilmaward_person note_hun varchar 50  √  null Megjegyzés magyarul.
hungarianfilmaward_person personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
languageusageincontext contextid int4 10  √  null A kontextus, a cd-rom azonosítója
languageusageincontext languageid int4 10  √  null A nyelv azonosítója.
location_nameusageincontextfilm locationnameid int4 10  √  null A helyszínnév azonosítója.
periodusageincontextfilm periodid int4 10  √  null A korszak azonosítója.
permissions_sources articleid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
permissions_sources datepermission date 13  √  null A filmengedély kiadásának dátuma.
permissions_sources datepermissiontimeprecisionid int4 10  √  null A filmengedély kiadási dátumának id?pontossága.
permissions_sources documentpermissionid int4 10  √  null A filmengedély azonosítója.
permissions_sources note_eng varchar 100  √  null Megjegyzés angolul.
permissions_sources note_hun varchar 100  √  null Megjegyzés magyarul.
permissions_sources source_redund varchar 150  √  null A forrás adatai (redundáns mez?, a rekord gyors emberi beazonosítására szolgál).
segment documentid int4 10  √  null A film azonosítója.
segment framefrom int4 10  √  null A filmszegmens kezd? frame értéke a befoglaló film(részlet)en belül.
segment frameto int4 10  √  null A filmszegmens záró frame értéke a befoglaló film(részlet)en belül.
segment id serial 10  √  nextval('film.segment_id_seq'::regclass)
segment ispartofcd bool 1  √  false A filmszegmens szerepel-e vagy sem az adott korszak CD-jén.
segment length varchar 50  √  null A filmszegmens hossza.
segment rank int4 10  √  null A filmszegmens sorrendje a filmhez tartozó szegmensek között.
segment segmenttypeid int4 10  √  null A filmszegmens típusa.
segment title_eng varchar 100  √  null a filmcímek rendbetétele után törölni lehet ezt a mez?t
segment title_hun varchar 100  √  null a filmcímek rendbetétele után törölni lehet ezt a mez?t
segment_as_wholedocument_description_huneng description_eng varchar 30000  √  null
segment_as_wholedocument_description_huneng description_hun varchar 30000  √  null
segment_as_wholedocument_description_huneng documentid int4 10  √  null
segment_as_wholedocument_description_huneng segmentid int4 10  √  null
segment_by_corporate_role corporatenameid int4 10  √  null A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
segment_by_corporate_role roleid int4 10  √  null A szerep azonosítója.
segment_by_corporate_role segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
segment_by_person_role personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
segment_by_person_role roleid int4 10  √  null A szerep azonosítója.
segment_by_person_role segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
segment_description contextid int4 10  √  null A leíráshoz tartozó korszak, kontextus azonosítója.
segment_description description_eng varchar 30000  √  null A filmszegmens leírása angolul.
segment_description description_hun varchar 30000  √  null A filmszegmens leírása magyarul.
segment_description id int4 10  √  null ha mindent kész lesz, ezt törölni lehet
segment_description rank int4 10  √  null Több leírása esetén a leírások közötti sorrend.
segment_description segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
segment_filename contr int4 10  √  null segédmez?, törölhet?.
segment_filename filename varchar 50  √  null Az állomány neve.
segment_filename filenameold varchar 50  √  null rendbetétel után törölhet?
segment_filename folder varchar 2147483647  √  null Az állományt tároló folder neve.
segment_filename rank int4 10  √  null Ugyanazon filmszegmenshez tartozó több állomány esetén a köztük lev? sorrend.
segment_filename segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
segment_haspart_sound framefrom int4 10  √  null A filmszegmensen belül hallható hanganyag kezd? frame értéke.
segment_haspart_sound frameto int4 10  √  null A filmszegmensen belül hallható hanganyag záró frame értéke.
segment_haspart_sound segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
segment_haspart_sound soundid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
segment_in_corporate_role character_eng varchar 255  √  null A filmszegmensben látható karakter neve angolul.
segment_in_corporate_role character_hun varchar 255  √  null A filmszegmensben betöltött karakter neve magyarul.
segment_in_corporate_role corporatenameid int4 10  √  null A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
segment_in_corporate_role framefrom int4 10  √  null A filmszegmensen belüli felbukkanás kezd? frame értéke.
segment_in_corporate_role frameto int4 10  √  null A filmszegmensen belüli felbukkanás záró frame értéke.
segment_in_corporate_role roleid int4 10  √  null A tevékenység, szerep azonosítója.
segment_in_corporate_role segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
segment_in_dialoguelist dialogue_eng varchar 20000  √  null A dialógusszöveg angolul.
segment_in_dialoguelist dialogue_hun varchar 20000  √  null A dialógusszöveg magyarul.
segment_in_dialoguelist framefrom int4 10  √  null A befoglaló filmrészleten belüli filmszegmens kezd? frame értéke.
segment_in_dialoguelist frameto int4 10  √  null A befoglaló filmrészleten belüli filmszegmens záró frame értéke.
segment_in_dialoguelist id serial 10  √  nextval('film.segment_in_dialoguelist_id_seq'::regclass) A dialógus azonosítója.
segment_in_dialoguelist numbernote int4 10  √  null A sorrend (redundáns, rendbetétel után törölhet?).
segment_in_dialoguelist rank int4 10  √  null A filmszegmens sorrendje.
segment_in_dialoguelist rank2 int4 10  √  null A filmszegmens sorrendje (redundáns, ellen?rzés után törölhet?.)
segment_in_dialoguelist segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
segment_in_dialoguelist transcripttypeid int4 10  √  null A dialógus (transzkriptálás) típusa.
segment_in_dialoguelist visiblenumber varchar 2147483647  √  null A filmszegmensben látható sorozatjelzés.
segment_in_dialoguelist visiblerank varchar 2147483647  √  null A filmszegmensben látható sorrend.
segment_in_document documentid int4 10  √  null
segment_in_document documenttypeid int4 10  √  null
segment_in_document framefrom int4 10  √  null
segment_in_document frameto int4 10  √  null
segment_in_document segmentid int4 10  √  null
segment_in_person_role backgroundpersonnameid int4 10  √  null A filmszegmensben háttérszerepet (például szinkronhangot, éneket, táncot) nyújtó személynév (és nem a személy) azonosítója.
segment_in_person_role backgroundrole_hun varchar 50  √  null A háttérszerep azonosítója.
segment_in_person_role character_eng varchar 255  √  null A filmszegmensben játszott karakter neve angolul.
segment_in_person_role character_hun varchar 255  √  null A filmszegmensben játszott karakter neve magyarul.
segment_in_person_role formatsynchronsoundid int4 10  √  null A filmszegmensben van sziknron vagy nincs szinkron vagy nincs adat.
segment_in_person_role framefrom int4 10  √  null A filmszegmensben a személy által játszott karakter felbukkanásának kezd? frame értéke.
segment_in_person_role frameto int4 10  √  null A filmszegmensben a személy által játszott karakter felbukkanásának záró frame értéke.
segment_in_person_role personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
segment_in_person_role rank int4 10  √  null A személy adott film filmográfiáján belüli sorrendje.
segment_in_person_role roleid int4 10  √  null A tevékenység, szerep azonosítója.
segment_in_person_role segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
segment_in_person_role topicplaceindocumentid int4 10  √  null A szereplés típusa.
segment_in_selectedperson framefrom int4 10  √  null A filmszegmensben felbukkanó személy kezd? frame értéke.
segment_in_selectedperson frameto int4 10  √  null A filmszegmensben felbukkanó személy záró frame értéke.
segment_in_selectedperson personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
segment_in_selectedperson segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
segment_in_selectedperson typicalshotornot bool 1  √  false A filmszegmens látható jelenet jellemz?-e vagy sem a személyre.
segment_in_selectedperson uniquepersonalityornot varchar 10  √  null ??
segment_in_selectedperson_feature framefrom int4 10  √  null A filmszegmensben felbukkanó kulcsszó kezd? frame értéke.
segment_in_selectedperson_feature frameto int4 10  √  null A filmszegmensben felbukkanó kulcsszó záró frame értéke.
segment_in_selectedperson_feature keywordid int4 10  √  null A kulcsszó azonosítója.
segment_in_selectedperson_feature personnameid int4 10  √  null A kiválaszott személy nevének (és nem a sezmélynek) az azonosítója.
segment_in_selectedperson_feature segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
segment_in_selectedperson_feature segmentisok bool 1  √  false A filmrészletben látható-e a kiválaszott kulcsszó.
segment_note documentid int4 10  √  null A film azonosítója (redundáns, törölni lehet).
segment_note note_eng varchar 150  √  null Megjegyzés angolul.
segment_note note_hun varchar 150  √  null Megjegyzés magyarul.
segment_note segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
series datefrom date 13  √  null A filmsorozat indulásának dátuma.
series datefromtimeprecisionid int4 10  √  null A filmsorozat kezd?dátumának id?pontossága.
series dateto date 13  √  null A filmsorozat záró dátuma.
series datetotimeprecisionid int4 10  √  null A filmsorozat záródátumának id?pontossága.
series description_eng text 2147483647  √  null A filmsorozat rövid leírása angolul.
series description_hun text 2147483647  √  null A filmsorozat rövid leírása magyarul.
series id serial 10  √  nextval('film.series_id_seq'::regclass) A filmsorozat azonosítója.
series seriestypeid int4 10  √  null A filmsorozat típusa.
series title_eng varchar 50  √  null A filmsorozat címe angolul.
series title_hun varchar 50  √  null A filmsorozat címe magyarul.
series_by_corporate_role corporatenameid int4 10  √  null A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
series_by_corporate_role roleid int4 10  √  null A szerep azonosítója.
series_by_corporate_role seriesid int4 10  √  null A filmsorozat azonosítója.
series_by_person_role personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
series_by_person_role roleid int4 10  √  null A szerep azonosítója.
series_by_person_role seriesid int4 10  √  null A filmsorozat azonosítója.
series_right_corporate corporatenameid int4 10  √  null
series_right_corporate note_eng varchar 50  √  null
series_right_corporate note_hun varchar 50  √  null
series_right_corporate rightdatefrom date 13  √  null
series_right_corporate rightdatefromtimeprecisionid int4 10  √  null
series_right_corporate rightdateto date 13  √  null
series_right_corporate rightdatetotimeprecisionid int4 10  √  null
series_right_corporate righttypeid int4 10  √  null
series_right_corporate seriesid int4 10  √  null
series_right_person note_eng varchar 50  √  null
series_right_person note_hun varchar 50  √  null
series_right_person personnameid int4 10  √  null
series_right_person rightdatefrom date 13  √  null
series_right_person rightdatefromtimeprecisionid int4 10  √  null
series_right_person rightdateto date 13  √  null
series_right_person rightdatetotimeprecisionid int4 10  √  null
series_right_person righttypeid int4 10  √  null
series_right_person seriesid int4 10  √  null
zcheck_document_without_segment document_segment_or_series bool 1  √  null
zcheck_document_without_segment document_segment_typeid int4 10  √  null
zcheck_document_without_segment document_segment_typeid_filmpart int4 10  √  null
zcheck_document_without_segment document_segment_typeid_seriespart int4 10  √  null
zcheck_document_without_segment formatcolortechnicsid int4 10  √  null
zcheck_document_without_segment formatfilmcolorid int4 10  √  null
zcheck_document_without_segment formatfilmscreenformatid int4 10  √  null
zcheck_document_without_segment formatfilmsoundid int4 10  √  null
zcheck_document_without_segment formatsoundtechnicsid int4 10  √  null
zcheck_document_without_segment id int4 10  √  null
zcheck_document_without_segment title_redund varchar 255  √  null
zcheck_number_of_document_by_context contextid int4 10  √  null
zcheck_number_of_document_by_context count int8 19  √  null
zcheck_number_of_document_by_context name_hun varchar 50  √  null
zcheck_segment_without_document documentid int4 10  √  null
zcheck_segment_without_document framefrom int4 10  √  null
zcheck_segment_without_document frameto int4 10  √  null
zcheck_segment_without_document id int4 10  √  null
zcheck_segment_without_document segmenttypeid int4 10  √  null
zproblem_document_by_corporate_role_premiering_missing_corp_or_ corporatenameid int4 10  √  null
zproblem_document_by_corporate_role_premiering_missing_corp_or_ datepublished timestamp 29,6  √  null
zproblem_document_by_corporate_role_premiering_missing_corp_or_ datepublishedtimeprecisionid int4 10  √  null
zproblem_document_by_corporate_role_premiering_missing_corp_or_ documentid int4 10  √  null
zproblem_document_by_corporate_role_premiering_missing_corp_or_ event_productionid int4 10  √  null
zproblem_document_by_corporate_role_premiering_missing_corp_or_ note_eng varchar 255  √  null
zproblem_document_by_corporate_role_premiering_missing_corp_or_ note_hun varchar 255  √  null
zproblem_document_by_person_role_not_unique documentid int4 10  √  null
zproblem_document_by_person_role_not_unique filmtitle text 2147483647  √  null
zproblem_document_by_person_role_not_unique givenrole_hun varchar 50  √  null
zproblem_document_by_person_role_not_unique givenroleid int4 10  √  null
zproblem_document_by_person_role_not_unique person text 2147483647  √  null
zproblem_document_by_person_role_not_unique personid int4 10  √  null
zproblem_document_by_person_role_not_unique personnameid int4 10  √  null
zproblem_document_by_person_role_not_unique rank int4 10  √  null
zproblem_document_by_person_role_not_unique role_hun varchar 50  √  null
zproblem_document_by_person_role_not_unique roleid int4 10  √  null
zproblem_document_in_person_role_not_unique character_eng varchar 255  √  null
zproblem_document_in_person_role_not_unique character_hun varchar 255  √  null
zproblem_document_in_person_role_not_unique documentid int4 10  √  null
zproblem_document_in_person_role_not_unique id int4 10  √  null
zproblem_document_in_person_role_not_unique personnameid int4 10  √  null
zproblem_document_in_person_role_not_unique rank int4 10  √  null
zproblem_document_in_person_role_not_unique roleid int4 10  √  null
zproblem_document_in_person_role_not_unique sourceprecisionid int4 10  √  null
zproblem_document_title_canbedeletedornot documentid int4 10  √  null
zproblem_document_title_canbedeletedornot id int4 10  √  null
zproblem_document_title_canbedeletedornot identifyingtitle bool 1  √  null
zproblem_document_title_canbedeletedornot languageid int4 10  √  null
zproblem_document_title_canbedeletedornot rank int4 10  √  null
zproblem_document_title_canbedeletedornot segmentid int4 10  √  null
zproblem_document_title_canbedeletedornot seriestitleid int4 10  √  null
zproblem_document_title_canbedeletedornot title_eng varchar 150  √  null
zproblem_document_title_canbedeletedornot title_hun varchar 150  √  null
zproblem_document_title_canbedeletedornot titlearticle_eng varchar 5  √  null
zproblem_document_title_canbedeletedornot titlearticle_hun varchar 5  √  null
zproblem_document_title_canbedeletedornot titletypeid int4 10  √  null
zproblem_document_title_segment_title_hun_difference documentid int4 10  √  null
zproblem_document_title_segment_title_hun_difference framefrom int4 10  √  null
zproblem_document_title_segment_title_hun_difference frameto int4 10  √  null
zproblem_document_title_segment_title_hun_difference id int4 10  √  null
zproblem_document_title_segment_title_hun_difference ispartofcd bool 1  √  null
zproblem_document_title_segment_title_hun_difference length varchar 50  √  null
zproblem_document_title_segment_title_hun_difference rank int4 10  √  null
zproblem_document_title_segment_title_hun_difference segmenttypeid int4 10  √  null
zproblem_document_title_segment_title_hun_difference title_eng varchar 100  √  null
zproblem_document_title_segment_title_hun_difference title_hun varchar 100  √  null
zproblem_document_title_segment_title_hun_difference title_huni varchar 150  √  null
zproblem_document_title_segment_title_hun_difference titleid int4 10  √  null
zproblem_document_title_without_title_eng documentid int4 10  √  null
zproblem_document_title_without_title_eng id int4 10  √  null
zproblem_document_title_without_title_eng identifyingtitle bool 1  √  null
zproblem_document_title_without_title_eng languageid int4 10  √  null
zproblem_document_title_without_title_eng rank int4 10  √  null
zproblem_document_title_without_title_eng segmentid int4 10  √  null
zproblem_document_title_without_title_eng seriestitleid int4 10  √  null
zproblem_document_title_without_title_eng title_eng varchar 150  √  null
zproblem_document_title_without_title_eng title_hun varchar 150  √  null
zproblem_document_title_without_title_eng titlearticle_eng varchar 5  √  null
zproblem_document_title_without_title_eng titlearticle_hun varchar 5  √  null
zproblem_document_title_without_title_eng titletypeid int4 10  √  null
zproblem_document_title_without_title_hun documentid int4 10  √  null
zproblem_document_title_without_title_hun id int4 10  √  null
zproblem_document_title_without_title_hun identifyingtitle bool 1  √  null
zproblem_document_title_without_title_hun languageid int4 10  √  null
zproblem_document_title_without_title_hun rank int4 10  √  null
zproblem_document_title_without_title_hun segmentid int4 10  √  null
zproblem_document_title_without_title_hun seriestitleid int4 10  √  null
zproblem_document_title_without_title_hun title_eng varchar 150  √  null
zproblem_document_title_without_title_hun title_hun varchar 150  √  null
zproblem_document_title_without_title_hun titlearticle_eng varchar 5  √  null
zproblem_document_title_without_title_hun titlearticle_hun varchar 5  √  null
zproblem_document_title_without_title_hun titletypeid int4 10  √  null
zproblem_documentpart_extent_duration_mustbechecked documentid_redund int4 10  √  null
zproblem_documentpart_extent_duration_mustbechecked formatextentfilmdurationminute int4 10  √  null
zproblem_documentpart_extent_duration_mustbechecked formatextentfilmdurationsecond int4 10  √  null
zproblem_documentpart_extent_duration_mustbechecked formatextentfilmlength int4 10  √  null
zproblem_documentpart_extent_duration_mustbechecked formatfilmformatid int4 10  √  null
zproblem_documentpart_extent_duration_mustbechecked id int4 10  √  null
zproblem_documentpart_extent_duration_mustbechecked segmentid int4 10  √  null
zproblem_missing_event_document_production document_segment_or_series bool 1  √  null
zproblem_missing_event_document_production document_segment_typeid int4 10  √  null
zproblem_missing_event_document_production document_segment_typeid_filmpart int4 10  √  null
zproblem_missing_event_document_production document_segment_typeid_seriespart int4 10  √  null
zproblem_missing_event_document_production formatcolortechnicsid int4 10  √  null
zproblem_missing_event_document_production formatfilmcolorid int4 10  √  null
zproblem_missing_event_document_production formatfilmscreenformatid int4 10  √  null
zproblem_missing_event_document_production formatfilmsoundid int4 10  √  null
zproblem_missing_event_document_production formatsoundtechnicsid int4 10  √  null
zproblem_missing_event_document_production id int4 10  √  null
zproblem_missing_event_document_production title_redund varchar 255  √  null
zproblem_segment_by_person_role_without_valid_personnameid personnameid int4 10  √  null
zproblem_segment_by_person_role_without_valid_personnameid roleid int4 10  √  null
zproblem_segment_by_person_role_without_valid_personnameid segmentid int4 10  √  null
zproblem_segment_description_more_than_one contextid int4 10  √  null
zproblem_segment_description_more_than_one count int8 19  √  null
zproblem_segment_description_more_than_one segmentid int4 10  √  null
zproblem_segment_filename_missing_segmentid filename varchar 50  √  null
zproblem_segment_filename_missing_segmentid rank int4 10  √  null
zproblem_segment_filename_missing_segmentid segmentid int4 10  √  null
zproblem_segment_note_missing_filmid_or_segmentid documentid int4 10  √  null
zproblem_segment_note_missing_filmid_or_segmentid note_eng varchar 150  √  null
zproblem_segment_note_missing_filmid_or_segmentid note_hun varchar 150  √  null
zproblem_segment_note_missing_filmid_or_segmentid segmentid int4 10  √  null