SchemaSpy Analysis of mkt.film Generated by
SchemaSpy
Generated by SchemaSpy on Sun Nov 02 21:31 CET 2014
Database Type: PostgreSQL - 9.3.5 SourceForge.net


XML Representation
Insertion Order Deletion Order (for database loading/purging scripts)

Table / View Children Parents Columns Rows Comments
context_filename 3 347 Segédtábla a videók ellen?rzéséhez, ha már nem kell, törölhet?.
document 48 5 11 19,030 A film alapadatai.
document_about_article 3 5 0 A filmekben milyen cikkr?l van szó.
document_about_book 3 5 0 A filmben milyen könyvekr?l van szó.
document_about_corporate 3 5 63 A filmben milyen testületekr?l van szó.
document_about_event 3 6 307 A filmben milyen eseményekr?l van szó.
document_about_film 3 5 0 A filmben milyen filmekr?l van szó.
document_about_image 3 5 0 A filmben milyen képekr?l van szó.
document_about_keyword 5 10 19,354 A filmben milyen témákról, kulcsszavakról van szó. Két mez? és két idegenkulcs is van (a filmre és a filmszegmensre), fölösleges, az egyiket mez?t törölni kéne.
document_about_location 3 6 264 A filmben milyen helyszínekr?l van szó.
document_about_nation 2 7 64 A filmben milyen nemzetekr?l, népekr?l van szó.
document_about_period 2 3 90 A filmben milyen id?szakokról van szó.
document_about_periodics 3 5 1 A filmben milyen periodikáról van szó.
document_about_person 4 6 826 A filmben milyen személyekr?l van szó.
document_about_sound 3 5 0 A filmben milyen hanganyagokról van szó.
document_about_subject 5 7 3,185 A filmben milyen témákról, kulcsszavakról van szó.
document_award_corporate 5 6 5 A díjazott testület adatai.
document_award_document 5 7 1,476 A film milyen díjat kapott.
document_award_person 5 8 621 A díjazott személy adatai.
document_by_animal_role 3 4 10 A filmben milyen állatokról van szó.
document_by_corporate_role 4 5 27,252 A film létrehozásában, forgalmazásában milyen testületek, milyen szerepkörben vettek részt.
document_by_corporate_role_full_eng 8 view
document_by_corporate_role_full_hun 8 view
document_by_corporate_role_full_huneng 11 view
document_by_corporate_role_premiering 4 7 3,933 A filmpremier adatai.
document_by_person_role 5 6 85,434 A film létrehozásában, forgalmazásában milyen személyek, milyen szerepkörben vettek részt.
document_by_person_role_full_eng 10 view
document_by_person_role_full_hun 10 view
document_by_person_role_full_huneng 12 view
document_description_huneng 4 view
document_documentcopyinfilmarchive 1 11 19 3,874 A film konkrét filmtári példányainak adatai.
document_event_production_dateastext_hun 4 view A filmek gyártásának kezdete, vége és összevont gyártási évei. El?fordulhat, hogy van kezd?- és záróesemény. Ha egy dátumot kell megadni, akkor a végdátumot (a 'productionto' mez? értékét) kell használni.
document_filmtype 2 2 18,703 A filmek milyen filmtípusba sorolhatók (több típusba is lehet).
document_formatfilmformat 2 3 3,803 A film filmformátuma (35mm, VHS, hi8 stb.).
document_genre 2 4 33,419 A film m?faji besorolása.
document_haspart_sound 2 2 20 A filmbe milyen hanganyagok vannak beágyazva.
document_historicalperiod 2 2 333 A filmek és történelmi id?szakok kapcsolata (nem tudni, hogy tartalmi (about) reláció-e vagy formai (gyártási).
document_in_corporate_role 3 8 2,067 A filmben szerepl? (látható) testületek és "karakterek" adatai.
document_in_corporate_role_full_eng 9 view
document_in_corporate_role_full_hun 9 view
document_in_corporate_role_full_huneng 13 view
document_in_document 2 5 0 A filmben szerepl? más filmek adatai.
document_in_language 3 3 2,565 A filmben el?forduló nyelvek adatai.
document_in_person_role 1 4 8 41,761 A filmben szerepl? (látható) személyek, karakterek adatai.
document_in_person_role_bgperson_bgrole 3 3 377 A filmben látható karakterek háttérszerepl?i (például a f?szerepl?t "helyettesít?" táncos, énekes, szinkronszínész) adatai.
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_eng 5 view A filmben nem látható, háttérszerepl?k (pl. szinkronhang, ének) angolul. Önmagában nem érdekes, csak leftjoin-nal a nagy film_in_person_role táblához kapcsolva.
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_hun 5 view A filmben nem látható, háttérszerepl?k (pl. szinkronhang, ének) magyarul. Önmagában nem érdekes, csak leftjoin-nal a nagy film_in_person_role táblához kapcsolva.
document_in_person_role_bgperson_bgrole_full_huneng 7 view A filmben nem látható, háttérszerepl?k (pl. szinkronhang, ének) két nyelven. Önmagában nem érdekes, csak leftjoin-nal a nagy film_in_person_role táblához kapcsolva.
document_in_person_role_full_eng 10 view A film szerepl?inek listája angol írásrendben. Ebben nincsenek benne a "nem-szerepl?" alkotók.
document_in_person_role_full_hun 10 view A film szerepl?inek listája magyar írásrendben. Ebben nincsenek benne a "nem-szerepl?" alkotók.
document_in_person_role_full_huneng 14 view
document_in_person_role_full_with_bg_huneng 21 view
document_maintopic 2 3 1 A filmhez rendelhet? legfontosabb témakörök (üres minden ilyen tábla az összes dokumentumtípus esetében).
document_note 4 4,497 A filmhez rendelt megjegyzések.
document_permission 1 1 23 5,591 A filmek engedélyeztetésével kapcsolatos adatok.
document_productionplace 3 5 1 A filmgyártás helyszíneinek adatai.
document_resource 1 2 122 A filmek alapjául szolgáló forrás.
document_right_corporate 3 9 0 A filmekkel kapcsolatos, testületek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, most teljesen üres.
document_right_person 3 9 0 A filmekkel kapcsolatos, személyek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, most teljesen üres.
document_series 2 3 78 A film milyen filmsorozatnak a része.
document_style 2 5 2,326 A filmhez milyen stílusértékeket lehet rendelni (két fk-ja is van, a documentid és a segmentid, az egyik fölösleges, törölni kéne).
document_title 3 13 22,638 A film címe(i).
document_titleusageincontext 1 2 12,220 A filmcímek kontextus szerinti sz?rése.
document_web 1 2 36 A film weboldala.
document_with_identifyingtitle_eng 2 view
document_with_identifyingtitle_hun 2 view
document_with_identifyingtitle_huneng 3 view
documentcopy_formatfilmfault 3 5 87 A filmtári példányok filmhibái
documentpart_extent 2 7 17,949 A filmszegmensek méretei (hosszúságban vagy id?tartamban).
documentusageincontext 2 3 19,669 A film milyen korszakokhoz, kontextusokhoz van rendelve.
event_document_production 1 5 10 40,905 A filmgyártással kapcsolatos események adatai.
event_document_production_dateastext 7 view A filmek produkciós és bemutató eseményei, a dátumok pontosság szerint kifejtve szövegesen.
event_document_production_dateastext_premier 7 view
event_document_production_dateastext_production_from 7 view
event_document_production_dateastext_production_to 7 view
event_filmfestival 4 8 893 A filmfesztivál alapadatai.
eventcollection_filmfestival 2 2 258 A filmfesztivál (mint ismétl?d? eseménysorozat)) azonosítása.
eventcollection_filmfestival_award 3 1 4 1,092 A filmfesztiválon kiadott díjak (mint ismétl?d? díjazási események eredményeinek) azonosítása.
eventcollection_filmfestival_name 1 2 6 279 A filmfesztivál mint ismétl?d? eseménysorozat nevének azonosítása.
genreusageincontext 2 2 4 A filmes kontextusban használt m?fajok listája.
graph_export_film_person_in 2 view
graph_person_by_group_by_film_role 4 view
graph_person_in_group_by_film_role 3 view
graph_personname_in_group_by_film_role 6 view
hungarianfilmaward 1 3 53 Magyar filmes díjak.
hungarianfilmaward_person 2 6 1,429 A magyar filmes díjat kapott személyek adatai.
languageusageincontext 2 2 73 A filmes kontextusban használt nyelvel listája.
location_nameusageincontextfilm 1 1 61 A filmes kontextusban használt helyszínnevek listája.
periodusageincontextfilm 1 1 26 A filmes kontextusban használt id?szakok listája.
permissions_sources 2 7 1 A filmes engedélyek fellelhet?ségeinek, forrásainak adatai.
segment 29 2 10 42,995 A filmszegmens alapadatai.
segment_as_wholedocument_description_huneng 4 view
segment_by_corporate_role 3 3 0 A filmszegmens létrehozásában résztvev? testületek, szerepek adatai.
segment_by_person_role 2 3 7,020 A filmszegmens létrehozásában résztvev? személyek, szerepek adatai.
segment_description 1 6 22,771 A filmszegmens leírása.
segment_filename 1 6 614 A digitalizált filmrészletek állományainak adatai.
segment_haspart_sound 2 4 0 A filmszegmensen belül milyen hanganyagok vannak.
segment_in_corporate_role 3 7 2 A filmszegmensben szerepl?/látható testületek adatai.
segment_in_dialoguelist 2 12 25,130 A filmszegmensben elhangzó vagy inzertek esetén látható dialógusszövegek.
segment_in_document 1 5 0 A filmszegmens filmen belüli helye (teljesen üres tábla, ellen?rzés után tartalékba tenni).
segment_in_person_role 6 12 2,933 A filmszegmensben látható személyek, karakterek adatai.
segment_in_selectedperson 2 6 2 A filmszegmensben felbukkanó kiválaszott személyek adatai.
segment_in_selectedperson_feature 3 6 11 A filmszegmensben felbukkanó, kiválasztott személyek jellemzése kulcsszavakkal.
segment_note 2 4 51 A filmszegmenshez kapcsolódó megjegyzés.
series 5 3 10 15 A filmsorozat alapadatai.
series_by_corporate_role 3 3 0 A filmsorozat létrehozásában résztvev? testületek adatai.
series_by_person_role 3 3 0 A filmsorozat létrehozásában résztvev? személyek, szerepek adatai
series_right_corporate 5 9 0 A filmsorozatokkal kapcsolatos, testületek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, most teljesen üres.
series_right_person 5 9 0 A filmsorozatokkal kapcsolatos, személyek által birtokolt jogok adatai. Hosszútávú okok miatt érdemes csak meghagyni, most teljesen üres.
zcheck_document_without_segment 11 view
zcheck_number_of_document_by_context 3 view
zcheck_segment_without_document 5 view
zproblem_document_by_corporate_role_premiering_missing_corp_or_ 7 view
zproblem_document_by_person_role_not_unique 10 view
zproblem_document_in_person_role_not_unique 8 view
zproblem_document_title_canbedeletedornot 12 view
zproblem_document_title_segment_title_hun_difference 12 view
zproblem_document_title_without_title_eng 12 view
zproblem_document_title_without_title_hun 12 view
zproblem_documentpart_extent_duration_mustbechecked 7 view a segmentid-ket 28 esetben javítottam, és ellen?rizni kell az id?tartamjaikat, lehet, hogy ki kell dobni ezeket a rekordokat
zproblem_missing_event_document_production 11 view Hiányoznak a film gyártási, bemutató eseményei.
zproblem_segment_by_person_role_without_valid_personnameid 3 view
zproblem_segment_description_more_than_one 3 view
zproblem_segment_filename_missing_segmentid 3 view
zproblem_segment_note_missing_filmid_or_segmentid 4 view
           
79 Tables     461 501,017  
46 Views     347