Table mkt.film.document_about_keyword
A filmben milyen témákról, kulcsszavakról van szó. Két mez? és két idegenkulcs is van (a filmre és a filmszegmensre), fölösleges, az egyiket mez?t törölni kéne.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
documentid int4 10  √  null
document.id film_about_keyword_docid_fkey R
A film azonosítója.
segmentid int4 10  √  null
segment.id film_about_keyword_segmid_fkey R
A filmszegmens azonosítója.
keywordid int4 10  √  null
keyword.id film_about_keyword_keywordid_fkey R
A téma, kulcsszó azonosítója.
segmentisok bool 1  √  false A filmrészletben szerepel-e az említett kulcsszó vagy sem.
framefrom int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés kezd? frame értéke.
frameto int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.
formataccordingtostorytimeid int4 10  √  null Egyel?re nem világos, hova van kötve ez a mez?.
formataccordingtotimerealisticid int4 10  √  null Egyel?re nem világos, hova van kötve ez a mez?.
topicplaceindocumentid int4 10  √  null
topicplaceindocument.id film_about_keyword_topic_fkey R
Az említés típusa.
formatsynchronsoundid int4 10  √  null
formatsynchronsound.id film_about_keyword_synchron_fkey R
Van vagy nincs szinkronhang vagy nincs adat.

Table contained 19,354 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
documentid Performance Asc fki_film_about_keyword_docid_fkey
keywordid Performance Asc fki_film_about_keyword_keywordid_fkey
segmentid Performance Asc fki_film_about_keyword_segmid_fkey
formatsynchronsoundid Performance Asc fki_film_about_keyword_synchron_fkey
topicplaceindocumentid Performance Asc fki_film_about_keyword_topic_fkey

Close relationships  within of separation: