Table mkt.film.document_about_location
A filmben milyen helyszínekr?l van szó.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
segmentid int4 10  √  null
segment.id film_about_location_segment_fkey R
A filmszegmens azonosítója.
locationnameid int4 10  √  null
location_name.id film_about_location_lname_fkey R
A helyszínnév (és nem a helyszín) azonosítója.
segmentisok bool 1  √  false A filmrészletben szerepel-e vagy sem az említett helyszín.
topicplaceindocumentid int4 10  √  null
topicplaceindocument.id film_about_location_topic_fkey R
Az említés típusa.
framefrom int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés kezd? frame értéke.
frameto int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.

Table contained 264 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
locationnameid Performance Asc fki_film_about_location_lname_fkey
segmentid Performance Asc fki_film_about_location_segment_fkey
topicplaceindocumentid Performance Asc fki_film_about_location_topic_fkey

Close relationships  within of separation: