Table mkt.film.document_about_nation
A filmben milyen nemzetekr?l, népekr?l van szó.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
documentid int4 10  √  null A film azonosítója (a mez? fölösleges, ellen?rzés után törölhet?).
segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.
nationid int4 10  √  null
nation.id film_about_nation_nation_fkey R
A nép, nemzet azonosítója.
segmentisok bool 1  √  false A filmrészletben látható-e az említett nép, nemzet vagy sem.
topicplaceindocumentid int4 10  √  null
topicplaceindocument.id film_about_nation_topic_fkey R
Az említés típusa.
framefrom int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés kezd? frame értéke.
frameto int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.

Table contained 64 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
nationid Performance Asc fki_film_about_nation_nation_fkey
topicplaceindocumentid Performance Asc fki_film_about_nation_topic_fkey

Close relationships  within of separation: