Table mkt.film.document_about_subject
A filmben milyen témákról, kulcsszavakról van szó.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
documentid int4 10  √  null
document.id film_about_subject_doc_fkey R
A film azonosítója (fölösleges, ellen?rzés után törölni lehet).
segmentid int4 10  √  null
segment.id film_about_subject_segment_fkey R
A filmszegmens azonosítója.
subjectid int4 10  √  null
subject.id film_about_subject_subj_fkey R
A témakör, kulcsszó azonosítója.
framefrom int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés kezd? frame értéke.
frameto int4 10  √  null A filmszegmensen belüli említés záró frame értéke.
topicplaceindocumentid int4 10  √  null
topicplaceindocument.id film_about_subject_topic_fkey R
Az említés típusa.
formatsynchronsoundid int4 10  √  null
formatsynchronsound.id film_about_subject_synchron_fkey R
Van szinkron vagy nincs szinkron vagy nincs adat.

Table contained 3,185 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
documentid Performance Asc fki_film_about_subject_doc_fkey
segmentid Performance Asc fki_film_about_subject_segment_fkey
subjectid Performance Asc fki_film_about_subject_subj_fkey
formatsynchronsoundid Performance Asc fki_film_about_subject_synchron_fkey
topicplaceindocumentid Performance Asc fki_film_about_subject_topic_fkey

Close relationships  within of separation: