Table mkt.film.document_award_document
A film milyen díjat kapott.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
eventid int4 10  √  null
event.id film_award_film_event_fkey R
A díjazási esemény azonosítója.
awardnameid int4 10  √  null
eventcollection_filmfestival_award.id film_award_film_award_fkey R
A díj megnevezése.
filmid int4 10  √  null
document.id film_award_film_film_fkey R
A díjazott film azonosítója.
jurytypeid int4 10  √  null
jurytype.id film_award_film_jury_fkey R
A díjat adó zsüri típusa.
filmtypeid int4 10  √  null
filmtype.id film_award_film_filmtype_fkey R
A film típusa (redundásnak t?nik, ellen?rzés után törölni lehet).
rank int4 10  √  null A díj sorszáma.
sharedornot bool 1  √  false A díj megosztott-e vagy sem.

Table contained 1,476 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
awardnameid Performance Asc fki_film_award_film_award_fkey
eventid Performance Asc fki_film_award_film_event_fkey
filmid Performance Asc fki_film_award_film_film_fkey
filmtypeid Performance Asc fki_film_award_film_filmtype_fkey
jurytypeid Performance Asc fki_film_award_film_jury_fkey

Close relationships  within of separation: