Table mkt.film.document_in_corporate_role
A filmben szerepl? (látható) testületek és "karakterek" adatai.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
documentid int4 10
document.id film_in_corporate_role_film_fkey R
A film azonosítója.
corporatenameid int4 10
corporate_name.id film_in_corporate_role_cname_fkey R
A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
rank int4 10  √  null A testület-szerep sorrendje a filmográfián belül.
character_hun varchar 255  √  null A testület által "játszott" karakter neve magyarul.
character_eng varchar 255  √  null A testület által "játszott" karakter neve angolul.
roleid int4 10
role.id film_in_corporate_role_role_fkey R
A tevékenység, szerep azonosítója.
givenroleid int4 10  √  null Az "adott" szerep azonosítója.
sourceprecisionid int4 10  √  null Az adatforrás megbízhatóságának, precizitásának azonosítója.

Table contained 2,067 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
documentid + corporatenameid + roleid Must be unique Asc/Asc/Asc document_in_corporate_role_unique_row
corporatenameid Performance Asc fki_film_in_corporate_role_cname_fkey
documentid Performance Asc fki_film_in_corporate_role_film_fkey
roleid Performance Asc fki_film_in_corporate_role_role_fkey

Close relationships  within of separation: