Table mkt.film.document_in_person_role
A filmben szerepl? (látható) személyek, karakterek adatai.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
documentid int4 10
document.id film_in_person_role_film_fkey R
A film azonosítója.
personnameid int4 10
person_name.id film_in_person_role_pname_fkey R
A személynév (és nem a személy) azonosítója.
rank int4 10  √  null A személy-szerep sorrendje a film filmográfiáján belül
character_hun varchar 255  √  null A személy által játszott karakter neve magyarul.
character_eng varchar 255  √  null A személy által játszott karakter neve angolul.
roleid int4 10
role.id film_in_person_role_role_fkey R
A tevékenység, szerep azonosítója.
sourceprecisionid int4 10  √  null
sourceprecision.id film_in_person_role_sourceprec_fkey R
Az adatforrás megbízhatóságának, precizitásának azonosítója.
id serial 10  √  nextval('film.document_in_person_role_id_seq'::regclass)
document_in_person_role_bgperson_bgrole.documentinpersonroleid film_in_bgperson_bgrole_fprid_fkey R
A film-személy-szerep kapcsolat azonosítója. A táblára hivatkozik egy másik tábla (document_in_person_role_with_bgperson_bgrole), és emiatt van egyedi azonosítója különben nem szokás ilyen kapcsolt tábláknak pK-t adni.

Table contained 41,761 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc document_in_person_role_pkey
documentid Performance Asc fki_film_in_person_role_film_fkey
personnameid Performance Asc fki_film_in_person_role_pname_fkey
roleid Performance Asc fki_film_in_person_role_role_fkey
sourceprecisionid Performance Asc fki_film_in_person_role_sourceprec_fkey

Close relationships  within of separation: