Table mkt.film.document_in_person_role_bgperson_bgrole
A filmben látható karakterek háttérszerepl?i (például a f?szerepl?t "helyettesít?" táncos, énekes, szinkronszínész) adatai.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
bg_personnameid int4 10  √  null
person_name.id film_in_bgperson_bgrole_pname_fkey R
A "háttérszemély" nevének azonosítója.
bg_roleid int4 10  √  null
role.id film_in_bgperson_bgrole_role_fkey R
A háttérszerep azonosítója.
documentinpersonroleid int4 10  √  null
document_in_person_role.id film_in_bgperson_bgrole_fprid_fkey R
A helyettesített filmográfiai film-személy-szerep rekord azonosítója.

Table contained 377 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
documentinpersonroleid Performance Asc fki_film_in_bgperson_bgrole_fprid_fkey
bg_personnameid Performance Asc fki_film_in_bgperson_bgrole_pname_fkey
bg_roleid Performance Asc fki_film_in_bgperson_bgrole_role_fkey

Close relationships  within of separation: