Table mkt.film.document_permission
A filmek engedélyeztetésével kapcsolatos adatok.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('film.document_permission_id_seq'::regclass)
permissions_sources.documentpermissionid permission_source_perm_fkey R
Az engedély azonosítója.
documentid int4 10  √  null
document.id film_permission_film_fkey R
A film azonosítója.
permissionnumber varchar 50  √  null Az engedély jelzete.
permissionnumber_1 varchar 25  √  null Az engedély további jelzete (1).
permissionnumber_2 varchar 25  √  null Az engedély további jelzete (2).
permissionnumber_3 varchar 25  √  null Az engedély további jelzete (3).
exportornot bool 1  √  false Kiviteli engedély-e vagy sem.
bannedornot bool 1  √  false Be van-e tiltva vagy sem.
description_hun varchar 255  √  null Az engedély leírása, indoklása magyarul
description_eng varchar 255  √  null Az engedély leírása, indoklása angolul.
hungarianratioornot bool 1  √  false Magyar kontingens-e vagy sem.
distribution varchar 50  √  null Nem tudom, mi a szándékolt jelentése a mez?nek, teljesen üres.
production varchar 50  √  null Nem tudom, mi a szándékolt jelentése a mez?nek, teljesen üres.
countryofproduction varchar 20  √  null A gyártás országa (teljesen üres mez?).
yearofproduction int4 10  √  null A gyártás éve.
format varchar 20  √  null A film formátuma (redundánsnak t?nik).
length varchar 10  √  null A film hosszúsága (redund?nsnak t?nik).
numberofprojection int4 10  √  null A vetítések száma.
genre varchar 25  √  null A film m?faja (redundánsnak t?nik).
filmtitle varchar 50  √  null A film címe (redundáns).
agefilterornot bool 1  √  false 16 éven felülieknek engedélyezett-e vagy sem.
exportbannedornot bool 1  √  false A film exportja be van-e tiltva vagy sem.
narrowfilmornot bool 1  √  false A film keskenyvásznú-e vagy sem.

Table contained 5,591 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc film_permission_pkey
documentid Performance Asc fki_film_permission_film_fkey

Close relationships  within of separation: