Table mkt.film.document_style
A filmhez milyen stílusértékeket lehet rendelni (két fk-ja is van, a documentid és a segmentid, az egyik fölösleges, törölni kéne).

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
documentid int4 10  √  null
document.id film_style_film_fkey R
A film azonosítója.
styleid int4 10  √  null
stylefilm.id film_style_style_fkey R
A stílusérték azonosítója.
styletypeid int4 10  √  null A stílustípus azonosítója.
segmentisok bool 1  √  false A filmhez tartozó filmrészletre jellemz?-e vagy sem a jelzett stílusérték.
segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója.

Table contained 2,326 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
documentid Performance Asc fki_film_style_film_fkey
styleid Performance Asc fki_film_style_style_fkey

Close relationships  within of separation: