Table mkt.film.document_title
A film címe(i).

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('film.document_title_id_seq'::regclass) A filmcím azonosítója.
documentid int4 10  √  null
document.id film_title_film_fkey R
A film azonosítója.
titlearticle_hun varchar 5  √  null A magyar filmcím nével?je (ha van).
title_hun varchar 150  √  null A magyar filmcím nével? nélkül.
titlearticle_eng varchar 5  √  null Az angol filmcím nével?je (ha van).
title_eng varchar 150  √  null Az angol filmcím nével? nélkül.
titletypeid int4 10  √  null
titletypefilm.id film_title_titletype_fkey R
A filmcím típusa.
preferredtitle bool 1  √  false A filmcím preferált cím-e vagy sem (a filmcímek listázásakor a preferált cím kerül bele a listákba).
segmentid int4 10  √  null A filmszegmens azonosítója (ellen?rizni, hogy kell-e ez, ha nem, törölni).
languageid int4 10  √  null
language.id film_title_lang_fkey R
Az eredeti filmcím nyelvének azonosítója.
seriestitleid int4 10  √  null Sorozatcím (redundáns, törölni kell ellen?rzés után).
rank int4 10  √  null Az egy filmhez tartozó filmcímek sorrendje.
contr int4 10  √  null

Table contained 22,638 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc film_title_pkey
languageid Performance Asc fki_film_title_lang_fkey
titletypeid Performance Asc fki_film_title_titletype_fkey
documentid Performance Asc fki_film_titleusageincontext_film_fkey

Close relationships  within of separation: