Table mkt.film.documentcopy_formatfilmfault
A filmtári példányok filmhibái

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
documentid int4 10  √  null
document.id filmcopies_formatfilmfaults_film_fkey R
A film azonosítója (redundáns, ellen?rzés után törölni lehet).
formatfilmfaultid int4 10  √  null
formatfilmfault.id filmcopies_formatfilmfaults_fault_fkey R
A filmhiba azonosítója.
documentcopyid int4 10  √  null
document_documentcopyinfilmarchive.id filmcopies_formatfilmfaults_filmarchivecopy_fkey R
A filmtári példány azonosítója.
framefrom int4 10  √  null A filmhez kapcsolódó filmrészleten látható hiba kezd? frame értéke.
frameto int4 10  √  null A filmhez kapcsolódó filmrészleten látható hiba záró frame értéke.

Table contained 87 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
formatfilmfaultid Performance Asc fki_filmcopies_formatfilmfaults_fault_fkey
documentid Performance Asc fki_filmcopies_formatfilmfaults_film_fkey
documentcopyid Performance Asc fki_filmcopies_formatfilmfaults_filmarchivecopy_fkey

Close relationships  within of separation: