Table mkt.film.documentpart_extent
A filmszegmensek méretei (hosszúságban vagy id?tartamban).

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('film.documentpart_extent_id_seq'::regclass) A reláció azonosítója.
documentid_redund int4 10  √  null mérlegelés után törölhet? (vagy pótolni kell a hiányzó adatokat)
segmentid int4 10  √  null
segment.id documentpart_extent_segm_fkey R
A filmszegmens azonosítója.
formatextentfilmlength int4 10  √  null A filmszegmens hossza.
formatextentfilmdurationminute int4 10  √  null A filmszegmens id?tartama percben.
formatextentfilmdurationsecond int4 10  √  null A filmszegmens plusz id?tartama másodpercben (a két id?tartam mez? együtt adja ki ateljes id?t).
formatfilmformatid int4 10  √  null
formatfilmformat.id documentpart_extent_filmformat_fkey R
A film filmformátumának azonosítója.

Table contained 17,949 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc filmparts_extents_pkey
formatfilmformatid Performance Asc fki_documentpart_extent_filmformat_fkey
segmentid Performance Asc fki_documentpart_extent_segm_fkey

Close relationships  within of separation: