Table mkt.film.segment_by_person_role
A filmszegmens létrehozásában résztvev? személyek, szerepek adatai.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
segmentid int4 10  √  null
segment.id segment_by_person_role_segm_fkey R
A filmszegmens azonosítója.
personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
roleid int4 10  √  null
role.id segment_by_person_role_role_fkey R
A szerep azonosítója.

Table contained 7,020 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
roleid Performance Asc fki_segment_by_person_role_role_fkey
segmentid Performance Asc fki_segment_by_person_role_segm_fkey

Close relationships  within of separation: